6.4.4. Cotele impunerii
Înapoi
6.4.4.1. Care este cota taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace?

Cota taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace constituie % din venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare. (Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).

6.4.4.2. .

.

Arhiva

        Care este cota taxei de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară?

        Cota taxei de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară - lei anual pentru fiecare metru pătrat . (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

6.4.4.3. Cine stabileşte cota taxei de amplasare a publicităţii?

Cota taxei locale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectului impunerii (art. 292 alin. (2) Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ