36.1.4. Raportul privind calcularea și achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală
Înapoi
36.1.4.1.

Ce informație urmează să declare entitățile prin Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC 18)?

        În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările și completările ulterioare), categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din anexa nr.1, care au obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, prezintă lunar Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor. Formularul Dării de seamă (forma IPC 18) este aprobată prin Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 04 octombrie 2017. 

        Conform Instrucțiunii aprobate prin Ordinul menționat, în Darea de seamă (forma IPC 18), la codul 11 col. 6 se reflectă suma totală a primelor datorate de angajator şi reţinute de la angajaţi, alte persoane fizice, în luna de gestiune.

Arhiva

        Ce informație urmează să declare Serviciului Fiscal de Stat entitățile prin Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (Forma MED-08)?  

        În conformitate cu prevederile art.26 alin. (1) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările și completările ulterioare), categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din anexa nr.1, care au obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, prezintă trimestrial Serviciului Fiscal de Stat, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, un raport privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală conform modelului aprobat de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi de Serviciul Fiscal de Stat. 

        Conform Indicațiilor metodice aprobate prin Ordinul comun al IFPS și CNAM nr.104/38 din 18 martie 2008, în Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală se declară suma salariilor și a altor sume decât salariu, plătite în trimestru de gestiune de angajator angajaților săi sau în folosul acestora, precum și alte drepturi și venituri plătite persoanelor fizice, cu excepția drepturilor și veniturilor, prevăzute la anexa nr.3 la Lege (la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală), la care angajatorul calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală. 

        Prin urmare, în Raportul nominalizat entitățile declară suma salariilor și a recompenselor achitate efectiv în perioada de gestiune, precum și suma primelor calculate din sumele în cauză.

36.1.4.2.

În ce caz nu se prezintă Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (Forma MED-08)?

        În conformitate cu prevederile art.26 alin.(1) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările și completările ulterioare), categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din anexa nr.1, care au obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, prezintă trimestrial Serviciului Fiscal de Stat, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, un raport privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală conform modelului aprobat de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi de Serviciul Fiscal de Stat. 

         Prin urmare, în cazul în care pe parcursul trimestrului entitatea nu a avut obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, aceasta nu urmează să prezente Raportul sus-menționat.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ