28.13. Zonele economice libere
Înapoi
28.13.1.

Ce regim fiscal privind TVA se aplică pentru livrările de mărfuri, servicii în interiorul zonelor economice libere, Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, Aeroportul Internaţional Liber “Mărculeşti” sau în cadrul regimului de antrepozit vamal?

        Potrivit art.95 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere, Portului Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, Aeroportului Internaţional Liber “Mărculeşti” sau în cadrul regimului de antrepozit vamal, nu constituie obiect impozabil cu TVA.

       [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019, în vigoare din 01.01.2020]

Arhiva

        Există regimuri fiscale speciale pentru livrările de mărfuri, servicii în interiorul zonelor economice libere?

         Potrivit art.95 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere sau în cadrul regimului de antrepozit vamal nu constituie obiect impozabil cu TVA.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013, publicată în Monitorul Oficial nr.320-321/871 din 31.12.2013]

(în vigoare pînă la 01.01.2014) În conformitate cu art.95 alineatul (2) litera а) din Codul fiscal livrarea de mărfuri, servicii în interiorul zonei economice libere nu constituie obiect impozabil cu TVA.

28.13.2.


Dacă la livrarea mărfurilor în ZEL data facturii fiscale eliberată de furnizor și a Declarației vamale se referă la diferite perioade fiscale, în care perioadă fiscală trebuie să declare această livrare rezidentul ZEL?

        În conformitate cu prevederile art.7 alin. (3) al Legii cu privire la zonele economice libere nr. 440 din 27.07.2001, pe teritoriul zonelor libere se stabilește regimul de declarare obligatorie în vamă a mărfurilor (serviciilor) introduse pe și scoase de pe acest teritoriu.

        Plasarea mărfurilor autohtone în zona liberă, conform alin.(31) al articolului menționat, se realizează doar prin completarea de către rezident a declarației vamale de import în zona liberă, fără obligativitatea furnizorului (vînzătorului) de a completa alte declarații vamale.

        Totodată, art. 1371 alin.(1) din Codul vamal nr.1149 din 20.07.2007, ca rezultat al finalizării operațiunilor de vămuire cu mărfuri și mijloace de transport, organul vamal validează declarația vamală depusă, iar mărfurile și mijloacele de transport se consideră plasate sub destinația vamală solicitată.

        Astfel, livrarea mărfurilor în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se va indica de către rezidentul ZEL în Declarația privind TVA perfectată pentru perioada fiscală în care are loc operațiunea de vămuire a mărfurilor, conform datei declarației vamale.

28.13.3.

În care boxă a Declarației privind TVA declară rezidentul ZEL valoarea mărfurilor și serviciilor procurate de pe restul teritoriul vamal ?

        În conformitate cu prevederile art.1 alin. (1) al Legii cu privire la zonele economice libere nr. 440 din 27.07.2001, zonele economice libere (zonele antreprenorialului liber), denumite în continuare zone libere, sînt părți ale teritoriului vamal al Republicii Moldova.

        Astfel, în conformitate cu prevederile Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012 “Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA”, valoarea mărfurilor și serviciilor procurate pe teritoriul Republicii Moldova folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător, cu excepția procurărilor efectuate de la persoanele juridice și fizice rezidente care se afla pe teritoriul Republicii Moldova și nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar se indică în boxa 12 a Declarației privind TVA.

28.13.4.

Care este regimul fiscal aplicat tranzacției de vînzare – cumpărare a unui bun imobil situat pe teritoriul zonei economice libere proprietate a unui nerezident al zonei economice libere către un rezident al zonei economice libere?

        Conform prevederilor art.95 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere nu constituie obiect impozabil cu TVA. 

      Astfel, livrarea unui bun imobil situat pe teritoriul zonei economice libere proprietate a unui nerezident al zonei economice libere către un rezident al zonei economice libere, nu constituie obiect impozabil cu TVA.

28.13.5.

Care este modalitatea de impozitare cu TVA a livrărilor de mărfuri, transportate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova ?

        Potrivit prevederilor art.104 lit.f) din Codul fiscal, mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

        Totodată, conform art.7 alin.(3ˡ) din Legea cu privire la zonele economice libere nr.440/2001, plasarea mărfurilor autohtone în zona economică liberă se realizează doar prin completarea de către rezident a declarației vamale de import în zona liberă, fără obligativitatea furnizorului (vânzătorului) de a completa alte declarații vamale.

        Astfel, la livrarea mărfurilor, transportate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, vânzătorul va aplica regimul TVA în conformitate cu prevederile art.104 lit.f) din Codul fiscal, dacă dispune de copia actului justificativ, întocmit în corespundere cu cerințele art.7 din Legea cu privire la zonele economice libere nr.440/2001.

Arhiva

        Potrivit prevederilor art.104 lit. f) din Codul fiscal, mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, sînt scutite de TVA cu drept de deducere. 

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

        La ce cotă a TVA se impun livrările de mărfuri în zona economică liberă?

         În conformitate cu articolul 104 lit. f) din Codul fiscal, mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum și cele livrate de către rezidenții diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepția serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum și cele livrate de către rezidenții diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia se impun cu TVA la cota zero.

28.13.6.

Care regim fiscal se va aplica pentru mărfurile procurate dintr-o unitate de comerț cu amănuntul aflată în afara zonei economice libere de un rezident al zonei economice libere?

        În conformitate cu art.104 lit.f) din Codul fiscal, mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se scutesc de TVA cu drept de deducere.

        Totodată, potrivit prevederilor art.110 alin.(1) din Codul fiscal, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul la care este efectuată livrarea, în cazul în care mărfurile nu sunt expediate sau transportate.

        Pornind de la cele expuse, ținând cont de faptul că potrivit art.110 alin.(1) din Codul fiscal mărfurile sunt livrate din locul special amenajat și nu expediate sau transportate de către vânzător în zona economică liberă, regimul fiscal prevăzut la art.104 lit.f) din Codul fiscal nu poate fi aplicat. În acest caz, vânzătorul urmează să aplice cotele TVA specificate în art. 96 lit.a) sau lit.b) din Codul fiscal, în dependență de categoria mărfurilor livrate.

        În același timp, conform art.7 alin.(31) din Legea cu privire la zonele economice libere nr.440/2001, plasarea mărfurilor autohtone în zona economică liberă se realizează doar prin completarea de către rezident a declarației vamale de import în zona liberă, fără obligativitatea furnizorului (vânzătorului) de a completa alte declarații vamale.

        Astfel, la livrarea mărfurilor, transportate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, vânzătorul va aplica regimul TVA în conformitate cu prevederile art.104 lit.f) din Codul fiscal, dacă dispune de copia actului justificativ, întocmit în corespundere cu cerințele art.7 din Legea cu privire la zonele economice libere nr.440/2001.

Arhiva

        În conformitate cu art.104 lit.f) din Codul fiscal, mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se scutesc de TVA cu drept de deducere. 

        Totodată, potrivit prevederilor art.110 alin.(1) din Codul fiscal, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul la care este efectuată livrarea, în cazul în care mărfurile nu sunt expediate sau transportate. 

        Pornind de la cele expuse, ținând cont de faptul că potrivit art.110 alin.(1) din Codul fiscal mărfurile sunt livrate din locul special amenajat și nu expediate sau transportate de către vânzător în zona economică liberă, regimul fiscal prevăzut la art.104 lit.f) din Codul fiscal nu poate fi aplicat. În acest caz, vânzătorul urmează să aplice cotele TVA specificate în art. 96 lit.a) sau lit.b) din Codul fiscal, în dependență de categoria mărfurilor livrate.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ