6.13.7. Scutiri
Înapoi
6.13.7.1. .

.

Arhiva

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 267 din 23.12.2011, publicată în M.O. nr. 13-14/32 din 13.01.2012)

        (în vigoare pînă la data 13.01.2012)

        Cine sunt scutiţi de plata taxei pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale?

        De plata taxei pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de tracere a frontierei vamale sunt scutite următoarele categorii de persoane: - autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile; - misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; - Banca Naţională a Moldovei; - vehiculele care transportă ajutor umanitar - proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţie (art. 295 Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ