6.4.6. Achitarea taxei
Înapoi
6.4.6.1.

Care este termenul de achitare și unde se achită taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

        Taxa pentru plasarea publicității se achită de către contribuabili, trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului unității administrativ-teritoriale.

        Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, achită taxa de plasare a publicității la contul trezorerial de venituri al bugetului unității administrativ-teritoriale, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).

Arhiva

        Taxa de amplasare a publicităţii se achită trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale. ( Anexa la Titlul VII a Codului fiscal) Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa o dată în an, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune. (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ