29.1.7.2. Reținerea impozitului din dobînzi (art. 89 CF)
Înapoi
29.1.7.2.1. Cum se vor impozita dobânzile achitate persoanelor fizice de către organizațiile de microfinanțare pentru împrumuturile acordate de către acestea?

        În conformitate cu prevederile art. 89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menționat la art. 90, de dobânzi în folosul persoanelor fizice, cu excepția celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali și al gospodăriilor țărănești (de fermier), este obligat să rețină din fiecare dobândă și să achite ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12% din plată.

        Persoana fizică, beneficiară a dobânzii, va include venitul obținut în componența venitului brut, și în baza art. 83 din Codul fiscal, va prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerințelor ce reglementează obligativitatea prezentării acesteia.

        Totodată, potrivit prevederilor art. 24 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal nr. 1164 din 24 aprilie 1997, dobânzile de la depozitele bancare obținute de către persoanele fizice rezidente, cu excepția celor înregistrate într-o formă de organizare juridică a activității de întreprinzător, nu se impozitează până la 1 ianuarie 2020.

        Prin urmare, la achitarea dobânzilor aferent împrumutului în folosul persoanelor fizice de către organizația de microfinanțare, aceasta nu va aplica prevederile art. 24 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal urmând să rețină la sursa de plată, ca parte a impozitului, în mărimea stabilită la art.89 din Codul fiscal.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 309-320 din 17.08.2018), în vigoare din 01.10.2018]

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menționat la art. 90, de dobânzi în folosul persoanelor fizice, cu excepția celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali și al gospodăriilor țărănești (de fermier), este obligat să retină din fiecare dobândă și să achite ca parte a impozitului o sumă egala cu 15% din plată. 

        Persoana fizica, beneficiară a dobânzii, va include venitul obținut în componența venitului brut, si în baza art. 83 din Codul fiscal, va prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerințelor ce reglementează obligativitatea prezentării acesteia. 

        Totodată, potrivit prevederilor art. 24 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal nr. 1164 din 24 aprilie 1997, dobânzile de la depozitele bancare obținute de către persoanele fizice rezidente, cu excepția celor înregistrate într-o forma de organizare juridica a activității de întreprinzător, nu se impozitează până la 1 ianuarie 2020. 

        Prin urmare, la achitarea dobânzilor aferent împrumutului în folosul persoanelor fizice de către organizația de microfinanțare, aceasta nu va aplica prevederile art. 24 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal urmând să rețină la sursa de plată, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 15% din plată.

        Cum se vor impozita dobînzile achitate persoanelor fizice de catre organizatiile de microfinantare pentru împrumuturile acordate de catre acestia? 

        În conformitate cu prevederile alin.(1) art.89 din Codul fiscal, fiecare platitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu exceptia întreprinzatorilor individuali si a gospodariilor taranesti (de fermier), este obligat sa retina din fiecare dobînda si sa achite ca parte a impozitului o suma egala cu 15% din plata. Persoana fizica beneficiara a dobînzii va include venitul obtinut în componenta venitului brut, precum si, în baza art.83 din Codul fiscal, va prezenta declaratia cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerintelor ce reglementeaza obligativitatea prezentarii acesteia. Totodata, potrivit prevederilor alin.(7) art.24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal, dobînzile de la depozitele bancare obtinute de catre persoanele fizice rezidente, cu exceptia celor înregistrate într-o forma de organizare juridica a activitatii de întreprinzator, nu se impoziteaza, pîna la 01 ianuarie 2015. Prin urmare, prevederile alin.7 al articolului nominalizat nu se rasfrîng asupra cazurilor de achitatre, de catre organizatiile de microfinantare, a dobînzilor în folosul persoanelor fizice pentru împrumutul acordat de catre acestea.

29.1.7.2.2. Cum se vor impozita sumele, achitate persoanei fizice, de către persoanа juridică sub formă de dobîndă în baza contractului de împrumut?

        În conformitate cu prevederile art.89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menţionat la art.90 din Codul fiscal, de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din plată.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 309-320 din 17.08.2018), în vigoare din 01.10.2018]

Arhiva

În conformitate cu prevederile art.89 din Codul fiscal, fiecare plătitor , menţionat la art.90 din Codul fiscal, de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 15% din plată.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ