30.5. Cotele pentru calcularea taxei/plăţilor pentru poluarea mediului
Înapoi
30.5.1. Care sunt cotele pentru calcularea taxei pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului?

   Înconformitate cu prevederile art.11 alin. (4) din Legea nr.1540 din 25 februarie1998 privind plata pentru poluarea mediului, cota taxei pentru mărfurilece cauzează poluarea mediului în procesul utilizării se stabileşte după cumurmează:
   1)pentru mărfurile indicate la anexa nr.8 din Legea menționată – conform cotelorstabilite în anexa respectivă;
   2) pentru ambalajul primar din materiale plastice(clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), careconţine produse:
 

pînă la 0,2 litri inclusiv sau pînă la 0,2 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
 0,22 lei
peste 0,2 litri sau peste 0,2 kg greutatea produsului
pînă la 0,5 litri inclusiv ori pînă la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  0,60 lei
peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului
pînă la 0,90 litri inclusiv ori pînă la 0,9 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  0,90 lei
peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg greutatea produsului
pînă la 1,9 litri inclusiv ori pînă la 1,9 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  1,02 lei
peste 1,9 litri sau peste 1,9 kg greutatea produsului
pînă la 3,0 litri inclusiv ori pînă la 3,0 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  1,20 lei
peste 3,0 litri sau peste 3 kg greutatea produsului
  una bucată
  1,80 lei
 3) pentru ambalajul primar compozit(clasificat la poziția tarifară 481920 000) care conţine produse:


pînă la 0,1 litri inclusiv sau pînă la 0,1 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  0,36 lei
peste 0,1 litri sau peste 0,1 kg greutatea produsului
pînă la 0,5 litri inclusiv sau pînă la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  0,84 lei
peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului
pînă la 0,9 litri inclusiv sau pînă la 0,9 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  1,20 lei
peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg greutatea produsului
pînă la 1,8 litri inclusiv sau pînă la 1,8 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  1,50 lei
peste 1,8 litri sau peste 1,8 kg greutatea produsului
  una bucată
  2,40 lei


4) pentru ambalajul primar din aluminiu(clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse:
 

pînă la 0,5 litri inclusiv sau pînă la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  0,18 lei
peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului
pînă la 1 litru inclusiv sau pînă la 1 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  0,36 lei
peste 1 litru sau peste 1 kg greutatea produsului
pînă la 2 litri inclusiv sau pînă la 2 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  0,46 lei
peste 2 litri sau peste 2 kg greutatea produsului
  una bucată
  0,67 lei [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscaleîn temeiul Legii nr.122 din 16.08.2019 pentru modificareaunor acte legislative, în vigoare din 01.01.2020].

Arhiva


 Î

n conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din Legeanr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării sestabileşte după cum urmează:
1) pentru mărfurile indicate la anexa nr.8 din Legea menționată –conform cotelor stabilite în anexa respectivă;
2) pentru ambalajul primar din materiale plastice (clasificat lapoziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), care conţine produse:
 
pînă la 0,2 litri inclusiv sau pînă la 0,2 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  0,18 lei
peste 0,2 litri sau peste 0,2 kg greutatea produsului
pînă la 0,5 litri inclusiv ori pînă la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  0,50 lei
peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului
pînă la 0,90 litri inclusiv ori pînă la 0,9 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  0,75 lei
peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg greutatea produsului
pînă la 1,9 litri inclusiv ori pînă la 1,9 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  0,85 lei
peste 1,9 litri sau peste 1,9 kg greutatea produsului
pînă la 3,0 litri inclusiv ori pînă la 3,0 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  1,00 lei
peste 3,0 litri sau peste 3 kg greutatea produsului
  una bucată
  1,50 lei

 3) pentru ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 481920 000) care conţine produse:
 
pînă la 0,1 litri inclusiv sau pînă la 0,1 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  0,30 lei
peste 0,1 litri sau peste 0,1 kg greutatea produsului
pînă la 0,5 litri inclusiv sau pînă la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  0,70 lei
peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului
pînă la 0,9 litri inclusiv sau pînă la 0,9 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  1,00 lei
peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg greutatea produsului
pînă la 1,8 litri inclusiv sau pînă la 1,8 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  1,25 lei
peste 1,8 litri sau peste 1,8 kg greutatea produsului
  una bucată
  2,00 lei

 4) pentru ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară7612)  care conţine produse:
 
pînă la 0,5 litri inclusiv sau pînă la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  0,15 lei
peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului
pînă la 1 litru inclusiv sau pînă la 1 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  0,30 lei
peste 1 litru sau peste 1 kg greutatea produsului
pînă la 2 litri inclusiv sau pînă la 2 kg greutatea produsului inclusiv
  una bucată
  0,38 lei
peste 2 litri sau peste 2 kg greutatea produsului
  una bucată
  0,56 lei

 [Modificare în Baza generalizată apracticii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şicompletarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, învigoare de la data 30.12.2017].      

 Mărimea taxei respective constituie:

 1) pentru mărfurile indicate în anexa nr.8:

 a) 2% din valoarea vamală a mărfurilor importate şi a celor procurate de la agenţii economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar;

  b) 2% din valoarea livrării, fără T.V.A., a mărfurilor livrate de către producătorii autohtoni;

 2) pentru produsele ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă:

  a) pentru produsele ambalate în ambalaj din materiale plastice a cărui capacitate este:

  – sub 1 litru – 0,80 lei;

  – de la 1 litru la 3 litri – 1,00 lei;

 – peste 3 litri – 1,50 lei;

  b) pentru produsele ambalate în ambalaj din carton neondulat, cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă, a cărui capacitate este:

  – sub 1 litru – 1,00 lei;

 – de 1 litru – 1,50 lei;

 – de la 1 litru la 2 litri – 2,50 lei;

 – peste 2 litri – 3,00 lei.

30.5.2.

Unde pot fi găsite Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru emisiile de poluanţi din sursele staţionare?

        Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru emisiile de poluanţi din sursele staţionare sunt prezentate la anexa nr.2 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25 februarie 1998.

30.5.3.

Unde pot fi găsite Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru deversările de poluanţi?

        Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru deversările de poluanţi sunt prezentate la anexele nr.5 şi nr.6 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25 februarie 1998.

30.5.4.

Unde pot fi găsite Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru depozitarea deşeurilor de producţie?

        Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru depozitarea deşeurilor de producţie sunt prezentate la anexa nr.7 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25 februarie 1998.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ