4.6.2. Modul de calculare a accizelor la tigaretele cu filtru
Înapoi
4.6.2.1.

Ce reprezintă prețul maxim de vînzare cu amănuntul în scopul determinării accizelor la țigaretele cu filtru și fără filtru?

        În conformitate cu art.1231 alin.(3) din Codul fiscal, preţul maxim de vînzare cu amănuntul este preţul la care produsul a fost vîndut altor persoane pentru consum final şi care include toate impozitele şi taxele. 

    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

     Ce reprezinta pretul maxim de vînzare cu amanuntul în scopul determinarii accizelor la tigaretele cu filtru ? 

        Pretul maxim de vînzare cu amanuntul, în conformitate cu art.1231 (2) din Codul fiscal, este pretul la care produsul a fost vîndut altor persoane pentru consum final si care include toate impozitele si taxele.

4.6.2.2.

De către cine se stabilește prețul maxim de vînzare cu amănuntul pentru orice marcă de ţigarete cu filtru şi fără filtru?

        În conformitate cu art.1231 alin.(4) din Codul fiscal, preţul maxim de vînzare cu amănuntul pentru orice marcă de ţigarete cu filtru şi fără filtru se stabileşte de persoanele care produc ţigarete în Republica Moldova (producătorul local) sau care importă ţigarete cu filtru şi fără filtru şi se înregistrează în modul stabilit de Guvern. 

    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

        De catre cine se stabileste pretul maxim de vînzare cu amanuntul la tigaretele cu filtru ?


        Pretul maxim de vînzare cu amanuntul pentru orice marca de tigarete cu filtru, potrivit prevederilor art.1231 (3) din Codul fiscal, se stabileste de persoanele care produc tigarete cu filtru în Republica Moldova (producatorul local) sau care importa tigarete cu filtru si se înregistreaza în modul stabilit de Guvern.

4.6.2.3. Care este modalitatea de înregistrare a preturilor maxime de vînzare cu amănuntul la țigaretele cu filtru și fără filtru?

În conformitate cu art.1231 alin.(4) din Codul fiscal, preţul maxim de vînzare cu amănuntul pentru orice marcă de ţigarete cu filtru şi fără filtru se stabileşte de persoanele care produc ţigarete în Republica Moldova (producătorul local) sau care importă ţigarete cu filtru şi fără filtru şi se înregistrează în modul stabilit în Hotărîrea Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007.

În acest sens, potrivit pct.3 din hotărîre, pentru înregistrarea preţurilor maxime de vînzare cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru şi fără filtru de producţie autohtonă, antrepozitarul autorizat, este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat declaraţia privind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru şi fără filtru fabricate (conform anexei la hotărîrea menționată).

Totodată, pct.4 din hotărîre, prevede că pentru înregistrarea preţurilor maxime de vînzare cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru şi fără filtru de import, precum şi a ţigaretelor cu filtru şi fără filtru procurate de la agenţii economici, situaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, subiectul impunerii care importă sau cumpărătorul este obligat să prezinte declaraţia (conform anexei la hotărîre) organului vamal.

Declaraţia privind preţul maxim de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru și fărăr filtru în conformitate cu pct.5 din hotărîre, se prezintă de către subiectul impunerii la Serviciul Fiscal de Stat sau Serviciul Vamal, care va efectua procedura de vămuire cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de aplicarea noilor preţuri maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele specificate în declaraţie.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.96 din 24.01.2017, în vigoare de la data 26.01.2018 și în temeiul prevderilor Hotărării Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007]

Arhiva

În conformitate cu art.1231 alin.(4) din Codul fiscal, preţul maxim de vînzare cu amănuntul pentru orice marcă de ţigarete cu filtru şi fără filtru se stabileşte de persoanele care produc ţigarete în Republica Moldova (producătorul local) sau care importă ţigarete cu filtru şi fără filtru şi se înregistrează în modul stabilit în Hotărîrea Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007. 
 În acest sens, potrivit pct.3 din hotărîre, pentru înregistrarea preţurilor maxime de vînzare cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru și fără filtru de producţie autohtonă, plătitorul de accize - producătorul, este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat declaraţia privind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru fabricate (conform anexei la hotărîrea menționată).
 Totodată, pct.4 din hotărîre, prevede că pentru înregistrarea preţurilor maxime de vînzare cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru de import, precum şi a ţigaretelor cu filtru și fără filtru procurate de la agenţii economici, situaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, plătitorul de accize - importatorul sau cumpărătorul este obligat să prezinte declaraţia (conform anexei la prezenta hotărîre) organului vamal. 
 Declaraţia privind preţul maxim de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru și fărăr filtru în conformitate cu pct.5 din hotărîre, se prezintă de către plătitorul de accize la Serviciul Fiscal de Stat sau organul vamal, care va efectua procedura de vămuire cel tîrziu cu 20 de zile calendaristice pînă la luna începînd cu care se vor aplica preţurile maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele specificate în declaraţie. 
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018 și în temeiul prevderilor Hotărării Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007].

        Care este modalitatea de înregistrare a preturilor maxime de vînzare cu amanuntul ?

         În conformitate cu art.1231 (3) din Codul fiscal pretul maxim de vînzare cu amanuntul la tigaretele cu filtru se înregistreaza conform modalitatii stabilite de Guvernul Republicii Moldova. Prin Hotarîrea nr.1516 din 29 decembrie 2007 “Privind modul de înregistrare a preturilor maxime de vînzare cu amanuntul la tigaretele cu filtru” Guvernul a stabilit modalitatea de declarare a preturilor maxime de vînzare cu amanuntul de fiecare categorie de subiect responsabila de aceasta. 

 Pentru înregistrarea preturilor maxime de vînzare cu amanuntul la tigaretele cu filtru platitorul de accize este obligat sa prezinte Inspectoratului Fiscal Principal de Stat Declaratia privind preturile maxime de vînzare cu amanuntul la tigaretele cu filtru fabricate (importate sau procurate de la agentii economici, situati pe teritoriul Republicii Moldova dar care nu întretin relatii fiscale cu sistemul ei bugetar) (în continuare – declaratia) pe fiecare marca (denumire) a articolelor din tutun cel tîrziu cu 20 de zile calendaristice pîna la luna urmatoare, începînd cu care se vor aplica preturile maxime de vînzare cu amanuntul, indicate în declaratie. 

 În cazul importului tigaretelor cu filtru sau procurarii lor de la agentii economici situati pe teritoriul Republicii Moldova, dare care nu întretin relatii fiscale cu sistemul ei bugetar, platitorii de accize urmeaza sa depuna Declaratia la Serviciul Vamal (organul vamal) unde se va efectua procedura de vamuire, cel târziu cu 20 zile calendaristice pâna la luna urmatoare, începînd cu care se vor aplica preturile maxime de vînzare cu amanuntul, indicate în declaratie.

4.6.2.4.

În cazul în care, de către subiecții responsabili nu au fost declarate prețurile maxime de vînzare cu amănuntul la țigarete, au dreptul agenții economici din domeniul comerțului angro și cu amănuntul să comercializeze țigaretele respective?

        În conformitate cu art.1231 alin.(5) din Codul fiscal, se interzice vînzarea de către orice persoană a ţigaretelor pentru care nu au fost stabilite şi declarate preţuri maxime de vînzare cu amănuntul.

       [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

În conformitate cu art.1231 (4) din Codul fiscal se interzice vînzarea tigaretelor cu filtru pentru care nu au fost stabilite si declarate preturi maxime de vînzare cu amanuntul.

4.6.2.5.

Daca de catre producatorul sau importatorul de tigarete cu filtru au fost declarate anumite preturi maxime de vînzare cu amanuntul se permite comercializarea lor la preturi mai mari sau mai mici decît cele declarate?

        În conformitate cu art.1231 alin.(6) din Codul fiscal, se interzice vînzarea de către orice persoană a ţigaretelor la un preţ ce depăşeşte preţul maxim de vînzare cu amănuntul. 

      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

În conformitate cu art.1231 (5) din Codul fiscal se interzice vînzarea de catre orice persoana a tigaretelor cu filtru la un pret ce depaseste pretul maxim de vînzare cu amanuntul. Totodata, este de mentionat ca comercializarea tigaretelor cu filtru la preturi mai joase decît cele declarate de catre importator sau producator nu se interzice.

4.6.2.6.

Cum se calculează accizele la țigaretele cu filtru și fără filtru fabricate în Republica și la cele importate?

        În conformitate cu art.1231 alin.(1) din Codul fiscal, țigaretele cu filtru şi fără filtru (poziţia tarifară 240220) fabricate în Republica Moldova şi cele importate fac obiectul unei accize ad valorem calculate la preţul maxim de vînzare cu amănuntul, precum şi al unei accize calculate pe unitatea de produs. 

         Totodată, potrivit cu art.1231 alin.(2) al aceluiași cod, la ţigaretele cu filtru şi fără filtru, accizele se calculează ca sumă a accizelor determinate prin aplicarea (înmulţirea) cotei stabilite în sumă absolută la volumul în expresie naturală (1000 bucăţi) la momentul expedierii din antrepozitul fiscal sau la momentul importării şi a accizelor determinate prin aplicarea (înmulţirea) cotei ad valorem în procente, stabilită la preţul maxim de vînzare cu amănuntul.

        [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ