6.4.1. Noţiuni generale
Înapoi
6.4.1.1. Ce este publicitatea?

Publicitatea este informaţia publică despre persoane, mărfuri (lucrări, servicii), idei sau iniţiative (informaţie publicitară, material publicitar) menită să suscite şi să susţină interesul public faţă de acestea, să contribuie la comercializarea lor şi să ridice prestigiul producătorului (art. 1 Legea nr. 1227 din 27.06.1997 "Cu privire la publicitate").

6.4.1.2. Ce se subînţelege prin "publicitate exterioară"?

Publicitatea exterioară este publicitatea realizată prin sistemele de comunicare vizuală ce includ afişele, panourile, standurile, instalaţiile şi construcţiile (situate separat sau suspendate de pereţii şi de acoperişurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice şi electronice suspendate, alte mijloace tehnice (art. 288 pct. 8) Codul fiscal, art. 16 alin. (1) al Legii nr. 1227-XIII din 27.06.1997 "Cu privire la publicitate").

6.4.1.3. Ce se subînţelege prin "publicitate socială"?

Publicitatea socială este publicitatea care reprezintă interesele societăţii şi ale statului în propagarea unui mod de viaţă sănătos, ocrotirea sănătăţii, protecţia mediului înconjurător, păstrarea integrităţii resurselor energetice, protecţia socială a populaţiei şi care nu are scop lucrativ şi urmăreşte obiective filantropice şi de importanţă socială (art. 288 pct. 9) Codul fiscal).

6.4.1.4. Cine este producătorul de publicitate?

Producătorul de publicitate este persoana care conferă informaţiei publicitare forma necesară plasării şi difuzării (art. 288 pct. 6) Codul fiscal)

6.4.1.5. Cine este difuzorul de publicitate?

Difuzorul de publicitate este persoana care asigură plasarea şi difuzarea publicităţii prin orice mijloc de informare (art. 288 pct. 7) Codul fiscal)

6.4.1.6. În ce condiţii se admite amplasarea publicităţii exterioare?

Amplasarea publicităţii exterioare se admite cu permisiunea organului respectiv al administraţiei publice locale, coordonată în prealabil cu: - subdiviziunea teritorială a Poliţiei Rutiere a Ministerului Afacerilor Interne; - organul teritorial al Direcţiei Drumurilor, în cazul amplasării publicităţii pe arterele rutiere din afara localităţilor; - organul respectiv de conducere al Căii Ferate din Moldova, în cazul amplasării publicităţii în zona de expropriere a căii ferate (art. 16 alin. (2) al Legii nr. 1227-XIII din 27.06.1997).

6.4.1.7. Este necesară deţinerea autorizaţiei de amplasare a publicităţii exterioare, în cazul amplasării acesteia pe clădiri?

Amplasarea publicităţii exterioare pe clădiri şi alte construcţii aflate în proprietatea privată se coordonează cu organele teritoriale de arhitectură şi nu necesită autorizarea specială a autorităţilor publice locale (art. 16 alin. (4) al Legii nr. 1227-XIII din 27.06.1997 "Cu privire la publicitate").

6.4.1.8. .

.

Arhiva

        Agentul economic a primit de la Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare autorizaţii pentru plasarea „inscripţiilor” şi pentru amplasarea „publicităţii”. Cum se reflectă fiecare tip de autorizaţii în darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), luînd în consideraţie că un tip de autorizaţii (plasarea „inscripţiilor”) nu este impozabil?

        Reieşind din prevederile Titlului VII al Codului fiscal, taxa pentru dispozitivele publicitare reprezintă o taxă locală ce urmează a fi calculată şi achitată, în mod obligatoriu, de către subiecţii impunerii - persoane juridice sau persoane fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care sunt proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare, în cazul în care aceasta este stabilită de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale în raza administrativă a căreia sunt amplasate dispozitivele publicitare. Menţionăm că în cazul dispozitivelor publicitare taxa respectivă se calculează, potrivit art. 293 al Codului fiscal, din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile (coordonările) corespunzătoare eliberate de către aceasta şi pînă în ziua în care autorizaţiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de către autoritatea administraţiei publice locale sau pînă în ziua în care a expirat termenul de valabilitate al acestora.

        Autoritatea administraţiei publice locale, la rîndul său, trimestrial prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său o informaţie cu privire la subiecţii impunerii care au primit autorizaţii (coordonări), cărora le-au fost suspendate, anulate, retrase autorizaţiile (coordonările) sau la care au expirat termenele de valabilitate al acestora, indicînd data la care au fost eliberate autorizaţiile (coordonările) şi data la care autorizaţiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase sau la care termenul de valabilitate a expirat.

        Concomitent, specificăm că art.1 al Legii nr. 1227-XIII din 27.06.1997 „Cu privire la publicitate” (în continuare - Lege) defineşte publicitatea ca o informaţie publică despre persoane, mărfuri (lucrări, servicii), idei sau iniţiative (informaţie publicitară, material publicitar) menită să suscite şi să susţină interesul public faţă de acestea, să contribuie la comercializarea lor şi să ridice prestigiul producătorului. Art. 17 al Legii, la rîndul său, stipulează că în cazul folosirii de către agenţii activităţii de întreprinzător în interiorul şi exteriorul locurilor de comerţ şi de prestări de servicii a elementelor de design şi amenajat artistic şi arhitectural ce conţin emblema firmei, marca comercială, embleme, mărfuri sau imaginea lor, orice altă informaţie ce corespunde profilului întreprinderii nu se consideră publicitate şi se efectuează fără autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale.

        Drept urmare, reieşind din cele expuse, în cazul amenajării locurilor de comerţ şi de prestări de servicii cu informaţii care, conform legislaţiei în vigoare, nu se consideră publicitate, autorităţile administraţiei publice locale nu sunt obligate să le autorizeze (coordoneze).

        Totodată, în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale eliberează autorizaţiile în care se specifică că dispozitivele respective constituie „inscripţii”, obligaţia de calculare şi de achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare pentru acestea nu apare.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ