29.1.3.7. Donații în scopuri filantropice sau de sponsorizare (art. 36 alin. (1)-(3) CF)
Înapoi
29.1.3.7.1.

Comasat cu nr. 29.1.3.7.4.

Arhiva

        Se vor permite la deducere pentru agentul economic cheltuielile de organizare a unui eveniment public (concurs, sărbătoare, etc.) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?  

        Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la acest articol.  

        De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) și (3) ale articolului menționat, pot fi deduse numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1), precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate în modul stabilit de Guvern.         Modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice si de sponsorizare se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi de sponsorizare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 04 mai 1998.  

        Prin urmare, deducerea cheltuielilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare se vor permite în mărimea stabilită, și cu respectarea modului de confirmare documentară a acestora, stabilit prin Regulamentul menționat. 

        Cheltuielile suportate nu vor fi calificate ca donații făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare și respectiv nu vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit doar în baza scrisorii emise de către autoritatea publică, cu excepția donațiilor făcute sub formă bănească.

        Se vor permite la deducere cheltuielile de organizare a unei acțiuni publice (concurs, sărbătoare, etc.) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?  

        Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la acest articol. 

        De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) și (3) ale articolului menționat, pot fi deduse numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1), precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate în modul stabilit de Guvern.

        Conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 9 mai1998, donațiile pot fi efectuate atît în formă bănească, cît şi nebănească. 

        Drept bază pentru acordarea donaţiilor filantropice sau a sponsorizărilor o constituie cererea în scris din partea organizaţiei, care doreşte să primească astfel de ajutor şi care în cadrul Codului fiscal are acest drept. 

        În cazul în care donațiile sunt efectuate în formă nebănească, între filantrop/sponsor și beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării se încheie un contract de donație filantropică / contract de sponsorizare în formă simplă scrisă și se eliberează factura cu introducerea în partea de jos a acesteia a notei "Donație filantropică"/"Sponsorizare". 

        În cazurile în care donaţiile au fost făcute sub formă bănească, drept document confirmativ serveşte dispoziţia de plată în adresa organizaţiilor. 

        Prin urmare, deducerea cheltuielilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare se va permite în mărimea stabilită, și cu respectarea modului de confirmare documentară a acestora, stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998. 

        Cheltuielile suportate nu vor fi calificate ca donații făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare și respectiv nu vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit doar în baza scrisorii emise de către autoritatea publică, cu excepția donațiilor făcute sub formă bănească.

        Se vor permite la deducere cheltuielile de organizare a unei acțiuni publice (concurs, sărbătoare, etc.) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?  

        Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la acest articol. 

        De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) și (3) ale articolului menționat, pot fi deduse numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) și la art. 533, precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate în modul stabilit de Guvern. 

        Conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 9 mai1998, donațiile pot fi efectuate atît în formă bănească, cît şi nebănească. 

        Drept bază pentru acordarea donaţiilor filantropice sau a sponsorizărilor o constituie cererea în scris din partea organizaţiei, care doreşte să primească astfel de ajutor şi care în cadrul Codului fiscal are acest drept. 

        În cazul în care donațiile sunt efectuate în formă nebănească, între filantrop/sponsor și beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării se încheie un contract de donație filantropică / contract de sponsorizare în formă simplă scrisă și se eliberează factura cu introducerea în partea de jos a acesteia a notei "Donație filantropică"/"Sponsorizare". 

        În cazurile în care donaţiile au fost făcute sub formă bănească, drept document confirmativ serveşte dispoziţia de plată în adresa organizaţiilor. 

        Prin urmare, deducerea cheltuielilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare se va permite în mărimea stabilită, și cu respectarea modului de confirmare documentară a acestora, stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998. 

        Cheltuielile suportate nu vor fi calificate ca donații făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare și respectiv nu vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit doar în baza scrisorii emise de către autoritatea publică centrală. 

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 138 din 17 iunie 2016 privind completarea art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, publicată în M.O nr. 184-192/401 din 1 iulie 2016)

        Se vor permite la deducere cheltuielile de organizare a unei acțiuni publice (concurs, sărbătoare, etc) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?  

        Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la acest articol. 

        De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) si (3) al articolului menționat, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) și la art. 533, precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate în modul stabilit de Guvern. 

        Conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 09.05.1998, în cazul în care donațiile sunt efectuate în formă nebănească între filantrop/sponsor și beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării se încheie un contract de donație filantropică / contract de sponsorizare în formă simplă scrisă și se eliberează factura cu introducerea în partea de jos a acesteia o notă "Donație filantropică"/"Sponsorizare". 

        Prin urmare, cheltuielile suportate la organizarea și desfășurarea unei acțiuni publice, doar în baza scrisorii emise de către autoritatea publică centrală nu vor fi calificate ca donații făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare și respectiv nu vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit.

        Se vor permite la deducere cheltuielile de organizare a unei acțiuni publice (concurs, sărbătoare, etc) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?  

        Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil.

        De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) si (3) al articolului menționat, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) și la art. 533, precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate în modul stabilit de Guvern. Conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 09.05.1998, în cazul în care donațiile sînt efectuate în formă nebănească între filantrop/sponsor și beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării se încheie un contract de donație filantropică / contract de sponsorizare în formă simplă scrisă și se eliberează factura cu introducerea în partea de jos a acesteia o notă "Donație filantropică"/"Sponsorizare".

        Prin urmare, cheltuielile suportate la organizarea și desfășurarea unei acțiuni publice, doar în baza scrisorii emise de către autoritatea publică centrală nu vor fi calificate ca donații făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare.

        Totodată, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător. Conform pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare și necesare reprezintă cheltuieli caracteristice pentru gestionarea anumitor activități de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît și cu indici cantitativi.

        În contextul celor expuse, cheltuielile de organizare și desfășurare a unei acțiuni publice nu vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit, deoarece nu se conformă prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul fiscal. La completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12), suma cheltuielilor respective se va ajusta prin completarea rîndului 03046 „Alte cheltuieli ce nu țin de activitatea de întreprinzător (se indică)” din anexa 2D.

(Modificat în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 178 din 11.07.2012, publicată în M.O. nr. 190-192/644 din 14.09.2012 și Legii nr. 267 din 23.12.2011 publicată în M.O. nr. 13-14/32 din 13.01.2012, precum și a formularului forma VEN12 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012 publicată în M.O. nr. 190-192/644 din 14.09.2012 )
Pot fi calificate ca donaţii efectuate în scopuri filantropice şi de sponsorizare, cheltuielile suportarea de organizare a unei acţiuni publice (concurs, sărbătoare, etc), doar în baza unei scrisori emise de către autoritatea publică centrală?
Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricaror donaţii facute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil. De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) si (3) al articolului menţionat, pot fi deduse, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art. 51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art.52 alin.(1) lit.a) şi b) şi la art.533, precum şi în favoarea organizaţiilor religioase specificate la art.52 alin.(1) lit.c), confirmate în modul stabilit de Guvern. Conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 09.05.1998, în cazul în care donaţiile sînt efectuate în formă nebănească între filantrop/sponsor şi beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării se încheie un contract de donaţie filantropică / contract de sponsorizare în formă simplă scrisă şi se eliberează factura cu introducerea în partea de jos a acesteia o notă "Donaţie filantropică"/"Sponsorizare". Prin urmare, suportarea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a unei acţiuni publice, doar în baza scrisorii emise de către Autoritatea Publică Centrală nu vor fi calificate ca donaţii facute în scopuri filantropice sau de sponsorizare. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Conform pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuieli caracteristice pentru gestionarea anumitor activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît şi cu indici cantitativi. În contextul celor expuse, cheltuielile de organizare şi desfăşurare a unei acţiuni publice nu vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligatiilor privind impozitul pe venit, deoarece nu se conformă prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul fiscal. La completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN08) suma cheltuielilor respective se vor ajusta prin completarea rîndului 03036 din anexa 2D.

29.1.3.7.2.

Se vor deduce cheltuielile legate de efectuarea unor acțiuni filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice, instituțiilor publice sau organizațiilor necomerciale?

        În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1), precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate conform prevederilor Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018.  

        Totodată, potrivit prevederilor alin. (1) din articolul menționat, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la acest articol.

Arhiva

        Se vor deduce cheltuielile legate de efectuarea unor acțiuni filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice, instituțiilor publice sau organizațiilor necomerciale?  

        În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1), precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 09 mai 1998. 

        Totodată, potrivit prevederilor alin. (1) din articolul menționat, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la acest articol.

        Cum se vor deduce cheltuielile legate de efectuarea unor acțiuni filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice, instituțiilor publice și organizațiilor necomerciale?  

        Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la acest articol. 

        De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) si (3) al articolului menționat, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1), precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 09 mai 1998.

        Cum se vor deduce cheltuielile legate de efectuarea unor acțiuni filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice, instituțiilor publice și organizațiilor necomerciale?  

        Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la acest articol. 

        De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) si (3) al articolului menționat, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) și la art. 533, precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 09.05.1998.

        Cum se vor deduce cheltuielile legate de efectuarea unor acțiuni filantropice în favoarea autorităților publice, instituțiilor publice și organizațiilor necomerciale?         Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la acest articol. 

        De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) si (3) al articolului menționat, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) și la art. 533, precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 09.05.1998.

        Care sunt obligaţiile privind impozitul pe venit în cazul efectuării unor acţiuni filantropice în favoareа autorităţilor publice, instituţiilor publice şi organizaţiilor necomerciale? 

        În conformitate cu art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie se consideră că a vîndut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării. Calcularea bazei valorice ajustate a proprietăţii la momentul donaţiei se efectuează ţinînd cont de prevederile art.26 şi conform art.38 alin.(1) şi (2)din Codul fiscal, separat pe fiecare obiect donat. Referitor la deducerea cheltuielilor aferente donaţiei, menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 36 din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil. În acest scop, venitul impozabil al contribuabilului se determină fără a se lua în considerare scutirile ce i se acordă conform prezentului capitol. Pot fi deduse, conform articolului menţionat, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art.51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art.52 alin.(1) lit.a) şi b) şi la art.533, precum şi în favoarea organizaţiilor religioase specificate la art.52 alin.(1) lit.c). Totodată, potrivit art. 902 alin. (1) din Codul fiscal, la depăşirea limitei pentru cheltuielile aferente donaţiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare stabilite la art.36 din Codul fiscal, contribuabilul care aplică cota zero la impozitul pe venit calculează şi achită un impozit în mărime de 15% din suma depăşirii.

29.1.3.7.3.

Întrebare și răspuns analogic se regăsește la nr. 29.1.3.7.2.

Arhiva

        Vor fi permise la deduceri cheltuielile de sponsorizare suportate de către întreprindere în folosul Primăriei pentru construcția drumului care constituie proprietate publică?  

        Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) – (3) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, în mărimea stabilită la acest articol, cu condiția respectării modului de confirmare a cheltuielilor pentru scopuri de sponsorizare, stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998.

        Vor fi permise la deduceri cheltuielile de sponsorizare suportate de către întreprindere în folosul Primăriei pentru construcția drumului care constituie proprietate publică?  

        Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) – (3) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) și la art. 533 din Codul fiscal, precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, în mărimea stabilită la acest articol, cu condiția respectării modului de confirmare a cheltuielilor pentru scopuri de sponsorizare, stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998. 

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 138 din 17 iunie 2016 privind completarea art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, publicată în M.O nr. 184-192/401 din 1 iulie 2016)

        Vor fi permise la deduceri cheltuielile de sponsorizare suportate de către întreprindere în folosul Primăriei pentru construcția drumului care constituie proprietate publică?  

        Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1), (2) și (3) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) și la art. 533 al Codul fiscal, precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, dar nu mai mult de 2% din venitul impozabil, cu condiția respectării modului de confirmare a cheltuielilor pentru scopuri de sponsorizare, stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 04.05.1998.

        Vor fi permise la deduceri cheltuielile de sponsorizare suportate de către întreprindere în folosul Primăriei pentru construcţia drumului care constituie proprietate publică?  

        Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1), (2) şi (3) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice, şi instituţiilor publice specificate la art.51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art.52 alin.(1) şi la art.533 al Codul fiscal, precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil., cu condiţia respectării modului de confirmare a cheltuielilor pentru scopuri de sponsorizare, stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 04.05.1998.

29.1.3.7.4.

Care este modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare?

        În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1), precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate conform prevederilor Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018.  

        Potrivit prevederilor pct. 63 din Regulamentul menționat, drept bază pentru acordarea donațiilor filantropice sau a sponsorizărilor o constituie contractul de donație și cererea în formă scrisă din partea beneficiarilor care doresc să primească astfel de ajutor și care, în cadrul Codului, au acest drept. 

        Totodată, conform pct. 65 din Regulament, în cazul în care donațiile au formă nebănească, confirmarea donației se face în baza următoarelor documente: 

        1) contractul de donație filantropică/contract de sponsorizare încheiat între filantrop/sponsor și beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării în formă simplă scrisă, iar în cazul donării cu titlu filantropic/de sponsorizare a bunurilor imobile, autentificat notarial, cu specificarea fiecăreia dintre valorile donate (mărfuri și materiale), menţionîndu-se scopul donației sau destinația bunurilor donate; 

        2) contractul încheiat, împuternicirile oferite de destinatar și, în cazul existenței deciziei conducerii organizației care acordă ajutorul filantropic/sponsorizarea, documentul primar cu regim special – factura fiscală. În factura fiscală se indică denumirea mărfurilor, expeditorul încărcăturii, destinatarul, iar în partea de jos se introduce nota “Donație filantropică”/“Sponsorizare”. 

        De asemenea, potrivit pct. 66 din Regulament, în cazurile în care donațiile filantropice sau sponsorizările au fost făcute sub formă monetară, suplimentar contractului de donație/sponsorizare, drept document confirmativ servește documentul de plată la adresa beneficiarilor.

Arhiva

        Care este modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare?  

        În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, la organizaţii necomerciale sînt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume:  

        a) asociaţia obştească – conform Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;  

        b) fundaţia – conform Legii nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii;         c) organizaţia filantropică – conform Legii nr.1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare;  

        d) organizaţia religioasă – conform Legii nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie;  

        e) partidele politice şi organizaţiile social-politice – conform Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice; 

        f) publicaţiile periodice şi agenţiile de presă – conform Legii presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994 şi Legii nr.221 din 17 septembrie 2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice. 

        Modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice si de sponsorizare se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi de sponsorizare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 04 mai 1998.  

        Prin urmare, conform prevederilor pct. 12 și 13 din Regulamentul menționat, donaţiile pot fi efectuate atît în formă bănească, cît şi nebănească. Drept bază pentru acordarea donaţiilor filantropice sau a sponsorizărilor o constituie cererea în scris din partea organizaţiei, care doreşte să primească astfel de ajutor şi care în cadrul Codului fiscal au acest drept.  

        Totodată, conform pct. 15 din Regulamentul menționat, în cazul în care donaţiile au formă nebănească, confirmarea donaţiei se face în felul următor: 

        - între filantrop/sponsor şi beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării se încheie un contract de donaţie filantropică/contract de sponsorizare în forma simplă scrisă, iar în cazul donării cu titlu filantropic/de sponsorizare a bunurilor imobile, autentificat notarial, cu specificarea fiecăreia din valorile donate (mărfuri şi materiale), menţionîndu-se scopul donaţiei sau destinaţia bunurilor donate; 

        - filantropul/sponsorul prin acest contract se obligă să transmită în proprietatea beneficiarului de ajutor filantropic/sponsorizării bunuri, valori pentru scopurile prevăzute la articolele 2 şi 3 ale Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare, iar ultimul, la rîndul său, se obligă să le distribuie (utilizeze) pentru aceste scopuri;  

        - în baza contractului încheiat, împuternicirilor oferite de destinatar şi în cazul existenţei deciziei conducerii organizaţiei, care acordă ajutorul filantropic/sponsorizarea, bunurile se transmit destinatarului, conform facturii fiscale. 

        Completarea facturii fiscale se va efectua în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind completare formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017. 

        Documentele nominalizate constituie bază pentru recunoaşterea donaţiilor filantropice/sponsorizărilor în formă nebănească ca deduceri.  

        Concomitent, conform pct. 16 din Regulamentul menționat, în cazurile în care donaţiile au fost făcute sub formă bănească, document confirmativ serveşte dispoziţia de plată în adresa organizaţiilor.

        Care este modul de confirmare în cazul deducerii donaţiilor pentru scopuri filantropice si de sponsorizare?  

        În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, la organizaţii necomerciale sînt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume:

        a) asociaţia obştească – conform Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;

        b) fundaţia – conform Legii nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii;

        c) organizaţia filantropică – conform Legii nr.1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare;

        d) organizaţia religioasă – conform Legii nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie;

        e) partidele politice şi organizaţiile social-politice – conform Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice;

        f) publicaţiile periodice şi agenţiile de presă – conform Legii presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994 şi Legii nr.221 din 17 septembrie 2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice.

        Modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice si de sponsorizare se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi de sponsorizare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 04 mai 1998.

        Prin urmare, conform prevederilor pct. 12 și 13 din Regulamentul menționat, donaţiile pot fi efectuate atît în formă bănească, cît şi nebănească. Drept bază pentru acordarea donaţiilor filantropice sau a sponsorizărilor o constituie cererea în scris din partea organizaţiei, care doreşte să primească astfel de ajutor şi care în cadrul Codului fiscal au acest drept.

        Totodată, conform pct. 15 din Regulamentul menționat, în cazul în care donaţiile au formă nebănească, confirmarea donaţiei se face în felul următor:

        - între filantrop/sponsor şi beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării se încheie un contract de donaţie filantropică/contract de sponsorizare în forma simplă scrisă, iar în cazul donării cu titlu filantropic/de sponsorizare a bunurilor imobile, autentificat notarial, cu specificarea fiecăreia din valorile donate (mărfuri şi materiale), menţionîndu-se scopul donaţiei sau destinaţia bunurilor donate;

        - filantropul/sponsorul prin acest contract se obligă să transmită în proprietatea beneficiarului de ajutor filantropic/sponsorizării bunuri, valori pentru scopurile prevăzute la articolele 2 şi 3 ale Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare, iar ultimul, la rîndul său, se obligă să le distribuie (utilizeze) pentru aceste scopuri;

        - în baza contractului încheiat, împuternicirilor oferite de destinatar şi în cazul existenţei deciziei conducerii organizaţiei, care acordă ajutorul filantropic/sponsorizarea, bunurile se transmit destinatarului, conform facturii de expediţie. În factura de expediţie se indică denumirea mărfurilor, expeditorul încărcăturii, destinatarul, iar în partea de jos se introduce nota "Donaţie filantropică"/"Sponsorizare". Persoanele fizice care nu sînt înregistrate ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător nu prezintă factura de expediţie;

        - documentele nominalizate constituie bază pentru recunoaşterea donaţiilor filantropice/sponsorizărilor în formă nebănească ca deduceri.

        Concomitent, conform pct. 16 din Regulamentul menționat, în cazurile în care donaţiile au fost făcute sub formă bănească, document confirmativ serveşte dispoziţia de plată în adresa organizaţiilor.


[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. art. 52 alin. (1) din Codului fiscal, prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016, publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016]

29.1.3.7.5.

Este obligată entitatea care efectuează o sponsorizare în scopuri filantropice în formă nemonetară să elibereze factura fiscală?

        Potrivit art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la articolul respectiv. 

        Pot fi deduse, conform articolului menționat, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art. 51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) din codul nominalizat precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial.         Potrivit art. 11 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare. 

        Totodată, toate entitățile ce dețin statut de plătitor de TVA, cât și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor de TVA, care potrivit legislației în vigoare au obligația ținerii contabilității, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factura fiscală” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017. 

        Prin urmare, entitatea, care acordă bunuri cu titlu de sponsorizare în scopuri filantropice, urmează să elibereze factura fiscală.  

        Completarea facturii fiscale se va efectua în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind completare formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017, cu introducerea mențiunii „Donație filantropică/Sponsorizare”.

Arhiva

        Este obligată entitatea care efectuează o sponsorizare în scopuri filantropice în formă nemonetară să elibereze factura fiscală?  

        Potrivit art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la articolul respectiv.  

        Pot fi deduse, conform articolului menționat, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art.51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) din codul nominalizat precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial.         Potrivit prevederilor art. 19 și art. 20 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. 

        Totodată, toate entitățile ce dețin statut de plătitor de TVA, cât și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor de TVA, care potrivit legislației în vigoare au obligația ținerii contabilității, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factura fiscală” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.  

        Prin urmare, entitatea, care acordă bunuri cu titlu de sponsorizare în scopuri filantropice, urmează să elibereze factura fiscală. 

        Completarea facturii fiscale se va efectua în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind completare formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017, cu introducerea mențiunii „Donație filantropică/Sponsorizare”.

        Este obligată entitatea care efectuează o sponsorizare în scopuri filantropice, să elibereze factura fiscală?  

        Conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare nr. 1420-XV din 31 octombrie 2002, prin noţiunea de activitate de sponsorizare se înţelege activitatea de sponsorizare desfăşurată de către persoane fizice şi juridice benevol, la solicitare, şi constă în acordarea de mijloace financiare sau de alte bunuri pentru susţinerea unor acţiuni de interes public.  

        Potrivit art.36 din Codul fiscal agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil. 

        Pot fi deduse, conform articolului menționat, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art.51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) din codul nominalizat precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial. 

        Potrivit prevederilor art.19 și art.2 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare 

        Totodată, informăm că începând cu 28 octombrie 2017, toate entitățile ce dețin statut de plătitor de TVA, cât și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor de TVA, care potrivit legislației în vigoare au obligația ținerii contabilității, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factura fiscală” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017. 

        Prin urmare prestarea unui serviciu, în corespundere cu art. 19 și art. 20 din Legea nominalizată, urmează a fi documentată cu factura fiscală, ținând cont de regimul fiscal al TVA aferent tranzacției. Factura fiscală se va completa cu nota „Donație filantropică/Sponsorizare”.

29.1.3.7.6. Întrebare și răspuns analogic se regăsește la nr. 29.1.3.7.2.

Arhiva

        Se permit la deduceri, în scopuri fiscale, cheltuielile de sponsorizare?  

        Conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare nr. 1420-XV din 31octombrie 2002, prin noţiunea de activitate de sponsorizare se înţelege activitatea de sponsorizare desfăşurată de către persoane fizice şi juridice benevol, la solicitare, şi constă în acordarea de mijloace financiare sau de alte bunuri pentru susţinerea unor acţiuni de interes public.

        Potrivit art.36 din Codul fiscal agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil. Sunt deductibile, conform articolului menționat, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art.51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) din codul nominalizat precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial.

        Astfel pentru asigurarea deducerilor menționate la art. 36 din Codul fiscal, agenții economici urmează să asigure documentarea cheltuielilor suportate corespunzător modului stabilit de Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998.

        Totodată, informăm că începând cu 28 octombrie 2017, toate entitățile ce dețin statut de plătitor de TVA, cât și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor de TVA, care potrivit legislației în vigoare au obligația ținerii contabilității, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factura fiscală” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.

        Factura fiscală se va completa cu nota „Donație filantropică/Sponsorizare”.

29.1.3.7.7.

În cazul donării unor bunuri materiale, se va include suma TVA aferentă procurării acestora în scopul determinării mărimii donației permise spre deducere în scopuri fiscale?

        Сonform prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea cu privire la filantropie și sponsorizare nr. 1420-XV din 31.10.2002, prin noţiunea de activitate filantropică se înţelege acordarea de ajutor material benevol, imparţial şi necondiţionat sau prestarea de servicii gratuite de către persoane fizice sau juridice pentru o persoană (un grup de persoane), fără a cere în schimb vreo recompensă, plată sau executare a anumitor obligaţii şi fără a obţine vreun profit. 

        Concomitent, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, activitatea de sponsorizare se desfăşoară de către persoane fizice şi juridice benevol, la solicitare, şi constă în acordarea de mijloace financiare sau de alte bunuri pentru susţinerea unor acţiuni de interes public. 

        Conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil. 

        Potrivit prevederilor art. 102 alin. (8) din Cod, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei. 

        Respectiv, în cazul în care agentul economic efectuează livrare de mărfuri în scopuri filantropice sau de sponsorizare, conform prevederilor art. 1 alin. (1) și alin.(2) din Legea cu privire la filantropie și sponsorizare, livrarea respectivă nu se referă la desfășurarea activităţii de întreprinzător a agentului economic și respectiv suma TVA aferentă acestor livrări de mărfuri nu se deduce în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (8) din Codul fiscal. 

        Astfel, menționăm că, la aprecierea mărimii donației permisă la deducere în scopuri fiscale conform art. 36 alin.(1) din Codul fiscal, urmează de a fi luată în considerație și suma TVA aferentă procurărilor utilizate pentru efectuarea donațiilor.” 

[Temei: Explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 09/2-13/217 din 18 iunie 2018]

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ