8.3.6. Achitarea taxei
Înapoi
8.3.6.1. Cînd se achită taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se achită la data trecerii de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a frontierei de stat (art. 347 alin. 1 şi 3 ale Codului fiscal).

8.3.6.2.

Unde poate fi achitată taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)?

        Conform prevederilor art. 347 alin. (2) și alin. (3) din Codul fiscal, subiecţii impunerii achită taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta) la punctele desemnate de Ministerul Economiei şi Infrastructurii, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldoveneşti sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil în ziua efectuării plăţii. La achitarea vinietei se eliberează o confirmare care atestă plata taxei.

Arhiva

        Cum și prin intermediul cărei instituții se achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?  

        Potrivit art. 347 alin. (3) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se achită prin intermediul unei instituții financiare, în numerar și/sau prin virament, în lei moldovenești sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data trecerii frontierei de stat. Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeași zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.

        Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se achită în numerar şi/sau prin virament, în lei moldoveneşti sau în valută liber convertibilă, la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data trecerii frontierei de stat. Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare. (art. 347 alin. 3 al Codului fiscal).

8.3.6.3.

Arhiva

        Este obligat posesorul autovehicului neînmatriculat în Republica Moldova care tranzitează teritoriul ţării, să achite şi o taxă pentru intrare pe teritoriul Republicii Moldova? 

        Nu, dacă autovehicul neînmatriculat în Republica Moldova tranzitează teritoriul ţării, taxa se achită doar pentru tranzitare, nu şi pentru intrare (art. 347 alin. 2 al Codului fiscal).

8.3.6.4.

Arhiva

        Se achită de către posesorii de autovehicule neînmatriculate în Republicii Moldova o taxă suplimentară, în cazul în care la tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, termenul de şedere a autovehiculelor pe teritoriul ei depăşeşte 24 de ore?         Da, dacă în cazul tranzitării teritoriului Republicii Moldova, termenul de şedere a autovehiculelor pe teritoriul ţării depăşeşte 24 de ore, posesorii acestora vor achita suplimentar la taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova o taxă de 24 de euro pentru fiecare 24 de ore următoare de şedere. Această taxă se achită pentru fiecare 24 ore de depăşire, nu pentru fiecare oră de şedere peste termen (art. 346 alin. 3 al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ