4.7. Obligaţia de achitare a accizului la buget
Înapoi
4.7.1. Apare obligatia de achitare la buget a accizelor în cazul cînd subiectul impunerii efectueaza miscarea interna de marfuri supuse accizelor ?

În conditiile actiunii art.123 (1) lit.b) din Titlul IV al Codului fiscal obligatia de achitare a accizelor de catre subiectii impunerii specificati la lit.a) al art.120 apare la momentul scoaterii marfurilor accizate din încaperea de acciz. Astfel, în cazul cînd întreprinderea efectueaza miscarea interna de marfuri supuse accizelor, adica cînd marfurile se deplaseaza de la un loc al încaperii de acciz în altul (de exemplu din sectia de producere la depozit) obligatia de calculare si achitare a accizelor lipseste. Pentru neachitarea accizelor la expedierea marfurilor dintr-un loc al încaperii de acciz în alt loc al ei urmeaza a fi satisfacuta conditia ce se exprima prin specificarea locurilor respective în certificatul de acciz al subiectului impunerii.

4.7.2. În cazul cînd marfurile supuse accizelor se transmit de catre subiectul impunerii în magazinele de firma proprii (sali de degustare), exista obligatia de calculare a accizelor sau la momentul transmiterii lor?

În conformitate cu art.123 (1) obligatia de achitare a accizelor la buget de catre subiectii impunerii se pastreaza la momentul scoaterii din încaperea de acciz. Dat fiind faptul ca magazinele de firma (salile de degustare) nu fac parte în calitate de locuri specificate în certificatul de acciz, si respectiv deplasarea lor în aceste locuri nu poate fi privita ca miscare în interiorul unei si aceiasi încaperi de acciz, ea se califica ca stocarea marfurilor din încaperea de acciz, fapt ce conditioneaza situatia de achitarea accizelor la momentul transmiterii marfurilor respective în salile de degustare sau spre vînzare în magazinele de firma.

4.7.3. Cine urmeaza sa achite accizul datorat bugetului la scoaterea marfurilor accizate din încaperea de acciz în cazul cînd ele nu apartin cu titlu de proprietate subiectului impunerii cu accize?

Potrivit prevederilor art. art.123(1) lit.a) din Codul fiscal, achitarea accizelor la buget pentru marfurile accizate expediate (transportate) din încaperea de acciz se efectueaza indiferent de apartenenta marfurilor respective. Adica, daca în încaperea de acciz a unei întreprinderi – subiect impozabil se afla la pastrare marfa accizata, a carei proprietar este o alta persoana fizica sau juridica, si aceasta ulterior se înapoiaza proprietarului, obligatia fiscala, apare la momentul expedierii (transportarii) marfurilor din încaperea de acciz la subiectul impunerii ce se este înregistrat ca subiect al impunerii cu accize, carui îi apartine încaperea de acciz.

4.7.4.

Cînd apare obligatia de achitare accizelor aferente marfurilor supuse accizelor în cazul importului lor?

        În conformitate cu art.123 alin.(3) din Codul fiscal, accizele la mărfurile importate se calculează şi se achită de către subiecţii impunerii specificaţi la art.120 lit. b) pînă la depunerea declaraţiei vamale sau pînă la data prelungirii termenului de plată. 

        În cazul în care pentru importul de mărfuri nu se percep drepturile de import, mărfurile se consideră importate ca şi cum ar fi fost supuse drepturilor de import, cu respectarea reglementărilor stabilite de legislaţia vamală pentru regimul vamal de import.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

Potrivit prevederilor art.123 (3) din Codul fiscal, pentru persoanele juridice si fizice care importa marfuri supuse accizelor obligatia fiscala apare concomitent cu termenul stabilit de legislatie pentru achitarea taxelor vamale.

4.7.5. La scoaterea din încaperea de acciz a marfurilor destinate exportului se vor aplica accizele sau nu ?

În cazul exportului de marfuri obligatia de achitare a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor accizele, în conformitate cu prevederile art. 123(4) din Codul fiscal, apare doar în cazul cînd nu s-a repatriat valuta si nu s-au prezentat documentele justificative specificate la art.125 alin.(4) din Codul fiscal. Termenul de repatriere a valutei în conformitate cu legislatia în vigoare constituie termenul de stabilit în contract, dar nu mai putin de un de la dat expedierii marfurilor respective.

4.7.6.

Dacă marfa exportată a fost achitată parţial de către nerezident, apare obligaţia de calculare si achitare a accizelor?

        În conformitate cu prevederile art.124 alin.(4) din Codul fiscal, accizele nu se achită în cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, în cazul existenţei documentelor justificative stabilite de Guvern. 

         Astfel, în condițiile acțiunii articolului menționat, dacă marfa exportată a fost achitată parţial de către nerezident, subiectul impunerii – exportator calculează accizul doar pentru acele mărfuri supuse accizelor, pentru care nu a fost înfăptuita repatrierea mijloacelor în conformitate cu prevederile articolului 3 din Legea nr.1466 din 29 ianuarie 1998 „Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri si servicii provenite din tranzacţiile economice externe”, cu aplicarea cotei accizului, prevăzuta pentru categoria respectivă de marfă. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor art.124 alin.(4) din Codul fiscal și Legii nr.1466 din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri si servicii provenite din tranzacţiile economice externe].

Arhiva

        În cazul cînd marfa exportata a fost achitata partial de catre nerezident, apare obligatia de calculare si achitare a accizelor? Daca da, care va constitui baza impozabila în scopul aplicarii accizelor?

         Potrivit, art. 124(4) din Codul fiscal, atunci cînd marfa exportata a fost achitata partial de catre nerezident subiectul impunerii – exportator calculeaza accizul doar pentru acele marfuri supuse accizelor pentru care nu a fost înfaptuita repatrierea mijloacelor în conformitate cu prevederile articolului 3 din Legea „Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace banesti, marfuri si servicii provenite din tranzactiile economice externe”, aplicând cota accizului, prevazuta pentru categoria respectiva de marfa.

4.7.7. Cînd apare obligatia de achitare a accizelor pentru marfurile accizate procurate de la persoanele juridice si fizice rezidente aflate pe teritoriul Republicii Moldova dar care nu întretin relatii fiscale cu sistemul ei bugetar ?

Potrivit art.4 alin.(5) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000, pentru marfurile supuse accizelor expediate (transportate) si livrate de catre persoanele juridice si fizice rezidenti aflati pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice si fizice rezidenti aflati pe teritoriul Republicii Moldova care au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar accizele se achita pîna sau la trecerea posturilor vamale interne.

4.7.8. Apare obligatia de achitare a accizelor în cazul în care subiectul impunerii utilizeaza pentru fabricarea marfurilor neimpozabile cu accize în calitate de materie prima marfuri accizate proprii fara a fi scoase ele din încaperea de acciz ?

În conformitate cu art.4 alin.(6) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000, la subiectii impunerii care, la fabricarea în încaperea sa de accize a marfurilor nesupuse accizelor, utilizeaza în calitate de materie prima marfuri proprii supuse accizelor pentru care nu exista documente justificative privind achitarea accizelor, apare obligatia de calculare si achitare a accizelor aferente materiei prime utilizate.

4.7.9. Cînd apare la subiectul impunerii obligatia de achitarea accizelor aferente materiei prime accizate proprii utilizate la fabricarea marfurilor nesupuse accizelor?

În conformitate cu art.4 alin.(6) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000, la subiectul impunerii care, la fabricarea în încaperea sa de accize a marfurilor nesupuse accizelor, utilizeaza în calitate de materie prima marfuri proprii supuse accizelor pentru care nu exista documente justificative privind achitarea accizelor, obligatia de achitare a accizelor pentru marfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora apare la expedierea din încaperea de accize a marfurilor nesupuse accizelor.

4.7.10.

Apar careva obligaţii privind accizul la introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul zonei economice libere pentru prezentare şi livrare parţială la expoziţie?

        Potrivit art.124 alin.(10) din Codul fiscal, sînt scutite de plata accizelor mărfurile supuse accizelor introduse în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi mărfurile originare din această zonă şi scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. 

     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

        Ce obligatii apar privind accizul la introducerea pe teritoriul zonei economice libere a marfurilor pentru prezentatie si livrarea partiala la expozitie? 

        În conformitate cu prevederile art. 124 alin. (10) din Codul fiscal, se scutesc de plata accizelor marfurile supuse accizelor introduse în zona economica libera din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din alte zone economice libere, din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum si marfurile originare din aceasta zona si scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.

4.7.11.

Apare obligația de achitare a accizelor la subiectul impunerii aferente materiei prime accizate proprii, distilatele obținute pe bază de vin, utilizate la fabricarea mărfurilor nesupuse accizelor?

        În conformitate cu art.4 alin.(6) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000, subiectul impunerii care, la fabricarea în încăperea sa de accize a mărfurilor nesupuse accizelor, utilizează în calitate de materie primă mărfuri proprii supuse accizelor pentru care nu există documente justificative privind achitarea accizelor, la expedierea din încăperea de accize a mărfurilor nesupuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova, calculează și achită accizele pentru mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora. Prevederea în cauză nu se aplică pentru distilatele obținute pe bază de vin menționate la alin.(6¹) al art.4. Astfel, obligația de achitarea accizelor la subiectul impunerii aferentă materiei prime accizate proprie, distilatele obținute pe bază de vin, utilizate la fabricarea mărfurilor nesupuse accizelor, nu apare.

         [Completarea Bazei generalizată a practicii fiscale în temeiul art.4 alin.(6) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000]

4.7.12.

Apare la subiectul impunerii obligația de achitare a accizelor aferente materiei prime accizate proprii utilizate la fabricarea mărfurilor nesupuse accizelor livrate la export?

        În conformitate cu art.4 alin.(6) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000, subiectul impunerii care, la fabricarea în încăperea sa de accize a mărfurilor nesupuse accizelor, utilizează în calitate de materie primă mărfuri proprii supuse accizelor pentru care nu există documente justificative privind achitarea accizelor, la expedierea din încăperea de accize a mărfurilor nesupuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova, calculează și achită accizele pentru mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora. La expedierea la export a mărfurilor nesupuse accizelor, pentru materia primă utilizată la producerea acestora nu se efectuează calcularea și achitarea accizelor.

        [Completarea Bazei generalizată a practicii fiscale în temeiul art.4 alin.(6) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000]

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ