7.6.5. Calcularea taxei
Înapoi
7.6.5.1.

Cine calculează taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

        Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se calculează de sine stătător de către persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare (art. 320 din Codul fiscal).

Arhiva

        Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se calculează de sine stătător de către persoanele juridice şi fizice (indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare), înregistrate în calitate de întreprinzător, care efectuează lucrări de construcţie a obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile (art. 320, 323 ale Codului fiscal).

7.6.5.2. Cum se calculează taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se calculează pînă la începerea lucrărilor de construcţie, prin înmulţirea valorii contractuale (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivului cu cota taxei în mărime de 3 %.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ