28.15. Factura fiscală
Înapoi
28.15.1.

Ce informaţie obligatorie trebuie să includă factura fiscală?

        Potrivit art.117 alin.(2) din Codul fiscal, factura fiscală trebuie să includă următoarele informaţii: 

        1) numărul curent al facturii/facturii fiscale; 

        2) denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al furnizorului; 

        3) data eliberării facturii/facturii fiscale; 

      4) data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării facturii/facturii fiscale; 

        5) denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al cumpărătorului;

         6) tipul livrării; 

        7) pentru fiecare tip de livrare de mărfuri, servicii: 

        a) cantitatea mărfii; 

      a1) preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ – în cazul livrării mărfurilor social importante;

         b) preţul unui articol de marfă fără T.V.A.; 

         c) cota T.V.A.; 

        e) suma totală a livrării de mărfuri, servicii, care urmează a fi achitată; 

        f) suma totală a T.V.A. 

    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

 În conformitate cu articolul 117 alineatul (2) din Codul fiscal factura fiscală trebuie să includă următoarele informaţii:

 1) numărul curent al facturii; 

 2) denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al furnizorului; 

 3) data eliberării facturii; 

 4) data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării facturii; 

 5) denumirea (numele) adresa şi codul fiscal al cumpărătorului; 

 6) tipul livrării; 

 7) pentru fiecare tip de livrare de mărfuri, servicii: 

 a) cantitatea mărfii; 

 a1) preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ – în cazul livrării mărfurilor social importante; 

 b) preţul unui articol de marfă fără TVA;

 c) cota TVA; 

 d) suma TVA pe un articol de marfă; 

 e) suma totală a livrării de mărfuri, servicii, care urmează a fi achitată; 

 f) suma totală a TVA. 

 

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

Arhiva (în vigoarepînă la 01.01.2014)

În conformitate cu articolul 117 alineatul (2) din Codul fiscal factura fiscală trebuie să includă următoarele informaţii: 1) numărul curent al facturii; 2) denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al furnizorului; 3) data eliberării facturii; 4) data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării facturii; 5) denumirea (numele) şi adresa cumpărătorului; 6) tipul livrării; 7) pentru fiecare tip de livrare de mărfuri, servicii: a) cantitatea mărfii; a1) preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ – în cazul livrării mărfurilor social importante; b) preţul unui articol de marfă fără TVA; c) cota TVA; d) suma TVA pe un articol de marfă; e) suma totală a livrării de mărfuri, servicii, care urmează a fi achitată; f) suma totală a TVA.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) În conformitate cu articolul 117 alineatul (2) din Codul fiscal factura fiscală trebuie să includă urmatoarele informaţii: 1) numărul curent al facturii; 2) denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al furnizorului; 3) data eliberării facturii; 4) data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării facturii; 5) denumirea (numele) şi adresa cumpărătorului; 6) tipul livrării; 7) pentru fiecare tip de livrare de mărfuri, servicii: a) cantitatea mărfii; b) preţul unui articol de marfă fără TVA; c) cota TVA; d) suma TVA pe un articol de marfă; e) suma totală a livrării de mărfuri, servicii, care urmează a fi achitată; f) suma totală a TVA.

28.15.2.

La ce dată se eliberează factura fiscală de către furnizorul de mărfuri (servicii)?

        Potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. 

        Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie. 

     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

        În conformitate cu alineatul (1) articolul 117 din Codul fiscal prezentarea cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în adresa lui se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevazute de articolul 1171 din Codul fiscal. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit.a).

28.15.3.

Care este modalitatea de completare a facturii fiscale la efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și a celor care nu constituie obiect impozabil cu TVA?

        Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, livrările scutite de TVA fără drept de deducere (art.103 din Codul fiscal) și cele care nu constituie obiect al impunerii cu TVA (art.95 alin.(2) din Codul fiscal), urmează a fi documentate cu perfectarea facturii fiscale. 

         La completarea facturii fiscale pentru documentarea livrărilor scutite de TVA și a celor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA, coloanele 10.6 „Cota TVA, %” și 10.7 „Suma totală a TVA, lei” nu se completează. 

         Factura fiscală eliberată în vederea documentării astfel de livrări, nu urmează să conțină mențiunea „Non livrare”. 

     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza HG nr.294 din 17.03.201998 și Ordinului MF nr.118 din 28.08.2017].

Arhiva

        Se eliberează factura fiscală la efectuarea livrărilor de mărfuri, servicii, care nu constituie obiect impozabil cu TVA? În care boxă a declaraţiei privind TVA se reflectă aceste operațiuni?

         În conformitate cu art. 117 alin. (1) din Codul fiscal subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Deoarece obligaţia de eliberare a facturii fiscale se răsfrînge doar asupra livrărilor impozabile cu TVA, atunci la livrarea mărfurilor, serviciilor, care nu constituie obiect impozabil cu TVA factura fiscală nu se eliberează. Volumul acestor livrări nu se reflectă în declaraţia privind TVA, deoarece în declaraţia privind TVA sînt supuse reflectării doar livrările impozabile şi scutite de TVA.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

(în vigoare  pînă la 01.01.2014)
În conformitate cu art. 117 alin. (1) din Codul fiscal subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Deoarece obligaţia de eliberare a facturii fiscale se răsfrînge doar asupra livrărilor impozabile cu TVA, atunci la livrarea mărfurilor, serviciilor, care nu constituie obiect impozabil cu TVA factura fiscală nu se eliberează. Volumul acestor livrări nu se reflectă în declaraţia privind TVA, deoarece în declaraţia privind TVA sînt supuse reflectării doar livrările impozabile şi scutite de TVA.

28.15.4.

Care este modalitatea de eliberare a facturilor fiscale de către subiectul impozabil cu TVA care efectuează livrare de mărfuri, servicii în adresa cumpărătorilor ce nu sînt înregistraţi ca plătitori a TVA?

        La efectuarea livrărilor de către subiectul impozabil cumpărătorilor ce nu sînt înregistraţi ca contribuabili a TVA, modalitatea de eliberare a facturilor fiscale este generală.

        Astfel, în conformitate cu art.117 alin.(1) din Codul fiscal prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de art.1171 din Codul fiscal.

28.15.5.

.

Arhiva

(în vigoare pînă la 01.01.2014)
 Care este modalitatea de eliberare a facturilor fiscale la livrarea cu titlu gratuit a mărfurilor, serviciilor?
 La început este necesar de diferenţiat cazurile de transmitere cu titlu gratuit a mărfurilor, serviciilor. Pentru livrările de mărfuri, servicii, efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor, facturile fiscale nu se eliberează, deoarece în acest caz lipseşte cumpărătorul – condiţie stipulată în articolul 117 din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

28.15.6.

Este necesar de eliberat factura fiscală şi de a o reflectat în registrul vînzărilor, dacă ea nu s-a eliberat la data apariţiei obligaţiei fiscale?

        Eliberarea facturilor fiscale de către subiecţii impozabili în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Codul fiscal este obligatorie. Neeliberarea facturilor fiscale la data apariţiei obligaţiei fiscale nu scuteşte subiectul impozabil de obligaţia eliberării facturilor respective. La rîndul său, în condiţiile acţiuni prevederilor articolului 118 din Codul fiscal factura fiscală eliberată urmează a fi reflectată în Registrul de evidenţă a livrării de mărfuri şi servicii.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Este necesar de eliberat factura fiscală şi de a o reflectat în registrul vînzărilor, dacă ea nu s-a eliberat la data apariţiei obligaţiei fiscale? Eliberarea facturilor fiscale de către subiecţii impozabili în conformitate cu prevederile alineatului (1) al articolului 117 din Codul fiscal este obligatorie. Neeliberarea facturilor fiscale la data apariţiei obligaţiei fiscale nu scuteşte subiectul impozabil de obligaţia eliberării facturilor respective. La rîndul său, în condiţiile acţiuni prevederilor articolului 118 din Codul fiscal factura fiscală eliberată urmează a fi reflectată în registrul de vînzări.

28.15.7. Este necesar în cazul livrării bunurilor materiale ambalate în ambalaj multicirculant de a elibera şi factura pentru ambalaj?

La livrarea mărfurilor ambalate în ambalaj multicirculant, pentru care există un acord despre întoarcerea obligatorie a lui, preţul ambalajului nu se include în valoarea impozabilă a mărfurilor. Ambalajul dat – cantitatea şi preţul lui printr-un rînd aparte se indică în factura fiscală eliberată. Totodată, valoarea, incluzînd TVA, se reflectă doar în coloanele 10.8, şi 10.10 ale facturii fiscale, în celelalte coloane nu se înscrie nimic. Cumpărătorul mărfii, conform acestei înscrieri, nu are dreptul la trecerea în cont a TVA aferentă acestui ambalaj. În cazul în care ambalajele sînt întoarse în stare deteriorată, în cantitate mai mica, etc., atunci la efectuarea decontărilor pentru ambalajul anterior transmis cu mărfurile livrate, aceasta se consideră livrare a ambalajului, supusă impozitării cu TVA şi întreprinderea furnizor urmează sa elibereze factura fiscala pe ambalajul nereturnat (deteriorat). Prin urmare, eliberarea suplimentară a facturii pentru ambalajul multicirculant nu este necesară, dat fiind faptul că, cantitatea acestuia se indică în factura fiscală la momentul livrării bunurilor materiale.

28.15.8.

Care este procedura de restabilire exemplarului a facturii fiscale în cazul pierderii acestuia?


În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, iar în cazul pierderii documente lor contabile, în temeiul art.17 alin. (4) din Legii contabilității și raportării financiare, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.

Astfel, în cazul pierderii exemplarului al facturii fiscale, agentul economic este obligat să-l restabilească, fapt posibil şi prin legalizarea copiei unui alt exemplar al aceleaşi facturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Respectiv, documentul restabilit va justifica livrarea efectuată/procurare şi se va calcula obligaţia fiscală în partea ce ţine de TVA.

Arhiva

Care este procedura de restabilire a exemplarului I al facturii fiscale în cazul pierderii acestuia (în situaţia existentă pînă la intrarea în vigoare a Ordinului nr.115 din 06.09.2010)?

În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, iar în cazul pierderii documente lor contabile, în temeiul art.17 alin.(4) din Legii contabilității și raportării financiare, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.

Astfel, în cazul pierderii exemplarului I al facturii fiscale, agentul economic este obligat să-l restabilească, fapt posibil şi prin legalizarea copiei exemplarului II al aceleaşi facturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Respectiv, documentul restabilit va justifica venitul obţinut şi se va calcula obligaţia fiscală în partea ce ţine de TVA.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea Contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare, iar în cazul pierderii documente lor contabile, în temeiul art. 43 alin. (6) al Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, conducătorul entităţii este obligat să le restabilească în termen de până la 2 luni, începând cu data constatării faptului respectiv. Astfel, în cazul pierderii exemplarului I al facturii fiscale, agentul economic este obligat să-l restabilească, fapt posibil şi prin legalizarea copiei exemplarului II al aceleaşi facturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Respectiv, documentul restabilit va justifica venitul obţinut şi se va calcula obligaţia fiscală în partea ce ţine de TVA.

28.15.9.

Care este modalitatea de documentare a operațiunilor legate de transmiterea activelor în cadrul unui contract de leasing financiar?

 În temeiul art.11 alin. (1) - (4) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, aprobate de Ministerul Finanțelor, documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective. 

 Concomitent, conform art.12 alin. (1) din Legea menționată, documentele primare cu regim special se întocmesc conform formularelor tipizate şi se utilizează în cazul: 

 a) înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu excepţia valorilor mobiliare; 

 b) prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut; 

 c) transportării activelor în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate; 

 d) achiziţionării activelor şi serviciilor de locaţiune de la furnizori cetăţeni; 

 e) transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau cu drept de uzufruct. 

 Potrvit prevederilor art.93 pct. 3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepţia mijloacelor băneşti, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.

 Potrivit art.1326 alin. (3) din Codul civil, în cazul exercitării opţiunii de dobîndire a proprietăţii, locatarul este ţinut să plătească partea neachitată din valoarea totală. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile pct.15 subpct. 5) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la transmiterea activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc., fără transmiterea dreptului de proprietate, agentul economic eliberează acestuia factura fiscală cu indicarea mențiunii „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări".

 Prin urmare, luînd în considerație faptul, că la transmiterea bunului în leasing până în momentul stingerii depline a datoriilor de către locatar, nu are loc transmiterea dreptului asupra bunului, această operațiune se va documenta prin emiterea facturii fiscale cu indicarea mențiunii „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări". 

 Trebuie de menționat, că pentru fiecare rată de leasing achitată sau care urmează a fi achitată, stabilită conform condițiilor contractului de leasing, se va elibera o factură fiscală cu indicarea sumelor TVA. 

     În cazul în care, conform condițiilor contractuale este stabilit că pînă la primirea activului și pînă la efectuarea plăților periodice (ratelor de leasing), locatarul are și obligația achitării unei plați prealabile stabilite în contract la o anumită dată, factura fiscală aferentă plății prealabile primite, în temeiul art.1171 alin. (9) din Codul fiscal de către locator nu se eliberează. 

 Așa dar, operațiunea de transmitere a bunului în leasing financiar pînă la efectuarea plăților periodice (ratelor de leasing), se documentează prin emiterea facturii fiscale cu indicarea mențiunii „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări", cu indicarea valorii bunului transmis în leasing. 

 La suma plății prealabile stabilite în contract, pînă la transmiterea bunului în leasing financiar, locatorul eliberează locatarului factura fiscală concomitent cu factura fiscală care se eliberează pentru transmiterea activului. 

 De menționat faptul, că în conformitate cu prevederile art.1326 alin. (9) din Codul civil, în cazul bunurilor imobile sau al bunurilor mobile asupra cărora dreptul de proprietate se dobîndeşte, conform legii, prin înregistrare într-un registru de publicitate, locatarul dobîndeşte dreptul de proprietate la data înregistrării în registrul corespunzător, în temeiul contractului de leasing şi al actului eliberat de către locator care confirmă executarea integrală a obligaţiilor de către locatar. În cazul în care dreptul de proprietate al locatarului a fost înregistrat provizoriu conform art.432 alin. (2) lit. b), înregistrarea provizorie se justifică prin actul eliberat de către locator care confirmă executarea integrală a obligaţiilor de către locatar.

28.15.10.

Apare oare obligaţia de eliberare a facturii fiscale de debitorul gajist în cazul livrării valorilor materiale în cadrul licitaţiei organizate?

        Potrivit prevederilor art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea mărfurilor gajate din numele debitorului gajist constituie livrare de mărfuri. Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză.  

        Astfel, în cazul în care bunurile care urmează a fi realizate ulterior sunt în proprietatea debitorului gajist, obligaţiunea privind calcularea şi achitarea TVA apare nemijlocit la debitorul gajist. Prin urmare, obligaţia privind eliberarea documentului primar la realizarea bunului gajat îi revine persoanei în numele căreia se efectuează livrarea în cauză. 

         Totodată menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 2571 din Codul fiscal, neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate se sancţionează cu amendă în mărime de 20%-30% din valoarea tranzacţiei debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.178 din 26.07.2018 pentru modificarea unor acte legislative, în vigoare din 01.10.2018].

Arhiva

 Potrivit prevederilor art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea mărfurilor gajate din numele debitorului gajist constituie livrare de mărfuri. Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză.

 Astfel, în cazul în care bunurile care urmează a fi realizate ulterior sunt în proprietatea debitorului gajist, obligaţiunea privind calcularea şi achitarea TVA apare nemijlocit la debitorul gajist.

 Prin urmare, obligaţia privind eliberarea documentului primar la realizarea bunului gajat îi revine persoanei în numele căreia se efectuează livrarea în cauză.

 Totodată menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 2571 din Codul fiscal, neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea tranzacţiei debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia.

        Potrivit prevederilor pct.3) art.93 din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea mărfurilor gajate din numele debitorului gajist constituie livrare de mărfuri. Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză.

        Astfel, în cazul în care, bunurile care urmează a fi realizate ulterior sunt în proprietatea debitorului gajist, obligaţiunea privind calcularea şi achitarea a TVA apare nemijlocit la debitorul gajist.

        Prin urmare, obligaţia privind eliberarea documentului primar la realizarea bunului gajat îi revine persoanei din numele căreia se efectuează livrarea în cauză.

        Totodată, conform art.260 alin.(4) din Codul fiscal, neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute în art.117 şi 1171 se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite. 

        Concomitent menţionăm că, în conformitate cu prevederile art.2571 din Codul fiscal, neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea tranzacţiei debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia. 

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

(în vigoare pînă la 01.01.2014)
Potrivit prevederilor pct.3) art.93 din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea mărfurilor gajate din numele debitorului gajist constituie livrare de mărfuri. Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Astfel, în cazul în care, bunurile care urmează a fi realizate ulterior sunt în proprietatea debitorului gajist, obligaţiunea privind calcularea şi achitarea a TVA apare nemijlocit la debitorul gajist. Prin urmare, obligaţia privind eliberarea documentului primar la realizarea bunului gajat îi revine persoanei din numele căreia se efectuează livrarea în cauză. Totodată, conform art.260 alin.(4) din Codul fiscal, neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute în art.117 şi 1171 se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite. Concomitent menţionăm că, în conformitate cu prevederile art.2571 din Codul fiscal, neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea tranzacţiei debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia.

[Modificat prin Ordinul IFPS nr.447 din 21.06.2012]

(în vigoare pînă la 01.01.2014)
Potrivit prevederilor pct.3) art.93 din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea mărfurilor gajate din numele debitorului gajist constituie livrare de mărfuri. Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Astfel, în cazul în care, bunurile care urmează a fi realizate ulterior sunt în proprietatea debitorului gajist, obligaţiunea privind calcularea şi achitarea a TVA apare nemijlocit la debitorul gajist. Prin urmare, obligaţia privind eliberarea documentului primar la realizarea bunului gajat îi revine persoanei din numele căreia se efectuează livrarea în cauză. Totodată, conform art.260 alin.(4) din Codul fiscal, neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute în art.117 şi 1171 se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite. Concomitent menţionăm că, în conformitate cu prevederile art.2571 din Codul fiscal, neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea tranzacţiei debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia.

[Modificat prin Ordinul IFPS nr.447 din 21.06.2012]

28.15.11.

Poate fi considerată încălcare eliberarea facturii fiscale în cazul serviciilor de transport international de mărfuri?

Potrivit art.11 alin.(1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.

În condițiile art. 12 alin. (3) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, pentru operațiunile prevăzute la alin.(1) al articolului menționat care au caracter internațional, drept documente primare pot servi documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.

Conform modificărilor în Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 (în vigoare începînd cu 28.10.2017) a fost stabilit modul de documentare a operațiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special – factura fiscală, pentru justificarea operațiunilor de livrare a activelor, serviciilor indiferent de faptul dacă acestea sînt impozabile cu TVA, inclusiv transportarea acestora fără trecerea dreptului de proprietate.

În acelaşi timp, prevederile art.11 alin.(4) din Legea contabilității și raportării financiare stabilesc că entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi publice sau poate elabora şi utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin.(7) şi (8) al articolului menţionat.

Concomitent, conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal, pentru livrările impozitate conform art.104 lit.a) factura fiscală nu se eliberează. Potrivit pct.3 al Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în cazul prestării serviciilor atît impozabile cu TVA, cît şi celor scutite de TVA, se utilizează factura fiscală.

În cazul în care, conform condițiilor contractuale, livrarea (de mărfuri și/sau servicii) la export, cu participarea persoanelor nerezidente, urmează să fie justificată prin invoice sau alt document primar prevăzut de contract, întocmirea unui document suplimentar nu este necesară. În celelalte cazuri, nu se va considera încălcare eliberarea facturii fiscale pentru livrările scutite de TVA cu drept de deducere conform art.104, lit. a) al Codului fiscal, cînd cumpărătorul este rezident.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

Arhiva

 Potrivit art.19 alin.(1) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. 

 În condiţiile art.20 alin.(4) din Lege, pentru operațiunile de export-import al activelor și serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract. 

 Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr.238 din 25 aprilie 2017 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, în vigoare începînd cu 28.10.2017, a fost simplificat modul de documentare a operațiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special – factura fiscală, pentru justificarea operațiunilor de livrare a activelor, serviciilor indiferent de faptul dacă acestea sînt impozabile cu TVA, inclusiv transportarea acestora fără trecerea dreptului de proprietate. 

 În acelaşi timp, prevederile art.19 alin.(3) din Legea contabilității stabilesc că în lipsa formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesităţile entităţii, entitatea elaborează şi utilizează formulare de documente, aprobate de conducerea ei, cu respectarea cerinţelor alin.(6) al articolului menţionat. 

 Concomitent, conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal, pentru livrările impozitate conform art.104 lit.a) factura fiscală nu se eliberează. 

 Potrivit pct.3 al Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în cazul prestării serviciilor atît impozabile cu TVA, cît şi celor scutite de TVA, se utilizează factura fiscală. 

            În cazul în care, conform condițiilor contractuale, livrarea (de mărfuri și/sau servicii) la export, cu participarea persoanelor nerezidente, urmează să fie justificată prin invoice sau alt document primar prevăzut de contract, întocmirea unui document suplimentar nu este necesară. 

 În celelalte cazuri, nu se va considera încălcare eliberarea facturii fiscale pentru livrările impozitate la cota zero conform art.104, lit. a) al Codului fiscal, cînd cumpărătorul este rezident. 

 (Modificat în temeiul Ordinului ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017)

        Este obligatorie eliberarea facturii fiscale, în cazul în care transportatorul care prestează servicii de transport internaţional este plătitor al TVA?

         În conformitate cu art. 104 lit. a) din Codul fiscal, mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) și pasageri se impozitează cu TVA la cota “0”. Totodată, în conformitate cu art.117 alin.(1) din Codul fiscal, factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a). Astfel, la livrările serviciilor de transport internaţional, factura fiscală nu se eliberează.

28.15.12.

A fost pierdură factura fiscală, are dreptul entitatea de a trece în cont TVA aferentă, în baza copiei acestei facturi fiscale, autentificată notarial?


În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, iar în cazul pierderii documente lor contabile, în temeiul art.17 alin. (4) din Legii contabilității și raportării financiare, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.

Reieşind din prevederile legislative menţionate, în cazul necesităţii restabilirii exemplarului facturii fiscale care urmează a fi arhivată la cumpărător, de pe originalul exemplarului facturii fiscale ce a rămas la furnizorul mărfurilor (serviciilor) care a eliberat factura fiscală pierdută, se va face o copie.

Pe copia în cauză furnizorul trebuie să aplice ştampila sa, cu înscrierea menţiunii „în schimbul exemplarului eliberat anterior”.

După aceasta, copia urmează să fie autentificată notarial.

În cazul în care, agentul economic a autentificat notarial copia exemplarului facturii fiscale, acesta va beneficia de dreptul la trecerea în cont a sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale, serviciile procurate.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

Arhiva

Conform prevederilor art.43 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, răspunderea pentru organizarea păstrării şi integritatea documentelor contabile în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii acestora, o poartă conducătorul entităţii. Acesta este obligat să restabilească documentele pierdute în termen de pînă la 2 luni, începînd cu data constatării faptului respectiv. Reieşind din prevederile legislative menţionate, în cazul necesităţii restabilirii exemplarului facturii fiscale care urmează a fi arhivată la cumpărător, de pe originalul exemplarului facturii fiscale ce a rămas la furnizorul mărfurilor (serviciilor) care a eliberat factura fiscală pierdută, se va face o copie. Pe copia în cauză furnizorul trebuie să aplice ştampila sa, cu înscrierea menţiunii „în schimbul exemplarului eliberat anterior”. După aceasta, copia urmează să fie autentificată notarial. În cazul în care, agentul economic a autentificat notarial copia exemplarului facturii fiscale, acesta va beneficia de dreptul la trecerea în cont a sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale, serviciile procurate.

28.15.13.

În cazul în care persoana fizică procură mărfuri de la un depozit cu achitarea în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, este necesară eliberarea facturii fiscale?

        În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate și în cadrul comerțului electonic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător), dacă sînt respectate următoarele condiţii:

        a) subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar la fiecare punct comercial şi de prestări servicii cu utilizarea maşinilor de casă şi de control, prin intermediul serviciilor instituțiilor financiare, ale Întreprinderii de Stat ,,Poșta Moldovei”, prin intermediul altor prestatori de servicii de plată. Înregistrarea prin mașina de casă și de control se efectuează în momentul primirii sumei în numerar şi/sau achitării sumei cu instrument de plată fără numerar. La sfîrşitul fiecărei zile de lucru, în registrul maşinii de casă şi control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a maşinii de casă şi de control;

        b) la sfîrşitul fiecărei zile de lucru, în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a TVA pe livrările efectuate, iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar.

        În partea ce ține de calificarea noțiunii de loc special amenajat pentru vînzarea cu amănuntul, urmează a ține cont de Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 8 decembrie 2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul, care specifică expres revendicările înaintate unităților comerciale cu amănuntul și cerințele de identificare a tipului unității comerciale.

Arhiva

În cazul în care persoana fizică procură mărfuri de la un depozit cu achitarea în numerar şi/sau cu card bancar, este necesară eliberarea facturii fiscale?

În conformitate cu prevederile art.117(3) al Codului fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate, cu plata în numerar şi/sau cu card bancar , eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător), dacă sînt respectate următoarele condiţii: a) subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar şi/sau cu card bancar la fiecare punct comercial şi de prestări servicii cu utilizarea maşinilor de casă şi control. Înscrierea se efectuează în momentul primirii sau achitării sumei în numerar şi/sau cu card bancar. La sfîrşitul fiecărei zile de lucru în registrul maşinii de casă şi control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a maşinii de casă şi control; b) la sfîrşitul fiecărei zile de lucru, în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a T.V.A. pe livrările efectuate, iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar şi/sau cu card bancar. În partea calificarea noţiunii de loc special amenajat pentru vînzarea cu amănuntul, urmează a ţine cont de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.931din 08.12.2011 „Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul”, în care se specifică expres revendicările înaintate unităţilor comerciale cu amănuntul, în care sunt stabilite cerinţele de identificare a tipului unităţii comerciale.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 14.09.2012)
În cazul în care persoana fizică procură mărfuri de la un depozit cu achitarea în numerar, este necesară eliberarea facturii fiscale?
În conformitate cu prevederile art.117(3) al Codului fiscal, pentru vînzarea cu amanunţul şi prestările de servicii în locurile special amenajate, cu plata în numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător), dacă sînt respectate urmatoarele condiţii: a) subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar la fiecare punct comercial şi de prestări servicii cu utilizarea maşinilor de casă şi control. Înscrierea se efectuează în momentul primirii sau achitării sumei în numerar. La sfîrşitul fiecarei zile de lucru în registrul maşinii de casă şi control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a maşinii de casă şi control; b) la sfîrşitul fiecarei zile de lucru, în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a T.V.A. pe livrările efectuate, iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar. În partea ce ţine de aprecierea locului de unde se efectuează vînzările, drept calificîndu-se ca loc special amenajat pentru vînzarea cu amanunţul, urmează a vă conduce de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1508 din 21.11.2002 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului-tip al unităţilor de comerţ cu amanuntul”, în care se specifică expres revendicările înaintate unităţilor comerciale cu amanutul. Astfel, la corespunderea cerinţelor înaintate faţă de unitatea de comerţ cu amanuntul, în condiţiile stabilite de art.117(3) al Codului fiscal, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.

28.15.14.

Care adresă urmează a fi indicată în factura fiscală la prestarea serviciilor în cazul în care adresa subdiviziunii structurale diferă de cea juridică?

        Potrivit pct.13 subpct.2) și subpct.3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la prestarea serviciilor în rîndul 1 „Furnizor” din factura fiscală se înscrie denumirea și adresa juridică a entităţii care prestează servicii și respectiv, în rîndul 2 „Cumpărător/beneficiar” din factura fiscală se înscrie denumirea și adresa juridică a entităţii care beneficiază de servicii prestate de către furnizor. 

         Drept urmare, la prestarea serviciilor în factura fiscală urmează a fi indicată adresa juridică a entității. 


        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

Arhiva

         Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010. În cazul prestării de servicii, potrivit prevederilor pct. 11 subpct. 2) şi 3) al Instrucțiunii, în factura fiscală în rîndurile în care urmează să se indice informaţii despre furnizor şi cumpărător se înscrie informaţia cu caracter general şi anume – denumirea acestuia, adresa, contul bancar, codul băncii, codul fiscal şi numarul de înregistrare ca plătitor de TVA.

 Prin urmare, potrivit Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010, la livrarea serviciilor, în factura fiscală urmează a fi indicată adresa care identifică entitatea, adică adresa juridică a acesteia.

        Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 06.09.2010. În cazul prestării de servicii, potrivit prevederilor pct. 12 subpct. 2) şi 3) din capitolul al Instrucţiunii, în factura fiscală în rîndurile în care urmează să se indice informaţii despre furnizor şi cumpărător se înscrie informaţia cu caracter general şi anume – denumirea acestuia, adresa, contul bancar, codul băncii, codul fiscal şi numarul de înregistrare ca plătitor al TVA. Prin urmare, potrivit Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 115 din 06.09.2010, la livrarea serviciilor, în factura fiscală urmează a fi indicată adresa care identifică entitatea, adică adresa juridică a acesteia.

28.15.15.

Este necesară eliberarea facturii fiscale pentru transportarea producţiei proprii a entităţii de la depozit la piaţă în vederea comercializării acestora?

        În conformitate cu pct.3) subpct.3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la ttransportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, se eliberează factura fiscală. 

      Concomitent, potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea menționată, în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, etc. - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare". 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

Arhiva

         În conformitate cu prevederile art.117 din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectueaza o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Conform art.93 alin.(3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri constituie transmitere a dreptului de proprietate asupra acestora. Reieşind din considerentul că transportarea mărfurilor de la întreprindere la locul de comercializare situat în piaţă, nu reprezintă livrare, în virtutea lipsei faptului transmiterii dreptului de proprietate, obiect al impunerii cu TVA în situaţia descrisă lipseşte şi ca urmare se eliberează documentul cu regim special - factura. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

(în vigoare pînă la 01.01.2014)
În conformitate cu prevederile art.117 din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectueaza o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Conform art.93 alin.(3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri constituie transmitere a dreptului de proprietate asupra acestora. Reieşind din considerentul că transportarea mărfurilor de la întreprindere la locul de comercializare situat în piaţă, nu reprezintă livrare, în virtutea lipsei faptului transmiterii dreptului de proprietate, obiect al impunerii cu TVA în situaţia descrisă lipseşte şi ca urmare se eliberează documentul cu regim special - factura.

28.15.16.

Este necesar de a elibera factura fiscală la transmiterea producţiei de la o subdiviziune la o altă subdiviziune în cadrul uneia şi aceleiaşi întreprinderi?

        În conformitate cu pct.3) subpct.3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la ttransportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, se eliberează factura fiscală. 

     Concomitent, potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea menționată, în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, etc. - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare". 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

Arhiva

         Conform art.117 alin (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art. 108, cu exceptţa cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Potrivit art.93 alin. (3) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor. Prin urmare, reieşind din considerentul că, la transportarea mărfurilor dintr-o subdiviziune în alta, în cadrul aceleiaşi întreprinderi, nu are loc transmiterea dreptului de proprietate, obligaţia de a elibera factura fiscală nu survine. Astfel, potrivit pct. 2 din Instrucţiunea privind modul de completare a facturii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 47 din 31.03.2010, la transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial, entitatea va emite documentul primar cu regim special – factura. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

(în vigoare pînă la 01.01.2014)
Conform art.117 alin (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art. 108, cu exceptţa cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Potrivit art.93 alin. (3) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor. Prin urmare, reieşind din considerentul că, la transportarea mărfurilor dintr-o subdiviziune în alta, în cadrul aceleiaşi întreprinderi, nu are loc transmiterea dreptului de proprietate, obligaţia de a elibera factura fiscală nu survine. Astfel, potrivit pct. 2 din Instrucţiunea privind modul de completare a facturii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 47 din 31.03.2010, la transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial, entitatea va emite documentul primar cu regim special – factura.

28.15.17.

.

Arhiva

(în vigoare pînă la 01.01.2014)
 Ce documente urmau a fi eliberate la realizarea contractului de leasing pînă în anul 2008?
În conformitate cu prevederile articolului 108 alin.(7) din Codul fiscal, în vigoare începînd cu 08.07.2005, în cazul livrării de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operaţional), data livrării se consideră data specificată în contract pentru plata raţei de leasing. În cazul încasării ratei de leasing în avans, data livrării se consideră data încasării avansului. La rîndul sau, articolul 117 (1) din Codul fiscal specifică că subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat sa prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit.a). Astfel, reieşind din redacţia articolelor menţionate mai sus, la primirea fiecarei rate de leasing în baza contractelor de leasing, încheiate începînd cu 08.07.2005, locatorul urma să elibereze factura fiscală pe suma ratei primite de la locatar. Pe cînd transmiterea de către locator a bunului în adresa locatarului urma să fie documentată cu factură (anterior purta denumirea factură de expediţie). În partea ce ţine de transmiterea bunurilor pînă la 08.07.2005 în baza contractului de leasing, încheiat pînă la această dată, în condiţiile acţiunii prevederilor legislaţiei fiscale în vigoare la momentul respectiv (art.108 alin.(1) din Codul fiscal), obligaţia fiscală a locatorului de calculare a TVA şi respectiv de eliberare a facturii fiscale urma să fie executată la momentul transmiterii lor.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

28.15.18. Ce document urmează a fi eliberat la transmitere în folosinţa (locaţiune, arendă) a proprietăţii imobiliare de către un agent economic plătitor de TVA aflat în proces de insolvabilitate?

La livrarea serviciilor de locaţiune a proprietăţii imobiliare agentul economic plătitor de TVA aflat în proces de insolvabilitate va elibera, în conformitate cu art.117 alin.(1) din Codul fiscal, factura fiscală.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Ce document urmează a fi eliberat la transmitere în folosinţa (locaţiune, arendă) a proprietăţii imobiliare de către un agent economic plătitor de TVA aflat în proces de insolvabilitate? Pornind de la acel fapt că în conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.8) din Codul fiscal doar livrarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate este scutită de TVA, respectiv, la livrarea serviciilor menţionate agentul economic plătitor de TVA va elibera, în conformitate cu art.117 alin.(1) din Codul fiscal, factura fiscală.

28.15.19.

Apare oare obligaţia de emitere a facturii fiscale la procurarea mărfurilor din străinătate сu livrarea lor ulterioară într-un alt stat fără întroducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova?

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, obligaţie de emitere a facturii fiscale apare pentru livrările impozabile pe teritoriul ţării.

Dat fiind faptul că tranzacţia se realizează în afara teritoriului Republicii Moldova, obligaţia de emitere a facturii fiscale nu apare, în lipsa obiectului de impunere cu TVA.

În partea ce ține documentarea faptelor economice, conform art. 12 alin. (3) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, pentru operațiunile prevăzute la alin. (1) al articolului menționat care au caracter internațional, drept documente primare pot servi documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

Arhiva

În conformitate cu prevederile art. 117 alin . (1) din Codul fiscal, obligaţie de emitere a facturii fiscale apare pentru livrările impozabile pe teritoriul ţării. Dat fiind faptul că tranzacţia se realizează în afara teritoriului Republicii Moldova, obligaţia de emitere a facturii fiscale nu apare. În vederea documentării faptelor economice, în conformitate cu prevederile art.20 din Legea Contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, pentru operaţiunile de export-import, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.

28.15.20.

În ce moment apare obligaţia de prezentare cumpărătorului a facturii fiscale în cazul cînd alegerea, comanda şi plata pentru marfă se efectuează la oficiul furnizorului, iar preluarea (recepţionarea) mărfurilor are loc într-o altă zi la depozitul comercial al furnizorului?

        Potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.

        Totodată, prevederile art.108 alin.(1) din Codul fiscal, prevăd că data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)–(8) al aceluiași articol. În acelaşi timp, art.93 pct.3) din Codul fiscal, prevede că livrare de mărfuri este transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor.  

   Prin urmare, factura fiscală urmează a fi prezentată de către furnizor cumpărătorului la momentul predării mărfurilor. 

     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Codului fiscal].

Arhiva

         În conformitate cu art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale. Totodată, art. 108 alin (1) din Codul fiscal, prevede că data obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5), (6) şi (7) aceluiaşi articol. În acelaşi timp art. 93 punctul 3) din Codul fiscal prevede că livrare de mărfuri este transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor. Prin urmare, factura fiscală urmează a fi prezentată cumpărătorului la momentul predării mărfurilor de către furnizorul cumpărătorului. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

(în vigoare pînă la 01.01.2014) 
În conformitate cu art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale. Totodată, art. 108 alin (1) din Codul fiscal, prevede că data obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5), (6) şi (7) aceluiaşi articol. În acelaşi timp art. 93 punctul 3) din Codul fiscal prevede că livrare de mărfuri este transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor. Prin urmare, factura fiscală urmează a fi prezentată cumpărătorului la momentul predării mărfurilor de către furnizorul cumpărătorului.

28.15.21.

Urmează oare de a se perfecta factura fiscală în adresa subantreprenorului la transmiterea materialelor de contrucţie pentru prestarea serviciilor de contrucţie a imobilului?

        În conformitate cu prevederile art.95 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea de mărfuri şi servicii efectuată de către subiecții impunerii, care reprezintă rezultatul activității de întreprinzător în Republica Moldova. 

       Livrarea de mărfuri, potrivit art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială. În conformitate cu pct.3) subpct.3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la ttransportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, se eliberează factura fiscală. 

     Concomitent, potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea menționată, în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, etc. - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare".  

        Reieșind din cele expuse, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, se va elibera factura fiscală cu indicarea mențiunii „Non livrare". 

       [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Codului fiscal și în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea de mărfuri şi servicii efectuată de către subiecţii impunerii, care reprezintă rezultatul activităţii de întreprinzător în Republica Moldova. Livrarea de mărfuri, potrivit art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială. Astfel, ţinînd cont de faptul că de către antreprenor se transmit materialele de construcţie subantreprenorului în vederea executării lucrărilor, fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, nu apare obiect al impunerii cu TVA, urmînd a fi perfectat documentul primar cu regim special –factura.

28.15.22.

Arhiva

        Urmează oare de a fi prezentată factura fiscală pentru livrările de mărfuri şi servicii în scopuri filantropice?

         Eliberarea facturii fiscale în conformitate cu prevederile art. 117 din Codul fiscal, se face exclusiv pentru livrările impozabile cu TVA. Prin urmare, dat fiind faptul că livrările de mărfuri şi servicii în scopuri filantropice nu constituie livrare impozabilă, potrivit prevederilor art. 93 pct.6) din Codul fiscal, obligaţia de a elibera factura fiscala nu survine. Astfel, potrivit pct. 2 din Instructiunea privind modul de completare a facturii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 47 din 31.03.2010, pentru livrările de active şi servicii (lucrări) neimpozabile cu TVA, entitatea va emite documentul primar cu regim special – factura.

28.15.23. Urmează oare a fi eliberată factura fiscală la prestarea serviciilor în adresa persoanelor fizice cetăţeni (populaţie)?

În conformitate cu prevederile art. 117 alin.(5) din Codul fiscal, la livrarea serviciilor către populaţie cu plată în numerar şi/sau cu card bancar, eliberarea facturilor fiscale de către furnizorii serviciilor nu se efectuează. Însă în conformitate cu alin.(3) al articolului menţionat, la solicitarea cumpărătorului urmează a fi eliberată factura fiscală.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 14.09.2012)
În conformitate cu prevederile art. 117 alin.(5) din Codul fiscal, la livrarea serviciilor către populaţie cu plată în numerar, eliberarea facturilor fiscale de către furnizorii serviciilor nu se efectuează. Însă în conformitate cu alin.(3) al articolului menţionat, la solicitarea cumpărătorului urmează a fi eliberată factura fiscală.

28.15.24.

Arhiva

        Urmează a fi eliberată factura fiscală pentru livrările scutite de TVA?

         În conformitate cu prevederile art. 117 din Codul fiscal, eliberarea facturii fiscale se face exclusiv în cazul livrărilor impozabile cu TVA. Totodată, conform art.19 din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. Prin urmare, pentru livrările neimpozabile cu TVA, în temeiul pct.2 din Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.47 din 31.03.2010 furnizorul va elibera documentul cu regim special – factura.

28.15.25.

Urmează oare a fi completată coloana 10.9 a facturii fiscale la livrarea mărfurilor supuse accizului de către agenţii economici ce nu sunt înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize?

        Art.117 alin.(2) din Codul fiscal, stabileşte expres elementele obligatorii care urmează a fi indicate în factura fiscală. 

         Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017. 

         Astfel, conform pct.11 subpct.19) din Instrucţiunea menţionată, în coloana 10.9 „Altă informaţie”, în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor se indică, de către agenţii economici ce deţin statutul de plătitor de acciz, suma în lei a accizelor aferentă lor. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

Arhiva

         Art. 117 alin.(2) din Codul fiscal, stabileşte expres elementele obligatorii care urmează a fi indicate în factura fiscală. Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de documente primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010. 

 Astfel, conform pct.10 subpct.(14) din Instrucţiunea menţionată, în coloana 10.9 „Altă informaţie”, în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor se indică de către agenţii economici ce deţin statutul de plătitor de acciz, în lei suma accizelor aferentă lor. 

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special„Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010].

        Art. 117 alin.(2) din Codul fiscal, stabileşte expres elementele obligatorii care urmează a fi indicate în factura fiscală. Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de documente primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2011. Astfel, conform pct.10 subpct.(14) din Instrucţiunea menţionată, în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor, în coloana 10.9 “Altă informaţie” se indică în lei suma accizelor aferentă lor. Lista mărfurilor supuse accizului este specificată în Anexa la Titlul IV din Codului fiscal. Prin urmare, la livrarea mărfurilor supuse accizelor, în rubrica 10.9 din factura fiscală urmează a fi reflectată suma accizelor, indiferent de faptul dacă furnizorul este sau nu înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize.

28.15.26. .

Arhiva

Este oare în drept cumpărătorul să solicite eliberarea facturii fiscale în adresa agentului economic, pentru procurarea efectuată anterior, în cazul în care cumpărătorul la momentul livrării cu amănuntul, s-a manifestat în calitate de persoană fizică (cetăţean)?
 
(în vigoare pînă la 14.09.2012) 
 În conformitate cu art. 117 alin. (1) din Codul Fiscal subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit.a).
 Totodată, potrivit art. 117 alin. (3) din Codul Fiscal pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate, cu plata în numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător), dacă sînt respectate următoarele condiţii: a) subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar la fiecare punct comercial şi de prestări servicii cu utilizarea maşinilor de casă şi de control. Înscrierea se efectuează în momentul primirii sau achitării sumei în numerar. La sfîrşitul fiecărei zile de lucru în registrul maşinii de casă şi control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a maşinii de casă şi control; b) la sfîrşitul fiecărei zile de lucru, în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a T.V.A. pe livrările efectuate, iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar. Astfel, dacă la momentul efectuării livrării cumpărătorul a procurat mărfurile în calitate de persoană fizică (cetăţean), la respectarea prevederilor art. 117 alin. (3) din Codul Fiscal, furnizorul nu avea obligaţia de a elibera factură fiscală.  Totodată, ţinînd cont de faptul că la momentul livrării, cumpărătorul s-a manifestat în calitate de persoană fizică, acesta nu este în drept să solicite ulterior, eliberarea facturii fiscale în adresa agentului economic pentru procurarea efectuată.

28.15.27. Ce document se eliberează la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA pe teritoriului ţării ?

        În conformitatea cu prevederile art. 117 (1) al Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a) Codului Fiscal. 

     Prin urmare, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA, cu excepţia celor menţionate la art. 104 lit. a) al Codul fiscal, urmează a fi eliberată factura fiscală.        

      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

Arhiva

(în vigoare pînă la01.01.2014)

În conformitatea cu prevederile art. 117 (1) al Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a) CF. Prin urmare, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA, cu excepţia celor menţionate la art. 104 lit. a) al Codul fiscal, urmează a fi eliberată factura fiscală.

28.15.28.

Are oare agentul economic dreptul să elibereze 2 exemplare de facturi fiscale la livrarea mărfurilor?

 La pct.4 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în funcţie de numărul exemplarelor de facturi fiscale executate tipografic, utilizate la documentarea faptului economic şi specificul acestuia, este stabilită destinaţia exemplarelor după cum urmează:

 1) Exemplarul 1 al facturii fiscale pentru operaţiunile prevăzute la pct.3 din Instrucţiune se arhivează la cumpărătorul/beneficiarul de mărfuri, active (servicii) şi este destinat pentru înregistrarea intrării în gestiune a mărfurilor, activelor (serviciilor). În cazul în care entitatea deţine statut de plătitor de TVA, în baza acestui exemplar se realizează dreptul la deducere.

 2) Exemplarul 2 al facturii fiscale se arhivează la furnizorul de mărfuri, active (servicii) şi este destinat pentru înregistrarea scoaterii din gestiune a mărfurilor, activelor sau transmiterea serviciilor executate. Eliberarea exemplarului 2 atrage după sine calcularea TVA pe livrarea mărfurilor (serviciilor) efectuată de către entităţile înregistrate în calitate de plătitor de TVA. 

 3) Pentru operaţiunile prevăzute la pct.3 din Instrucţiune, primul, al treilea şi al patrulea exemplar, confirmat prin semnătura şi, după caz, ştampila furnizorului şi semnătura intermediarului (transportatorului), se remit intermediarului (transportatorului), din care: 

 a) primul exemplar este înmînat, după caz, de către furnizor, intermediar (transportator) cumpărătorului/beneficiarului de mărfuri, active;

 b) al treilea şi al patrulea exemplar, confirmat prin semnătura şi, după caz, ştampila cumpărătorului/beneficiarului, se remit intermediarului (transportatorului) şi servesc ca bază pentru contabilitatea activităţii de transport. 

 4) al cincilea exemplar se completează de către furnizor şi serveşte drept autorizaţie la ieşirea unităţii de transport de la locul de încărcare. 

 Prin urmare, la livrarea mărfurilor se utilizează factura fiscală în 3 și 5 exemplare. 


Arhiva

        În conformitate cu pct.4 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de documente cu regim special „ Factura fiscală ” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010, pentru livrarea mărfurilor se utilizează factura fiscală în 3 şi 5 exemplare, iar pentru livrarea serviciilor – în 2 exemplare. Astfel, eliberarea a 2 exemplare de facturi fiscale este prevăzută exclusiv pentru livrarea serviciilor. Livrarea mărfurilor urmează a fi însoţită de eliberarea facturii fiscale în 3 şi 5 exemplare.

28.15.29.

Este necesară eliberarea facturii fiscale în adresa fiecărui destinatar în cazul în care livrarea mărfurilor, serviciilor către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului?

        În conformitate cu prevederile alin. (4) al art.1171 din Codul fiscal, la livrările de producţie agricolă şi de mărfuri, servicii către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, la valoarea totală a livrării, cu anexarea informaţiei despre beneficiari, ce conţine indicatorii specificaţi în factura fiscală şi semnătura olografă a beneficiarilor.

     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.267 din 23.12.2011 pentru modificarea unor acte legislative, în vigoare din 13.01.2012].

Arhiva

        În conformitate cu prevederile alin.(4) al art.1171 din Codul fiscal în redacţia Legii nr.267 din 13 decembrie 2012, pe lîngă cazurile de livrare a producţiei agricole, la livrările a altfel de mărfuri, servicii către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, la valoarea totală a livrării. La factura fiscală este necesară anexarea informaţiei despre beneficiari, ce conţine indicatorii specificaţi în factura fiscală şi semnătura olografă a beneficiarilor.

28.15.30.

Cum se va completa factura fiscală la livrarea mărfurilor (serviciilor) pentru care s-a schimbat cota de impunere, în cazul în care achitarea prealabilă  totală a fost pînă la modificarea cotei?

   La  modificarea regimului fiscal de aplicare a T.V.A. în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale pînă la modificarea cotei de impunere, TVA se va aplica luînd în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art. 108 din Codul fiscal.

   Potrivit art.  108 alin. (5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală. este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.

   Astfel, luînd în consideraţie acţiunea articolului menţionat, la primirea plăţii prealabile totale pîna la modificarea cotei de aplicare a T.V.A. pentru mărfurile (serviciile) livrate, furnizorul urmează sa elibereze factura fiscala cumpărătorului cu indicarea T.V.A. la cota în vigoare la momentul primirii plăţii prealabile totale, indiferent de faptul în care perioadă are loc livrarea mărfurilor (serviciilor) respective.

28.15.31.

Care este modul de eliberare a facturilor fiscale la livrarea energiei electrice de către întreprinderea producătoare şi reţelele de distribuţie?

 Potrivit prevederilor art.1171 alin.(2) din Codul fiscal, la efectuarea livrărilor regulate de mărfuri, servicii (energie electrică, termică, apă, gaz etc.) pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factura fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului. 

 Totodată, în conformitate cu pct.11 subpct.1) al Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în cadrul livrărilor de mărfuri în rândul „Data eliberării/data livrării” din factura fiscală, furnizorul indică respectiv ziua, luna, anul eliberării facturii fiscale şi efectuării livrării. 

 În acest sens, conform prevederilor art.117 alin.(2) pct.3) şi pct.4) din Codul fiscal, factura fiscală eliberată pentru livrarea energiei electrice va include informaţia despre data eliberării facturii fiscale şi data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării acesteia.

 Astfel, întreprinderea producătoare, pentru energia electrică livrată reţelelor de distribuţie, şi reţelele de distribuţie pentru livrarea de energie electrică consumatorilor, vor reflecta facturile fiscale în Registrul de evidenţă a livrării de mărfuri, servicii la data livrării indicată în factura fiscală.

 Concomitent, în temeiul art.118 alin.(3) al Codului fiscal, reţelele de distribuţie vor reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor facturile fiscale recepţionate.  

 Referitor la determinarea volumelor de energie electrică livrată cu aplicarea diferitor cote ale TVA, în cazul livrărilor efectuate prin reţelele de distribuţie, se vor întocmi acte de verificare cu întreprinderea producătoare în baza informaţiei despre livrările efectuate de către reţelele de distribuţie consumatorilor, modalitate stabilită şi în Regulamentul privind restituirea TVA aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013. 

 Dat fiind faptul că, forma actului de verificare nu este aprobată prin careva act normativ, acesta se va perfecta în formă liberă. 

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor art.117 din Codul fiscal și în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

Arhiva

         Potrivit prevederilor art.1171 alin.(2) din Codul fiscal, la efectuarea livrărilor regulate de mărfuri, servicii (energie electrică, termică, apă, gaz etc.) pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factura fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului. 

     În conformitate cu pct.10 spct.1) al Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, în cadrul livrărilor de mărfuri în rândul „Data eliberării/data livrării” furnizorul indică respectiv ziua, luna, anul eliberării facturii fiscale şi efectuării livrării. 

         În acest sens, conform prevederilor art. 117 alin. (2) pct.3) şi 4) din Codul fiscal, factura fiscală eliberată pentru livrarea energiei electrice va include informaţia despre data eliberării facturii fiscale şi data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării acesteia. 

 Astfel, întreprinderea producătoare, pentru energia electrică livrată reţelelor de distribuţie, şi reţelele de distribuţie pentru livrarea de energie electrică consumatorilor, vor reflecta facturile fiscale în Registrul de evidenţă a livrării de mărfuri, servicii la data livrării indicată în factura fiscală. Concomitent, în temeiul art.118 alin.(3) al Codului fiscal, reţelele de distribuţie vor reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor facturile fiscale recepţionate.

         Referitor la determinarea volumelor de energie electrică livrată cu aplicarea diferitor cote ale TVA, în cazul livrărilor efectuate prin reţelele de distribuţie, se vor întocmi acte de verificare cu întreprinderea producătoare în baza informaţiei despre livrările efectuate de către reţelele de distribuţie consumatorilor, modalitate stabilită şi în Regulamentul privind restituirea TVA aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013. 

         Dat fiind faptul că, forma actului de verificare nu este aprobată prin careva act normativ, acesta se va perfecta în formă liberă.

28.15.32.  Cînd apare obligaţia de eliberare a facturii fiscale pentru livrările de producţie agricolă şi de mărfuri, servicii efectuate în contul plăţii pentru arenda terenurilor agricole?

 În conformitate cu prevederile art. 1171 alin. (4) din Codul fiscal, la livrările de producţie agricolă şi de mărfuri, servicii către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea.

28.15.33.

Care este modalitatea de restabilire a documentului primar cu regim special „Factură fiscală”, în cazul pierderii tuturor exemplarelor acesteia?

      În conformitate cu prevederile art.17 alin. (4) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.          

         Totodată, conform prevederilor punctului 9 din Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial 30-33/288, 09.04.1998), inventarierea formularelor cu regim special se face în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare. 

      În cazul pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale şi imposibilităţii restabilirii acestora, agentul economic urmează să elibereze o altă factură fiscală, în care se va indicata data livrării din factura fiscală pierdută, data eliberării de facto (data eliberării facturii fiscale noi) şi se va face o înscriere „În locul facturii fiscale pierdute seria ___nr._____ din ___._____.____".

         Ţinînd cont de prevederile art.118 alin. (3) din Codul fiscal, în registrele de evidenţă a procurărilor/ livrărilor se va efectua înscrierea datelor aferente facturii fiscale pierdute cu indicarea sumei cu semnul minus, precum şi se introduc datele aferente facturii fiscale eliberate în locul facturii fiscale pierdute. 

         Totodată, în condiţiile pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale emise în perioada fiscală anterioară celei în care a avut loc eliberarea altui formular al facturii fiscale, pentru livrarea efectuată, subiectul impozabil cumpărător poate exercita dreptul la trecerea în cont a TVA începînd cu perioada fiscală în care a fost primită factura fiscală pierdută. 

         Concomitent, factura fiscală eliberată în locul facturii fiscale pierdute urmează să fie inclusă în anexa la Declaraţia privind TVA, fără reflectarea acesteia în Declaraţie, pentru perioada fiscală în care a fost eliberată factura fiscală nouă:

         -de către cumpărător în anexa nr.1 „Lista facturilor fiscale primite” (TVA FACT); 

         -de către furnizor în anexa nr.2 „Lista facturilor fiscale eliberate” (TVA LIVR). 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în legătură cu abrogarea art.1181 din Codul fiscal prin Legea nr.171 din 19.12.2019 pentru modificarea unor acte legislative, în vigoare din 01.01.2020].

Arhiva

          Care este modalitatea de restabilire a documentului primar cu regim special „Factură fiscală”, în cazul pierderii tuturor exemplarelor acesteia (în cazul dacă factura fiscală a fost eliberată cumpărătorului)?

        În conformitate cu prevederile art.17 alin.(4) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.

Totodată, conform prevederilor punctului 9 din Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial 30-33/288, 09.04.1998), inventarierea formularelor cu regim special se face în conformitate cu prevederile Legea contabilității și raportării financiare.

În cazul pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale şi imposibilităţii restabilirii acestora, agentul economic urmează să elibereze o altă factura fiscală, în care va fi indicată data livrării de facto (data livrării indicată în factura fiscală pierdută), data eliberării de facto (data eliberării facturii fiscale noi) şi se va face o înscriere „În locul facturii fiscale pierdute seria ___nr._____ din ___._____.____".

Ţinînd cont de prevederile art.118 alin.(3) din Codul fiscal, în registrele de evidenţă a procurărilor/ livrărilor se va efectua înscrierea datelor aferente facturii fiscale pierdute cu indicarea sumei cu semnul minus, precum şi se introduc datele aferente facturii fiscale eliberate în locul facturii fiscale pierdute.

Luînd în consideraţie prevederile Legea contabilității și raportării financiare, corectările menţionate, în mod obligatoriu, urmează să fie confirmate prin notă contabilă.

Totodată, în condiţiile pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale emise în perioada fiscală anterioară celei în care a avut loc eliberarea alui formular al facturii fiscale, pentru livrarea efectuată, subiectul impozabil cumpărător poate exercita dreptul la trecerea în cont a TVA începînd cu perioada fiscală în care a fost primită factura fiscală pierdută.

Concomitent, factura fiscală eliberată în locul facturii fiscale pierdute urmează să fie inclusă în anexa la Declaraţia privind TVA, fără reflectarea acestuia în Declaraţia, pentru perioada fiscală în care a fost eliberată factura fiscală nouă:

-de către cumpărător în anexa nr.1 „Lista facturilor fiscale primite” (TVA FACT);

-de către furnizor în anexa nr.2 „Lista facturilor fiscale eliberate” (TVA LIVR).

În cazul în care factura fiscală pierdută a fost înregistrată, conform prevederilor art.1181 din Codul fiscal, în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aceasta urmează a fi anulată în Registrul cu indicarea motivului anulării – „alt motiv” (anularea facturii fiscale în legătura cu pierderea tuturor exemplarelor), cu înregistrarea facturii fiscale eliberate în schimb la cea pierdută.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

 În conformitate cu prevederile art.43 alin.(6) din Legea Contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, conducătorul entităţii este obligat să le restabilească în termen de până la 2 luni, începând cu data constatării faptului respectiv.

  Totodată, conform prevederilor punctului 9 din Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial 30-33/288, 09.04.1998), inventarierea formularelor cu regim special se face în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii.

 În cazul pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale şi imposibilităţii restabilirii acestora, agentul economic urmează să elibereze o altă factura fiscală, în care va fi indicată data livrării de facto (data livrării indicată în factura fiscală pierdută), data eliberării de facto (data eliberării facturii fiscale noi) şi se va face o înscriere „În locul facturii fiscale pierdute seria ___nr._____ din ___._____.____".

  Ţinînd cont de prevederile art.118 alin.(3) din Codul fiscal, în registrele de evidenţă a procurărilor/ livrărilor se va efectua înscrierea datelor aferente facturii fiscale pierdute cu indicarea sumei cu semnul minus, precum şi se introduc datele aferente facturii fiscale eliberate în locul facturii fiscale pierdute.

  Luînd în consideraţie prevederile Legii contabilităţii, corectările menţionate, în mod obligatoriu, urmează să fie confirmate prin notă contabilă.

 Concomitent, factura fiscală eliberată în locul facturii fiscale pierdute urmează să fie inclusă în anexa la Declaraţia privind TVA, pentru perioada fiscală în care a fost eliberată factura fiscală nouă:

 -de către cumpărător în anexa nr.1 „Lista facturilor fiscale primite” (TVA FACT);

  -de către furnizor în anexa nr.2 „Lista facturilor fiscale eliberate” (TVA LIVR). În cazul în care factura fiscală pierdută a fost înregistrată, conform prevederilor art.1181 din Codul fiscal, în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aceasta urmează a fi anulată în Registrul cu indicarea motivului anulării – „alt motiv” (anularea facturii fiscale în legătura cu pierderea tuturor exemplarelor), cu înregistrarea facturii fiscale eliberate în schimb la cea pierdută.

28.15.34.

Care este modalitatea de corectare în cazul în care la livrarea, în anul 2014, a producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, a fost aplicată cota TVA de 20%, în condiţiile în care faţă de aceasta urma a fi aplicată cota 8%?

        Potrivit prevederilor art. 96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal în redacţia Legii nr.324 din 31.12.2013, începînd cu 01.01.2014 la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova se aplică cotei reduse a TVA în mărime de 8%.

        Astfel, în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Codul fiscal, pentru livrările menţionate în art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal se va elibera factura fiscală cu aplicarea cotei de 8% a TVA.

         În cazul în care în factura fiscală eliberată cumpărătorului (beneficiarului) a fost incorect reflectată cota şi suma TVA aferentă livrării în cauză, corectarea acesteia se va efectua prin eliberarea unei facturi fiscale în care:

- în coloana 10.1 se va face referinţă la seria, numărul şi data eliberării facturii fiscale la care se efectuează corectarea;

- în coloana 10.7 şi rîndurile 11 şi 12 se va indica cu semnul „minus” suma cu care se corectează valoarea TVA.

        În cazul necesităţii corectării mai multor facturi fiscale eliberate unuia şi aceluiaşi cumpărător (beneficiar), poate fi eliberată o singură factură fiscală de corectare în care se va indica seria, numărul şi data eliberării fiecărei din facturile fiscale care urmează a fi corectate.

28.15.35.

în arhivă, conform Ordinului SFS nr. 450 din 15.11.2017

Arhiva

        Pentru care contribuabili este pusă sarcina de a restitui formularele neutilizate de facturi fiscale Serviciului Fiscal de Stat?  

        În temeiul pct. 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23.12.1997” şi a Ordinului IFPS nr. 525 din 11.12.2008, restituirea formularelor facturilor fiscale Serviciului Fiscal de Stat se realizează doar în cazul modificării fondatorilor societăţilor cu răspundere limitată şi întreprinderilor individuale.

28.15.36. în arhivă, conform Ordinului nr. 450 din 15.11.2017

Arhiva

        Survine oare pentru contribuabilii plătitori ai TVA obligaţia de restituire a formularelor facturilor fiscale Serviciului Fiscal de Stat în cazul reorganizării prin separare?  

        În temeiul pct. 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23.12.1997” şi a Ordinului IFPS nr. 525 din 11.12.2008, restituirea formularelor facturilor fiscale Serviciului Fiscal de Stat se realizează doar în cazul modificării fondatorilor societăţilor cu răspundere limitată şi întreprinderilor individuale.

        Prin urmare, în cazul în care în cadrul reorganizării prin separare nu are loc modificarea componenţei fondatorilor entităţii care se reorganizează, aceasta nu are obligaţia de restituire a formularelor facturilor fiscale Serviciului Fiscal de Stat.

28.15.37.

(în vigoare pînă la 28.10.2017)

Arhiva

        Ce document primar urmează să elibereze subiectul impozabil la efectuarea livrărilor de mărfuri, servicii impozitate conform art.104 lit. a) din Codul fiscal?

         În conformitate cu prevederile art.20, alin.(4) din Legea contabilității nr.113- XVI din 27.04.2007, pentru operațiunile de export-import al activelor și serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.

 Totodată, potrivit pct. 3 al Instrucțiunii privind modul de completare a facturii, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.47 din 31 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, în cazul livrărilor impozitate la cota zero conform art. 104, lit. a) al Codului fiscal, se întocmește factura.

 In cazul, în care conform condițiilor contractuale, livrarea (de mărfuri și/sau servicii) la export, cu participarea persoanelor nerezidente, urmează să fie justificată prin invoice sau alt document primar prevăzut de contract, întocmirea unui document suplimentar nu este necesară.

 In celelalte cazuri, pentru confirmarea livrărilor impozitate la cota zero conform art.104, lit. a) al Codului fiscal, se va utiliza documentul primar cu regim special factura.

 Spre exemplu: entitatea, la prestarea serviciilor de transport internațional persoanelor rezidente, pentru confirmarea livrărilor impozitate la cota zero conform art.104, lit. a) al Codului fiscal, va întocmi documentul primar cu regim special - factura; compania aeriană, la comercializarea biletelor de călătorie în traficul internațional, nu va întocmi documentul primar cu regim special - factura, deoarece biletele de avion reprezintă documente de evidentă strictă aplicate în practica internațională și reglementate de Convenția pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internațional, semnată la Varșovia la 12 octombrie 1929 și Convenția pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, încheiată la Montreal la 28 mai 1999 - la care Republica Moldova a aderat.

 Totodată, în art.117 alin.(1) al Codului fiscal, este prevăzut că pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a) factura fiscală nu se eliberează, însă nu sunt stabilite careva restricții în cazul eliberării acesteia.

28.15.38. Care este modalitatea de eliberare a facturilor fiscale la livrarea produselor petroliere, în cazul achitărilor efectuate prin carduri corporative valorice?

     În conformitate cu punctul 21 din Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22.08.2002 în redacția Hotărîrii Guvernului nr.546 din 09.07.2014 decontările pentru produsele petroliere procurate de consumator se efectuează în numerar (în valută naţională), prin transfer bancar, în baza cardurilor bancare sau a cardurilor corporative valorice.

    La staţiile de alimentare toate decontările cu cumpărătorii (în numerar, cu carduri de plată sau carduri corporative valorice) se efectuează în incinta staţiei de alimentare la aparatele de casă şi control cu memorie fiscală, conectate la distribuitor şi înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat, cu eliberarea obligatorie către cumpărător a bonului de casă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare

   Conform prevederilor art.1171 alin. (9) din Codul fiscal, la suplinirea de către cumpărători a cardurilor corporative valorice pentru ca ulterior la livrarea produselor petroliere prin stațiile de alimentare PECO valoarea lor să fie decontată, factura fiscală nu se eliberează.

    Totodată, în conformitate cu art.117 alin.(3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestarea de servicii în locurile special amenajate, cu plata în numerar şi/sau cu card bancar, în condițiile respectării cerințelor prevăzute în aliniatul menționat, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător.

   Astfel, în situația în care cumpărătorul solicită factura fiscală pentru cantitatea produselor petroliere, livrate prin stațiile de alimentare PECO pe parcursul unei perioade fiscale, furnizorii urmează să elibereze factura fiscală pentru perioada respectivă în termenul specificat în contract.

28.15.39.

Se permite utilizarea formularelor de facturi fiscale de model de pînă la intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017?

        Conform pct.6 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, e permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special “factura fiscală” şi “factura”, executate tipografic, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat. 

         Formularele tipizate de document primar cu regim special “factura”, executate tipografic, aflate în stoc, urmează a fi completate cu respectarea modului de completare a acestora existent la momentul aprobării lor. 

        Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin se utilizează pînă la epuizarea lor. 

        Seria şi diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate pînă la 28 octombrie 2017, după data menţionată devin nevalabile şi nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special. 

        Se permite completarea facturilor fiscale, executate tipografic aflate în stoc, şi imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale cu utilizarea seriei şi diapazonului de numere primite pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, conform Instrucţiunii prevăzute în anexa nr.2. 

         Totodată, potrivit pct.5) din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, utilizarea formularelor aplicabile pînă la 1 aprilie 1998 este interzisă. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor HG nr.294 din 17.03.1998 și în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

Arhiva

            Se permite utilizarea formularelor de facturi fiscale de model de pînă la intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010 (tip vechi)?

         Conform pct.6) din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010, se permite utilizarea formularelor facturii fiscale, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate la subiecţii impozabili şi Serviciul Fiscal de Stat. 

         Totodată, potrivit pct.5) din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998, utilizarea formularelor aplicabile pînă la 1 aprilie 1998 este interzisă.

28.15.40.

Se permite, în cazul pierderii de către cumpărător a exemplarului I a facturii fiscale, elebirată de către furnizor care își exercită dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscal, trecerea în cont a TVA în baza copiei de pe factura fiscală emisă de furnizor fără autentificarea notarială a ei?

În conformitate cu prevederile art.17 alin.(4) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.

Astfel, în cazul pierderii exemplarului I al facturii fiscale, agentul economic este obligat să-l restabilească, fapt posibil şi prin legalizarea copiei exemplarului II al aceleași facturi, în conformitate cu legislația în vigoare.

Dat fiind faptul, că furnizorul își exercită dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, asigurând procesul de documentare a livrărilor prin emiterea exemplarelor destinate cumpărătorilor, este posibilă exercitarea dreptului la trecerea in cont a TVA în baza copiei facturii fiscale tipărite de furnizor, autentificate prin aplicarea ștampilei și semnăturii olografe a persoanei responsabile din cadrul entității furnizoare.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

Arhiva

Se permite, în cazul pierderii de către cumpărător a exemplarului I a facturii fiscale, trecerea în cont a TVA în baza copiei de pe factura fiscală emisă de furnizor fără autentificarea notarială a ei?  În conformitate cu prevederile art.43 alin.(6) al Legii contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, în cazul pierderii documentelor contabile, conducătorul entității este obligat să le restabilească în termen de până la 2 luni, începând cu data constatării faptului respectiv. 

 Astfel, în cazul pierderii exemplarului I al facturii fiscale, agentul economic este obligat să-l restabilească, fapt posibil şi prin legalizarea copiei exemplarului II al aceleași facturi, în conformitate cu legislația în vigoare. 

  Dat fiind faptul, că furnizorul își exercită dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, asigurând procesul de documentare a livrărilor prin emiterea exemplarelor destinate cumpărătorilor, este posibilă exercitarea dreptului la trecerea in cont a TVA în baza copiei facturii fiscale tipărite de furnizor, autentificate prin aplicarea ștampilei și semnăturii olografe a persoanei responsabile din cadrul entității furnizoare. 

  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Legii contabilității nr.113 din 27.04.2007].

        Se permite, în cazul pierderii de către cumpărător a exemplarului I a facturii fiscale, trecerea în cont a TVA în baza copiei de pe factura fiscală emisă de furnizor ce își execută dreptul la tipărirea de sinestătător a facturilor fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010, fără autentificarea notarială a ei?

         În conformitate cu prevederile în art. 43 alin. (6) al Legii contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, în cazul pierderii documentelor contabile, conducătorul entității este obligat să le restabilească în termen de până la 2 luni, începând cu data constatării faptului respectiv. Astfel, în cazul pierderii exemplarului I al facturii fiscale, agentul economic este obligat să-l restabilească, fapt posibil şi prin legalizarea copiei exemplarului II al aceleași facturi, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 Dat faptul că furnizorul își exercită dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, asigurînd procesul de documentare a livrărilor prin emiterea exemplarelor destinate cumpărătorilor, este posibilă exercitarea dreptului la trecerea in cont a TVA în baza copiei facturii fiscale tipărite de furnizor, autentificate prin aplicarea ștampilei și semnăturii olografe a persoanei responsabile din cadrul entității furnizoare.

28.15.41.

Care este modalitatea de eliberare a facturilor fiscale în cazul înregistrării tergiversate în calitate de plătitor al TVA?

        Conform prevederilor alin.(1) al art.117 din Codul fiscal subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. 

       Totodată, ținînd cont de normele Codului fiscal, agentul economic poate beneficia de formulare de facturi fiscale doar după atribuirea acestuia statutului de plătitor al TVA. 

     Astfel, acesta va putea elibera facturi fiscale cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrările impozabile, efectuate începînd cu ziua din care acestuia i s-a eliberat Certificatul privind înregistrarea în calitate de plătitor al TVA.

28.15.42.

Cum se vor documenta livrările de mărfuri (servicii) rezultate din activitatea societății civile?

În conformitate cu art.1932 (1) din Codul civil, dacă în contract nu este prevăzut altfel, asociaţii gestionează împreună actele societăţii civile şi reprezintă împreună societatea în exterior.

Din acest considerent documentarea livrărilor de mărfuri (servicii) este condiționată de modalitatea de efectuare a livrării. În cazul când livrarea de mărfuri (servicii) se efectuează din numele unuia din participanţii la societatea civilă, atunci eliberarea facturii fiscale se efectuează nemijlocit de persoana respectivă.

Totodată, toate drepturile şi obligaţiile privind calcularea şi achitarea TVA, stabilite prin legislaţia fiscală, se răsfrâng asupra persoanei care a efectuat livrarea.

Dacă astfel de persoane sânt mai multe, atunci fiecare din acestea, în cadrul relaţiilor de livrare a mărfurilor, serviciilor ce au loc din numele propriu, este responsabilă atât pentru documentarea livrării, cât şi calcularea şi achitarea TVA.

(Explicații conform Comunicatului informativ al Ministerului Finanțelor nr.(17-02/2-02/1-796)26 din 10.03.2008, Monitorul Oficial 63-65/163, 28.03.2008).

Arhiva

 În conformitate cu art.1345 (1) din Codul civil, dacă în contractul de societate civilă nu este prevăzut altfel, asociaţii gestionează împreună actele societăţii civile şi reprezintă împreună societatea în exterior. 

 Din acest considerent documentarea livrărilor de mărfuri (servicii) este condiționată de modalitatea de efectuare a livrării. 

 În cazul când livrarea de mărfuri (servicii) se efectuează din numele unuia din participanţii la societatea civilă, atunci eliberarea facturii fiscale se efectuează nemijlocit de persoana respectivă. 

 Totodată, toate drepturile şi obligaţiile privind calcularea şi achitarea TVA, stabilite prin legislaţia fiscală, se răsfrâng asupra persoanei care a efectuat livrarea. Dacă astfel de persoane sânt mai multe, atunci fiecare din acestea, în cadrul relaţiilor de livrare a mărfurilor, serviciilor ce au loc din numele propriu, este responsabilă atât pentru documentarea livrării, cât şi calcularea şi achitarea TVA. 

(Explicații conform Comunicatului informativ al Ministerului Finanțelor nr.(17-02/2-02/1-796)26 din 10.03.2008, Monitorul Oficial 63-65/163, 28.03.2008).

28.15.43.

Care este procedura de beneficiere de dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale?

        Potrivit modificărilor operate în Ordinul Ministerului Finanțelor 118 din 28 august 2017, a fost liberalizată procedura de acordare a dreptului la imprimarea de sine stătător și de solicitare a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale. 

         În conformitate cu prevederile Ordinului menționat, agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale.

         Semnele de protecţie se stabilesc de către agentul economic conform necesităților şi posibilităților proprii. Hîrtia prevazută cu însemne de protecție utilizata la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale urmează să dispună de cel puțin un însemn de protecţie din cele specificate la pct.2 al prezentului ordin sau oricare alt însemn de protecție (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul, etc.) stabilit de către agentul economic și aprobat prin ordin intern. 

        Acordarea dreptului la tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către agentul economic a unei solicitări prin intermediul sistemului informațional automatizat „Comandă on-line”. 

         Totodată, menționăm, că acordarea dreptului pentru tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către entitate a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic automatizat “Comandă on-line a formularelor tipizate”. 

         Comanda maximă a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale este de 1000 de numere per comandă, pentru agenții economici ce dețin statutul de contribuabil mare și sunt incluși în lista agenţilor economici – contribuabili mari constituie maximal 10000 per comandă. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

Arhiva

 Potrivit modificărilor operate în Ordinul Ministerului Finanțelor 115 din 06.09.2010, a fost liberalizată procedura de acordare a dreptului la imprimarea de sine stătător și de solicitare a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale. 

 În conformitate cu prevederile Ordinului menționat agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale. 

 Semnele de protecţie se stabilesc de către agentul economic conform necesităților şi posibilităților proprii. 

 Hîrtia prevazută cu însemne de protecție utilizata la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale urmează să dispună de cel puțin un însemn de protecţie din cele specificate la pct.2 al prezentului ordin sau oricare alt însemn de protecție (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul, etc.) stabilit de către agentul economic și aprobat prin ordin intern. 

 Acordarea dreptului la tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către agentul economic a unei solicitări prin intermediul sistemului informațional automatizat „Comandă on-line”. 

 Totodată, menționăm că comanda seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale se efectuează prin accesarea serviciilor electronice și anume prin intermediul SIA „Comandarea on-line a formularelor tipizate”. 

 Comanda maximă a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale este de 1000 de numere per comandă, pentru agenții economici ce dețin statutul de contribuabil mare și sunt incluși în lista agenţilor economici – contribuabili mari constituie maximal 10000 per comandă.

        Care este procedura de beneficiere de dreptul de imprimare de sine stătător a facturilor fiscale?  

        Potrivit modificărilor operate în Ordinul Ministerului Finanțelor 115 din 06.09.2010 prin intermediul Ordinului Ministerului Finanțelor 199 din 10.12.2015 a fost liberalizată procedura acordare a dreptului de imprimare de sine stătător și de solicitare a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale. 

        În conformitate cu noile norme agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea pe hîrtie specială cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale. Semnele de protecţie se stabilesc de către agentul economic conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii. 

        Acordarea dreptului la tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către agentul economic a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic „Comandă on-line”. 

        Totodată, menționăm că, comanda seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale se efectuează prin accesarea serviciilor electronice și anume prin intermediul SIA „Comandarea on-line a formularelor tipizate”. 

        Comanda maximă a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale este de 1000 de numere per comandă, pentru agenții economici ce dețin statutul de contribuabil mare și sunt incluși în listei agenţilor economici – contribuabili mari, constitute maximal 10000 per comandă.

28.15.44.

Care sunt semnele de protecție a hîrtiei prevăzute pentu imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale?

        Potrivit prevederilor pct.5 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat ,,Factură fiscală”, entitatea care ţine contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea faptelor economice. 

         Semnele de protecţie se stabilesc de către entitate, conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii. 

        Hîrtia prevăzută cu însemne de protecţie utilizată la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale urmează să dispună de cel puţin un însemn de protecţie din cele specificate la pct.2 al prezentului Ordin sau oricare alt însemn de protecţie (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul etc.) stabilit de către entitate şi aprobat prin ordin intern.  

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

Arhiva

 Potrivit prevederilor pct.5 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat ,,Factură fiscală”, agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale. 

 Semnele de protecţie se stabilesc de către agentul economic conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii. 

 Hîrtia prevazută cu însemne de protecție utilizata la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale urmează să dispună de cel puțin un însemn de protecţie din cele specificate la pct.2 al ordinului menționat sau oricare alt însemn de protecție (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul, etc.) stabilit de către agentul economic și aprobat prin ordin intern.

        Care sunt semnele de protecție a hîrtiei speciale pentu imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale?  

        Potrivit explicațiilor Ministerului Finanțelor, în conformitate cu pct.5 din Ordinul cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat ,,Factură fiscală” nr.115 din 06.09.2010, agenții economici care dispun de un sistem computerizat de evidență primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale și anexelor la acestea pe hîrtie specială cu însemne de protecție pentru documentarea livrărilor sale. Semnele de protecție se stabilesc de către agentul economic conform necesităților și posibilităților proprii. 

        Prin urmare, hîrtia utilizată la imprimarea facturilor fiscale urmează să dispună de cel puțin un însemn de protecție. 

        Caracterul și specificul semnelor de protecție îl stabilește entitatea conform propriilor necesități și posibilități.

28.15.45. Are obligația agentul economic de a reconfirma dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale?

        În conformitate cu prevederile pct.5 din Ordinul cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat ,,Factură fiscală” nr.118 din 28 august 2017, agenţii economici cărora li s-a acordat dreptul la imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere, beneficiază de acest drept pe toată perioada deținerii statutului de plătitor de TVA, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menționate. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

Arhiva

        În conformitate cu prevederile pct.5 din Ordinul cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat ,,Factură fiscală” nr.118 din 28 august 2017, agenţii economici cărora li s-a acordat dreptul la imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere, beneficiază de acest drept pe toată perioada deținerii statutului de plătitor de TVA, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menționate. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

         În conformitate cu prevederile pct.5 din Ordinul cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat ,,Factură fiscală” nr.115 din 06.09.2010, agenţii economici cărora li s-a acordat dreptul la imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere beneficiază de acest drept pe toată perioada deținerii statutului de plătitor a TVA, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menționate.

28.15.46.

Ce adresă indică furnizorul în factura fiscală în cazul în care livrarea mărfurilor este efectuată de o subdiviziune situată în afara locului de reședința de bază (adresa juridică) a acesteia?

Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită conform Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.

În cazul livrării mărfurilor, potrivit prevederilor pct.11 subpct.2) al Instrucțiunii menționate, în factura fiscală în rîndul 1 ,,Furnizor” se indică denumirea entităţii care efectuează livrarea de mărfuri, specificate în coloana 10.1, adresa juridică (la necesitate, codul IBAN, codul băncii), codul fiscal şi numărul de înregistrare ca plătitor de TVA, dacă acesta deţine statut de plătitor de TVA.

Totodată, în conformitate pct.11 subpct.6) al Instrucțiunii, în factura fiscală în rîndul 5 ,,Punct încărcare” se indică adresa primului loc în care mărfurile sînt încărcate în unitatea de transport (sau locul în care autotractorul este cuplat la o semiremorcă încărcată).

Concomitent, potrivit prevederilor art.183 alin. (1) din Codul civil, persoana juridică are un sediu, indicat în actele de constituire.

Astfel, la livrarea mărfurilor, în rîndul 1 al facturii fiscale se înscrie adresa indicată în actele de constituire a persoanei juridice, iar în rîndul 5 va fi indicată adresa primului loc în care mărfurile sînt încărcate în unitatea de transport (sau locul în care autotractorul este cuplat la o semiremorcă încărcată).

Arhiva

 Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită conform Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017. 

 În cazul livrării mărfurilor, potrivit prevederilor pct.11 subpct.2) al Instrucțiunii menționate, în factura fiscală în rîndul 1 ,,Furnizor” se indică denumirea entităţii care efectuează livrarea de mărfuri, specificate în coloana 10.1, adresa juridică (la necesitate, codul IBAN, codul băncii), codul fiscal şi numărul de înregistrare ca plătitor de TVA, dacă acesta deţine statut de plătitor de TVA. 

 Totodată, în conformitate pct.11 subpct.6) al Instrucțiunii, în factura fiscală în rîndul 5 ,,Punct încărcare” se indică adresa primului loc în care mărfurile sînt încărcate în unitatea de transport (sau locul în care autotractorul este cuplat la o semiremorcă încărcată). 

 Concomitent, potrivit prevederilor art.67 alin.(1) din Codul civil, sediul persoanei juridice, este adresa indicată în actele de constituire a acesteia. 

 Astfel, la livrarea mărfurilor, în rîndul 1 al facturii fiscale se înscrie adresa indicată în actele de constituire a persoanei juridice, iar în rîndul 5 va fi indicată adresa primului loc în care mărfurile sînt încărcate în unitatea de transport (sau locul în care autotractorul este cuplat la o semiremorcă încărcată). 

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

         Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită conform Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 6 septembrie 2010.

 În cazul livrării mărfurilor, potrivit prevederilor pct. 9 al Instrucțiunii, în factura fiscală în rîndul 1 ,,Furnizor” se indică denumirea subiectului impozabil cu TVA, care transmite dreptul de proprietate asupra mărfurilor, specificate în coloana 10.1, adresa, contul bancar, codul băncii, codul fiscal şi numărul de înregistrare ca plătitor al TVA.

 În rîndul 5 ,,Punct încărcare” se indică adresa primului loc în care mărfurile sînt încărcate în unitatea de transport (sau locul în care autotractorul este cuplat la o semiremorcă încărcată).

 Totodată, potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) din Codul civil, sediul persoanei juridice, este adresa indicată în actele de constituire a acesteia.

 Astfel, la livrarea mărfurilor, în rîndul 1 al facturii fiscale se înscrie adresa indicată în actele de constituire a persoanei juridice, iar în rîndul 5 va fi indicată adresa primului loc în care mărfurile sînt încărcate în unitatea de transport (sau locul în care autotractorul este cuplat la o semiremorcă încărcată).

28.15.47.

Care este modalitatea de ajustare a valorii impozabile de mărfuri (servicii) după livrarea sau achitarea lor?

         În conformitate cu alineatul (12) articolul 1171 din Codul fiscal la ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile de mărfuri, de servicii după livrarea sau achitarea lor, furnizorul eliberează factura fiscală cu reflectarea în aceasta a denumirii mărfurilor, serviciilor la care a fost modificată valoarea impozabilă, a obligaţiei fiscale ajustate privind T.V.A. şi a mărimii ajustării valorii impozabile a mărfurilor, serviciilor care se indică cu semnul „minus” la micşorare şi cu semnul „plus” la majorare.

28.15.48.

Care este modalitatea completării facturii fiscale la refacturarea cheltuielilor compensate?

        În conformitate cu prevederile art. 1171 alin.(10) din Codul fiscal refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin înscrierea lor într-un rînd separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii. În cazul în care livrarea de mărfuri, servicii lipseşte, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin eliberarea facturii fiscale în care se vor înscrie doar aceste cheltuieli.

28.15.49.

Care este modalitatea de ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile, pentru care prețul a fost stabilit în unități convenționale cu aplicarea cursului de schimb la data achitării, cînd achitarea are loc ulterior livrării în rate?

        Conform art.97 alin.(l) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA). 

        Totodată, potrivit art.21 alin.(l) din Legea nr.62 din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, pe teritoriul Republicii Moldova plăţile şi transferurile între rezidenţi se efectuează în monedă naţională. 

        Astfel, pentru livrările efectuate valoarea cărora este estimată în unități convenționale cu aplicarea cursului de schimb la data achitării, obligaţia fiscală privind TVA se va determina, reieşind din valoarea livrării achitată sau care urmează a fi achitată (fără TVA) în monedă naţională. 

        În temeiul art.98 alin.(l) lit.a) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiţia prezentării documentelor de confirmare, dacă valoarea livrării impozabile, aprobată anticipat, s-a schimbat ca rezultat al schimbării preţurilor. 

        Astfel, țînînd cont, că pentru livrarea efectuată, prețul final în lei se apreciază ca urmare a ultimei rate de achitare, apare necesitatea de ajustare a valorii impozabile a livrării impozabile. 

        La ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile de mărfuri, de servicii după livrarea sau achitarea lor, potrivit art.1171 alin.(12) din Codul fiscal, furnizorul eliberează factura fiscală cu reflectarea în aceasta a denumirii mărfurilor, serviciilor la care a fost modificată valoarea impozabilă, a obligaţiei fiscale ajustate privind TVA şi a mărimii ajustării valorii impozabile a mărfurilor, serviciilor care se indică cu semnul “minus” la micşorare şi cu semnul “plus” la majorare. 

        În cazul livrărilor, pentru care achitările sunt efectuate în rate, pentru care valoarea livrării se va determină în monedă naţională, cu aplicarea cursului de schimb la data achitării pentru unitatea convențională, conform art.1171 alin.(12) din Codul fiscal, factura fiscală de ajustare a valorii impozabile se va elibera la data ultimii achitării, după determinare prețului final.

28.15.50.

Cum se completează factura fiscală (document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017) în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune?

        Potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, etc. - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare". 

        La emiterea facturii fiscale pentru operațiunile cu mențiunea „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări" indicii valorici și cantitativi se vor completa de către entitate pe măsura necesității. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală și a Instrucțiunii privind completarea acestuia nr.118 din 28.08.2017, în vigoare 28.10.2017]

28.15.51.

Cum se documentează de către cumpărător și furnizor returul de marfă începând cu 28.10.2017 (document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017)?

 Conform art. 98 lit. b) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiția prezentării documentelor de confirmare, dacă livrarea impozabilă a fost, în totalitate sau parțial, restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea.

 Astfel, documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă în conformitate cu art. 1171 alin. (12) din Codul fiscal, se va efectua prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul „–” (minus), iar de către cumpărător, în temeiul prevederilor pct.15 subpct.5) Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, prin emiterea facturii fiscale. 

 Totodată, factura fiscală emisă de cumpărător pe faptul returului nu generează obligații de aplicare a TVA, fiind necesară înscrierea în rândul 7 ,,Redirijări” a mențiunii ,,Non livrare”.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală și a Instrucțiunii privind completarea acestuia nr.118 din 28.08.2017, în vigoare 28.10.2017]

28.15.52.

Care este modalitatea completării facturii fiscale la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA, dar efectuate cu titlu gratuit?

        Modul de completare a facturii fiscale este aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017. 

        Livrarea impozabilă cu TVA, dar efectuată cu titlul gratuit reprezintă o livrare și, respectiv, factura fiscală ce documentează această livrare nu poate să conțină mențiunea ,,Non livrare”. 

       În cazul în care factura fiscală este perfectată în vederea documentării livrărilor impozabile, dar efectuate cu titlu gratuit, aceasta urmează a fi completată în conformitate cu normele stabilite pentru completarea facturilor fiscale la livrarea mărfurilor/serviciilor impozabile cu TVA cu indicarea în coloana 10.1 ,,Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziției tarifare al mărfii/activului” a mențiunii ,,cu titlu gratuit”.

28.15.53.

Care este modalitatea completării facturii fiscale la efectuarea livrărilor scutite de TVA și celor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA?

        Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, livrările scutite de TVA și cele ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA potrivit art.95 alin.(2) din Codul fiscal urmează a fi documentate cu perfectarea facturii fiscale. 

        La completarea facturii fiscale pentru documentarea livrărilor scutite de TVA și celor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA coloanele 10.6 ,,Cota TVA, %” și 10.7 ,,Suma totală a TVA, lei” nu se completează. 

        Factura fiscală eliberată în vederea documentării acestei livrări nu urmează să conțină mențiunea ,,Non livrare”.

28.15.54.

Urmează agentul economic să elibereze factura fiscală pentru suma penalității calculate la încălcarea condițiilor contractuale?

        Conform art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariției obligației fiscale, stabilit prin art. 108, cu excepția cazurilor prevăzute de Codul fiscal. 

        Astfel, achitarea penalității în urma încălcării condițiilor contractuale nu reprezintă o livrare și prin urmare nu se va elibera factura fiscală.

28.15.55. Este obligat subiectul impunerii cu TVA să elibereze factura fiscală în cazul încasării plății în avans pentru livrarea de mărfuri și servicii în cadrul unui contract de arendă, locațiune, uzufruct?


 Conform art.108 alin. (1) din Codul fiscal, data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5) – (8) din articolulul menționat. 

 Potrivit alin.(6) al acelueași articol, la efectuarea livrărilor regulate de mărfuri şi servicii  de arendă, locaţiune, uzufruct etc. pe parcursul unei anumite perioade de timp stipulate în contract, data livrării se consideră data predării mărfurilor, a prestării serviciului sau data primirii fiecărei plăţi regulate,în funcţie de ce are loc mai înainte.

 Totodată, potrivit articolului 1171 alin.(9) din Codul fiscal, la primirea plăţii înainte de efectuarea livrării,factura fiscală se eliberează, după caz, la primirea plăţii sau la efectuarea livrării în următoarele situaţii: 

  a) comercializarea de către întreprinderile de alimentaţie publică a produselor alimentare de fabricaţie proprie şi a mărfurilor către cumpărătorul (beneficiarul) care este subiect al activităţii de întreprinzător şi care plăteşte în prealabil deservirea la întreprinderea de alimentaţie publică pentru o anumită perioadă,factura fiscală eliberîndu-se în momentul efectuării prealabile a plăţii;

  b) abonarea la publicaţiile periodicei mpozabile cu TVA, factura fiscală eliberîndu-se la primirea plăţii înprealabil; 

  c) livrarea serviciilor de telefonie mobilă prin achitare în prealabil, eliberîndu-se factura fiscală în momentul, stabilit prin contract, al efectuării plăţii pentru serviciile acordate.

   Astfel, în cazul încasării plății în avans pentru livrarea de mărfuri șiservicii în cadrul unui contract de arendă, locațiune, uzufruct, în conformitate cu art.117alin.(9) din Codul fiscal, factură fiscală nu se eliberează, cu excepţia cazurilor specificate expres în alineatul menţionat.

 


Arhiva

 Este obligat subiectul impunerii cu TVA să elibereze factura fiscală în cazul încasării plății în avans pentru livrarea de mărfuri și servicii în cadrul unui contract de arendă, locațiune, uzufruct?Conform art.108 alin.(1) din Codul fiscal, data calculării obligaţiei fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5) – (8) din articolulul menționat. 
 Potrivit alin.(7) al acelueași articol, în cazul livrării de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de arendă, locaţiune, uzufruct, leasing (financiar sau operaţional), data livrării se consideră data specificată în contract pentru efectuarea plăţii. În cazul încasării plăţii în avans, data livrării se consideră data încasării avansului.
 Totodată, potrivit articolului 1171 alin.(9) din Codul fiscal, la primirea plăţii înainte de efectuarea livrării, factura fiscală se eliberează, după caz, la primirea plăţii sau la efectuarea livrării în următoarele situaţii: 
 a) comercializarea de către întreprinderile de alimentaţie publică a produselor alimentare de fabricaţie proprie şi a mărfurilor către cumpărătorul (beneficiarul) care este subiect al activităţii de întreprinzător şi care plăteşte în prealabil deservirea la întreprinderea de alimentaţie publică pentru o anumită perioadă, factura fiscală eliberîndu-se în momentul efectuării prealabile a plăţii;
 b) abonarea la publicaţiile periodice impozabile cu T.V.A., factura fiscală eliberîndu-se la primirea plăţii în prealabil; 
 c) livrarea serviciilor de telefonie mobilă prin achitare în prealabil, eliberîndu-se factura fiscală în momentul, stabilit prin contract, al efectuării plăţii pentru serviciile acordate.
 Astfel, în cazul încasării plății în avans pentru livrarea de mărfuri și servicii în cadrul unui contract de arendă, locațiune, uzufruct, în conformitate cu art.1171 alin.(9) din Codul fiscal, factură fiscală nu se eliberează, cu excepţia cazurilor specificate expres în alineatul menţionat.

28.15.56.

Se va elibera factura fiscală la momentul plății în avans pentru serviciile ce urmează a fi prestate în cadrul unui contract de antrepriză în construcții ?


În temeiul art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză.

Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal.

Articolul 108 alin.(1) din Codul fiscal prevede, că data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării, iar data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepția cazurilor stipulate la alin. (5)-(8) ale acestui articol.

În temeiul art.108 alin.(8) din Codul fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie 2018, serviciile prestate care determină plăţi succesive, precum servicii de construcţie-montaj, consultanţă, cercetare, expertiză şi alte servicii similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt întocmite procesele-verbale de predare-primire a lucrărilor şi alte documente similare, pe baza cărora se stabileşte livrarea serviciilor, sau, în funcţie de prevederile contractuale, la data acceptării lucrărilor de către beneficiar.

Astfel, factura fiscală pentru serviciile livrate în cadrul unui contract de antrepriză va fi eliberată odată cu întocmirea actelor care confirmă acordarea de facto a serviciilor. Totodată, la încasarea plății în avans factura fiscală se eliberează doar în cazurile menționate în art.1171 alin.(9) din Codul fiscal.

28.15.57. .

 

Arhiva

Care este modalitatea de completare a facturii fiscale eliberate pentru mărfurile, serviciile livrate în adresa misiunilor diplomatice?

 În conformitate cu pct.6 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit.c) din Codul fiscal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.543 din 8 iulie 2014, subiecții impunerii cu TVA care livrează mărfuri, servicii destinate uzului sau consumului personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare sau al reprezentanțelor organizațiilor internaționale, precum și al membrilor familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, sunt obligați să calculeze TVA în modul general stabilit, conform cotelor menționate în art.96 din Codul fiscal, pentru toate livrările (excepție fac cele scutite de TVA fără drept de deducere), cu eliberarea facturii fiscale conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal. În cazul comercializării cu amănuntul a mărfurilor și prestării serviciilor în locurile special amenajate, cu plata în numerar și/sau prin card bancar, conform prevederilor art.117 alin.(3) din Codul fiscal, factura fiscală urmează să fie eliberată de către furnizor la solicitarea beneficiarului.

28.15.58.

Arhiva

Care este procedura de corectare a erorilor admise în factura fiscală eliberată cumpărătorului?
Conform art.93 pct.16) din Codul fiscal, factură fiscală reprezintă formular tipizat de document primar cu regim special, pe suport de hîrtie sau în formă electronică, prezentat cumpărătorului (beneficiarului) la livrare de mărfuri, servicii.
Totodată, corectări în documentele primare care justifică operaţiunile de casă, bancare, de livrare şi achiziţie a bunurilor economice şi a serviciilor, conform art. 19 alin.(3) al Legii contabilităţii nr.l 13-XVI din 27.04.2007, nu se admit.
Astfel, ținînd cont de faptul că, în baza prevederilor menţionate, în factura fiscală corectări nu se admit. Furnizorul este obligat să retragă factură fiscală emisă cu greşeli şi să emită altă factură fiscală, cu reflectarea datei efective a livrării şi datei efective a eliberării acesteia, cu înscrierea unei menţiuni, unde se va indica numărul, seria şi data facturii fiscale anulate.
Concomitent, potrivit Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 cu privire la executarea decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997, pe formularele cu regim special, completate cu greşeli, radieri, corectări nestipulate şi cu alte înregistrări nepermise se efectuează înscrierea "deteriorat" (pct. 10), se întocmeşte o listă, care se prezintă persoanei responsabile de evidenţa, păstrarea şi eliberarea formularelor, cu anexarea formularelor deteriorate şi ulterior acestea se scot de la evidenţă în modul stabilit la pct.9 al instrucţiunii menţionate.
Factura fiscală eliberată în locul facturii fiscale retrase urmează să fie inclusă în anexele la Declaraţia privind TVA, pentru perioada fiscală în care aceasta a fost eliberată/primită:
-de către cumpărător în anexa nr.l „Lista facturilor fiscale primite” (TVA FACT);
-de către furnizor în anexa nr.2 „Lista facturilor fiscale eliberate” (TVA LIVR).
În cazul în care factura fiscală retrasă a fost înregistrată, conform prevederilor art.1181 din Codul fiscal, în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aceasta urmează a fi anulată în Registru cu indicarea motivului „anularea facturii fiscale pe suport de hîrtie (pct. 14 din Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aprobată prin Ordin IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012”), cu înregistrarea facturii fiscale eliberate în schimbul celei retrase.
Totodată, în condiţiile anulării facturii fiscale emise în perioada fiscală anterioară celei în care a avut loc eliberarea facturii fiscale corecte, pentru livrarea efectuată, subiectul impozabil cumpărător poate exercita dreptul la trecerea în cont a TVA începînd cu perioada fiscală în care a fost primită factura fiscală corecte.
În cazul în care suma TVA reflectată în factura fiscală eronată este mai mică decît suma TVA reflectată în factura fiscală corectă, dreptul la trecerea în cont a sumei TVA reflectate în factura fiscală eronată se realizează începînd cu data primirii acesteia.
Diferența pozitivă se trece în cont începînd cu data primirii facturii fiscale corecte.
În cazul în care suma TVA reflectată în factura fiscală eronată este mai mare decît în factura fiscală corectă, dreptul la trecerea în cont a TVA, pentru perioada fiscală în care a fost primită factura fiscală eronată se păstrează doar în mărimea sumei TVA reflectate în factura fiscală corectă.
Atunci apare necesitatea revizuirii sumei TVA, care trecere în cont pentru perioada fiscală, în care cumpărătorului a fost eliberată factura fiscală eronată.

28.15.59.

 Sunt careva restricții privind perioada eliberării facturii fiscale cumpărătorului care a solicitat-o pe faptul procurărilor efectuate în locurile special amenajate pentru vânzarea cu amănuntul? Cum are loc reflectarea ei în Declarația privind TVA?

        În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vânzarea cu amănuntul și prestările de servicii în locurile special amenajate și în cadrul comerțului electronic, cu plata în numerar și/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepția cazurilor când este solicitată de cumpărător), dacă sunt respectate condițiile specificate în alineatul dat. Prin urmare, în cazul în care cumpărătorul (persoană fizică sau juridică) solicită eliberarea facturii fiscale pentru mărfurile livrate cu amănuntul din locurile special amenajate, furnizorul - subiectul impozabil cu TVA, este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală.

       Totodată, prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, nu restricționează perioada de timp în care cumpărătorul (persoană fizică sau juridică) poate să solicite eliberarea facturii fiscale la mărfurile livrate cu amănuntul din locurile special amenajate. 

         Astfel, conform pct.11 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în rândul “Data eliberării/data livrării” furnizorul indică data curentă eliberării facturii fiscale și data efectivă livrării de mărfuri. 

         Conform punctului 51 din anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012, în anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv eliberate pentru refacturarea cheltuielilor compensate, în perioada fiscală pentru care se prezintă Declarația privind TVA. 

         Prin urmare, subiectul impozabil ce a efectuat livrarea impozabilă de mărfuri cu amănuntul în locurile special amenajate și la solicitarea cumpărătorului (persoană fizică sau juridică), conform prevederilor art.117 alin. (3) din Codul fiscal, a eliberat factura fiscală pe livrarea în cauză, conform legislației va avea obligația de a reflecta această livrare în Registrul de evidență a livrărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-) și cu reflectarea ulterioară în Registrul menționat a facturii fiscale eliberate. 

       Totodată, factura fiscală eliberată se reflectă în anexa nr. 2 “Lista facturilor fiscale eliberate” la Declarația privind TVA, pentru perioada fiscală în care factura fiscală a fost eliberată, fără reflectarea în Declarația privind TVA indicatorilor ei.

28.15.60.

Este obligatorie completarea coloanelor 10.6 - 10.7 a facturilor fiscale emise cu mențiune ,,Non livrare”, în cazul documentării de către cumpărător a returului de marfă?

        Documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă în conformitate cu art. 1171 alin. (12) din Codul fiscal, se va efectua prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul „–” (minus), iar de către cumpărător, în temeiul prevederilor pct.15 subpct. 5) Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, prin emiterea facturii fiscale.

        Totodată, factura fiscală emisă de cumpărător pe faptul returului nu generează obligații de aplicare a TVA, fiind necesară înscrierea în rândul 7 ,,Redirijări” a mențiunii ,,Non livrare”.

        Astfel, în conformitate cu prevederile pct.15 subpct.8) Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, prin emiterea facturii fiscale, pe faptul returului de marfa coloanele 10.6 - 10.7 se completează după caz.

28.15.61. Cînd apare obligaţia de eliberare a facturii fiscale la livrarea energiei electrice, termice, apă, gaz, etc.?

 În temeiul art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Potrivit prevederilor art.1171 alin.(2) din Codul fiscal, la efectuarea livrărilor regulate energie/electrice, termice, apă, gaz etc. pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factura fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului. Articolul 108 alin.(1) din Codul fiscal prevede, că data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării, iar data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepția cazurilor stipulate la alin. (5)-(8) ale acestui articol. În temeiul art.108 alin.(6) din Codul fiscal la efectuarea livrărilor regulate de energie electrică, termică, apă, gaz,etc. pe parcursul unei anumite perioade de timp stipulate în contract, data livrării se consideră data prestării serviciului sau data primirii fiecărei plăţi regulate, în funcţie de ce are loc mai înainte. Astfel, la data prestării serviciului sau la data primirii fiecărei plăţi regulate, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală. Totodată, referitor la determinarea volumelor, potrivit pct.37 din Regulamentul privind restituirea TVA aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013, pentru fiecare livrare de energie electrică, termică sau apa caldă (după caz), reţelele de distribuţie, o dată în lună, remit întreprinderilor producătoare informaţia de formă liberă (notă) privind cantitatea de energie electrică, termică sau apă caldă (după caz) ce urmează a fi impozitată cu TVA la cota standard şi cu scutire de TVA cu drept de deducere.

28.15.62.

Cînd apare obligaţia de eliberare a facturii fiscal pentru livrările efectuate în cadrul unui contract de leasing?

        În temeiul art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscal se efectuează conform prevederile art. 108 alin.(1) din Codul fiscal și numesc, că data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării, iar data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepția cazurilor stipulate la alin. (5)-(8) ale acestui articol. În temeiul art.108 alin.(7) din Codul fiscal, in cazul livrării de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operaţional), data livrării se consideră data specificată în contract pentru efectuarea plăţii. În cazul încasării plăţii în avans, data livrării se consideră data încasării avansului. Astfel, la data specificată în contract pentru efectuarea plăţii sau la data încasării plăţii în avans, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală.

28.15.63.

Cum urmează a fi completată factura fiscală generalizatoare pentru livrările efectuate în decursul unei luni, în baza facturilor fiscale eliberate fără completarea indicatorilor cantitativi și/sau valorici care, la momentul expedierii mărfurilor încă nu sunt determinați ?

        Potrivit prevederilor art.1171 alin.(11) din Codul fiscal, începînd cu data de 01.01.2018 și pînă la data de 12.12.2018, în cazul în care valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri se formează în momentul primirii acestora de către cumpărător ca rezultat al determinării calităţii, masei şi calităţilor lor de consum, la expedierea mărfurilor se eliberează factura fiscală fără completarea indicatorilor obligatorii care, la momentul expedierii mărfurilor, nu sînt indicaţi.

         După stabilirea valorii impozabile pe livrarea în cauză, în baza documentelor confirmative despre recepționarea mărfurilor, furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală, în care se vor reflecta numerele şi seriile facturilor fiscale şi informaţia despre livrările efectuate. La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni, furnizorul, în baza facturilor fiscale, eliberează nu mai puţin de două ori pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate.

         Prin urmare, în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia, în coloana 10.1 a facturii fiscale generalizatoare se indică seriile, numerele și data eliberării facturilor fiscale şi, respectiv, mai jos în aceiași factură fiscală se reflectă toate mărfurile livrate în această perioadă cu reflectarea indicatorilor corespunzători pentru fiecare produs în parte.

      Totodată, factura fiscală poate fi eliberată nu mai puţin de două ori pe lună dar nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care au avut loc livrarea.

       Data livrării mărfurilor reflectată într-o astfel de factură fiscală poate fi indicată în limita perioadei fiscale în care au fost eliberate facturile fiscale completate fără indicatori cantitativi și/sau valorici în baza cărora se completează factura fiscală generalizatoare.

28.15.64. Plasat in arhivă.

Arhiva

        Care din normele stabilite în 2 alineate numerotate identic (12) ale articolului 117 din Codul fiscal urmează a fi aplicată?

          În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul fiscal, în redacția Legii nr.288 din 15 decembrie 2017, în vigoare 01.01.2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică (e-factura), eliberată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.  Totodată, prin Legea nr.229 din 1 noiembrie 2018, art.117 a fost completat cu un nou alineat (12), conform căruia, începînd cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).

 Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

 Astfel, se constată un conflict de norme între două prevederi legislative cu aceeaşi forţă juridică. În scopul aplicării conforme a acestor norme urmează a se conduce de prevederile art.7 alin.(3) din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017 care stabilesc că în cazul în care între două acte normative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict de norme, se aplică prevederile ultimului act normativ adoptat, aprobat sau emis.

 Dat fiind faptul că prevederile alin.(12) din art.117 în redacția Legii nr.229 din 01.11.2018, sunt aprobate prin ultimul act normativ adoptat, acestea se vor aplica în administrarea fiscală.

 Respectiv, prezentarea facturii fiscale electronice (e-factura) cumpărătorului pentru livrările specificate în art.117 alin.(12) din Codul fiscal, în conformitate cu redacția Legii nr.229 din 01.11.2018, este obligatorie începînd cu 1 iulie 2019.

28.15.65.

În cazul livrării fructelor și legumelor (mere, prune, cartofi, etc.) este necesar de a indică în factura fiscală soiul mărfii livrate?

        Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită conform Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017. În cazul livrării mărfurilor, potrivit prevederilor pct.11 subpct.11) al Instrucțiunii menționate, în factura fiscală în coloana 10.1 “Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului” se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă denumirea mărfurilor livrate.

         Astfel, la livrarea fructelor și legumelor în coloana 10.1 a facturii fiscale urmează să fie indicată și denumirea soiului mărfii livrate.

28.15.66.

Care agenţii economici, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind modul de determinare şi aprobare a listei contribuabililor obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică aprobată prin Ordinul SFS nr.645 din 30 noiembrie 2018, sunt obligaţi se utilizeze factura fiscală electronică (e-factura)?

        Lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), a fost aprobată Ordinului SFS nr. 124 din 15.03.2019 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), cu toate modificările și completările efectuate prin Ordinul SFS nr. 350 din 14.07.2020, în vigoare din 01.08.2020 și poate fi vizualizată pe pagina web al SFS www.sfs.md, accesînd compartimentul – Contribuabili, subcompartimentul - Lista agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică.

Arhiva

Lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), a fost aprobată prin Ordinul SFS cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura) nr. 124 din 15.03.2019, prezentul Ordin intră în vigoare la data de 01.04.2019, și poate fi vizualizat pe pagina web al SFS www.sfs.md, accesând comaptimentul – Contribuabili, subcompartimen- Lista agenților economici ce sunt obligați pentru a utiliza serviciile electronice.

28.15.67.

Care este data eliberării facturii fiscale în cadrul realizării contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil în construcție?

        Conform art.108 alin.(1) din Codul fiscal, data calculării obligației fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)–(8). 

        În cazul livrării de bunuri imobiliare, potrivit alin.(3) din articolul menționat, data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare. 

        Dreptul de proprietate al cumpărătorului asupra bunului imobil în construcție, potrivit prevederilor art. 1172 alin (1) din Codul civil, este supus înregistrării provizorii în registrul bunurilor imobile. 

        Totodată, înregistrarea provizorie a dreptului de proprietate a cumpărătorului, conform art.1174 alin.(6) din Codul civil, se justifică, iar cumpărătorul devine proprietar necondiţionat al bunului imobil şi al cotei-părţi din părţile comune, prin actul de predare-primire semnat după darea în exploatare şi, în cazul rezervei proprietăţii, prin confirmarea emisă de către vînzător, în formă scrisă, despre achitarea a 95% din preţul total al contractului. În cazul justificării înregistrării provizorii, dreptul de proprietate al vînzătorului se radiază din registrul bunurilor imobile. 

        În temeiul normelor legislative menționate, data livrării bunului imobil în construcție este data justificării înregistrării provizorii prin actul de predare-primire semnat după darea în exploatare și trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea necondiționată a cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare. 

        Respectiv, factura fiscală în cadrul realizării contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil în construcție se va elibera la data înscrierii acestuia în registrul bunurilor imobiliare, cumpărătorul devinind proprietar necondiţionat al bunului imobil şi al cotei-părţi din părţile comune. 

28.15.68.

Arhiva

        Ce cotă a TVA se va reflecta în factura fiscală eliberată de către întreprinderea a cărui activitate se constituie din activitate de alimentaţie publică, la încasarea avansului de la un subiect al activității de întreprinzător, pentru servirea mîncării și băuturii într-o anumită perioadă, cînd meniul nu este stabilit prealabil?

         Potrivit prevederilor art. 1171 alin.(9) din Codul fiscal, la comercializarea de către întreprinderile de alimentaţie publică a produselor alimentare de fabricaţie proprie şi a mărfurilor către cumpărătorul (beneficiarul) care este subiect al activităţii de întreprinzător şi care plăteşte în prealabil deservirea la întreprinderea de alimentaţie publică pentru o anumită perioadă, factura fiscală se eliberează în momentul efectuării prealabile a plăţii. 

 Totodată, conform art. 96 lit.b) din Codul fiscal, la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei se aplică cota redusă a TVA în mărime de 10%. 

 Astfel, la încasarea avansului de la un subiect al activității de întreprinzător, pentru servirea mîncării și băuturii într-o anumită perioadă, în cazul în care meniul nu este stabilit prealabil, furnizorul va emite factura fiscală cu indicarea cotei TVA în mărime de 10%.

28.15.69.

Arhiva

        Ce cotă a TVA se va reflecta în factura fiscală, eliberată subiectului activității de întreprinzător, pentru serviciile de alimentație publică prestate într-o anumită perioadă, care includ și consumul mărfurilor accizate, pentru care la încasarea plații prealabile a fost eliberată factura fiscală cu reflectarea cotei TVA în mărime de 10%?

         Conform art. 96 lit. b) din Codul fiscal, la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei se aplică cota redusă a TVA în mărime de 10%. 

 Astfel, în cazul în care la încasarea de la subiectul activității de întreprinzător a plății prealabile a fost eliberată factura fiscală cu reflectarea cotei TVA în mărime de 10%, furnizorul, va emite pentru serviciile de alimentație publică prestate într-o anumită perioadă, care includ și consumul mărfurilor accizate, o factură fiscală cu indicarea în rînduri separate: 

 - a diferenței dintre valoarea produselor alimentare, băuturilor consumate și a plății prealabile cu reflectarea cotei TVA corespunzătoare; 

 - a valorii mărfurilor accizate consumate, cu reflectarea cotei în mărime de 20% a TVA.

28.15.70.

Care este modul de eliberare a facturii fiscale la efectuarea livrărilor de mărfuri/servicii cu utilizarea certificatelor valorice cadou (vouchere cadou)?

        Potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Pentru livrările impozitate conform art.104 lit.a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie. 

      Reieșind din prevederile art.93 p.3) și 4) din Codul fiscal, primirea de către comerciant a plății cu eliberarea certificatelor cadou, utilizate ulterior în calitate de mijloc de plată la procurarea mărfurilor, serviciilor nu reprezintă livrare de mărfuri/servicii.

        Astfel, primirea de către comerciant a plății pentru certificatele cadou, utilizate ulterior în calitate de confirmare a plății (integrală sau parțială), pentru livrarea ulterioară de mărfuri/servicii se califică ca plată efectuată anticipat (în avans).

      La primirea plăţii înainte de efectuarea livrării, conform art.1171 alin.(9) din Codul fiscal, factura fiscală se eliberează, după caz, la primirea plăţii sau la efectuarea livrării doar în situațiile prevăzute de alineatul menționat. 

      Respectiv, la primirea plății în avans pentru certificatele cadou eliberate, factura fiscală nu se va elibera, obligația eliberării acesteia, potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, apare la data efectuării livrării mărfurilor/serviciilor. 

      Factura fiscală, completată în conformitate cu Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, se va elibera cumpărătorului mărfurilor/serviciilor, în situația prevăzută de art.117 alin.(3) din Codul fiscal, doar la solicitarea cumpărătorului.

28.15.71.

Este oare necesar de a reflecta în factura fiscală în rânduri separate autoturismul; acumulatorul, anvelopele procurate aparte, care au fost instalate pe autoturism ce ulterior este vândut în regim scutit de TVA fără drept de deducere ?

        În conformitate cu prevederile pct.55 din SNC “Imobilizări necorporale și corporale”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2013, transferarea în componența autoturismului a acumulatorului, anvelopelor procurate separat, majorează costul autoturismului, devenind parte componentă a acestuia.

         În corespundere cu art.11 alin.(1), (3) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, contabilizarea faptelor economice se efectuează în temeiul documentelor primare, întocmite în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective. 

         În cazul livrării mărfurilor atât impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal cât și neimpozabile cu TVA se utilizează factura fiscală, care este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hârtie sau în formă electronica și este aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 28 august 2017 “Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia”. 

     Dat fiind faptul, că obectul tranzacției reprezintă comercializarea autoturismului, și nu a părților componente ale lui, în factura fiscală eliberată pentru autoturismul comercializat ce este echipat cu acumulator, anvelope procurate separat, se vor reflecta untr-un singur rând indicatorii aferenți autoturismului.

28.15.72.

Care este modul de eliberare a facturii fiscale la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA în cadrul achizițiilor publice pe teritoriul țării?

        Potrivit art.117 alin. (12) din Codul fiscal, în redacția Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr.102 din 18 iunie 2020, începînd cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

Arhiva

 Potrivit art.117 alin. (12) din Codul fiscal, în redacția Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr.90 din 19 iulie 2019 (Monitorul Oficial nr.246-248 din 02 august 2019), începînd cu 1 iulie 2020, la efectuarea livrării impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile alineatului în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii privind modifiarea art.117 din Codul fiscal nr.90 din 19 iulie 2019, în vigoare 01.07.2019]

 În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (12) din Codul fiscal, începînd cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile alineatului în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

28.15.73.

Va avea obligația agentul economic de eliberare a facturii fiscale electronice (e–Factura) pentru livrarea bunurilor/serviciilor impozabile cu TVA efectuate în cadrul achizițiilor publice, dacă contractul de achiziții publice este încheiat până la data de 01 iulie 2020?

        Potrivit art.117 alin. (12) din Codul fiscal, în redacția Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr.90 din 19 iulie 2019 (Monitorul Oficial nr.246-248 din 02 august 2019), începînd cu 1 iulie 2020, la efectuarea livrării impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile alineatului în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

       Astfel, subiecții impozabili vor avea obligația de emitere a facturii fiscale în format electronic în adresa cumpărătorilor/beneficiarilor pentru livrarea bunurilor/serviciilor ce se efectuează începînd cu 1 iulie 2020, indiferent de faptul în ce perioadă a fost încheiat contractul de achiziții publice.

       [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii privind modifiarea art.117 din Codul fiscal nr.90 din 19 iulie 2019, în vigoare 01.07.2019]

Arhiva

Are obligația agentul economic de eliberare a facturii fiscale electronice (e–Factura) pentru livrarea bunurilor/serviciilor impozabile cu TVA efectuate în cadrul achizițiilor publice, în cazul când contractul de achiziții publice a fost încheiat până la data de 01 iulie 2019?

 Conform prevederilor art. 117 alin. (12) din Codul fiscal, începînd cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile alineatului în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale. 

 Astfel, subiecții impozabili au obligația de emitere a facturii fiscale în format electronic în adresa cumpărătorilor/beneficiarilor pentru livrarea bunurilor/serviciilor ce se efectuează începînd cu 1 iulie 2019 indiferent de faptul în ce perioadă a fost încheiat contractul de achiziții publice.

28.15.74. Care este modalitatea completării facturii fiscale pentru livrările impozabile cu TVA efectuate în cadrul achizițiilor publice pe teritoriul țării?

         Conform punctului 11 subpunctul 5) și punctului 13 subpunctul 4) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul MF nr.118 din 28 august 2017 (în redacția Ordinului MF nr.170 din 16.12.2019, Monitorul Oficial nr.380-387 (7303-7310) din 20 decembrie 2019), în cazul tranzacţiilor efectuate în cadrul achiziţiilor publice reglementate prin Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern prin Hotărârea nr.665 din 27.05.2016 «Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică», în rîndul 4 „Documente anexate” se va indica obligatoriu numărul şi data contractului achiziţiilor publice. 

        În acest caz, obligativitatea indicării numărului și datei contractului achizițiilor publice