6.6.5. Calcularea taxei
Înapoi
6.6.5.1.

Cum se calculează taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

        Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se calculează în mod individual de către contribuabil pornind de la cota taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale pentru o unitate a obiectului impunerii (lit. e) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VII la lit. e) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 71 din 12 aprilie 2015 (publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr.102-104, în vigoare 01.05.2015)]

Arhiva

        Cum se calculează taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială?

        Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se calculează în mod individual de către contribuabil prin înmulţirea numărului unităţilor de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială cu cota taxei, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local).

6.6.5.2.

Pentru care perioadă se va calcula taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

        În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (5) din Codul fiscal, taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile/notificările/ coordonările corespunzătoare, eliberate de către aceasta, şi pînă în ziua în care termenul de valabilitate a autorizaţiilor/notificărilor/coordonărilor a expirat sau acestea au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 293 alin. (5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018]

6.6.5.3.

Cum se calculează taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de către persoanele fizice, care desfășoară activităţii independente în afara piețelor autorizate?

În cazul în care persoanele fizice desfășoară activităţii independente în afara piețelor, create în condițiile art. 12 din Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se aplică de către acestea pe principii generale în conformitate cu prevederile titlului VII din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 (în vigoare din 01.01.2018).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ