30.2. Subiecţii impunerii
Înapoi
30.2.1.

Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?

        În conformitate cu art.11 alin.(1) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, subiecţi ai taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează mediului sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislaţie, şi care: 

        a) produc: 

         - mărfuri indicate în anexa nr.8 din Legea menționată;

         -ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conţine produse; 

         -ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000) care conţine produse;

         -ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse;

         b) importă: 

         - mărfuri indicate în anexa nr.8 din Legea menționată;

         -ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conţine produse;  

        -ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000) care conţine produse; 

         -ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse; 

        c) procură de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia: 

         - mărfuri indicate în anexa nr.8 din Legea menționată; 

         -ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conţine produse; 

        -ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000) care conţine produse;  

        -ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

Arhiva

         Începînd cu 1 ianuarie 2017, în conformitate cu art.11 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), subiecți ai taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului sunt persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător:

  a)importatori:

 - de mărfuri, specificate în anexa nr.8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998;

 - de produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014 ) sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă;

 b) subiecții care procură de la persoane de pe teritoriul Republicii Moldova ce nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar:

 - mărfuri, specificate în anexa nr.8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998;

 - produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014) sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă;

  c) producători:

 - de mărfuri stabilite în anexa nr.8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998;

 - de produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014 ) sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă.

30.2.2.

Cine sunt subiecții plății pentru emisiile de poluanți ale surselor staționare?

        În conformitate cu art.11 alin.(1) și art.6 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), subiecții plății pentru emisiile de poluanți ale surselor staționare sunt subiecții ce admit:

         a) emisii de poluanți în limitele normativelor stabilite;

         b) emisii de poluanți cu depășirea normativelor stabilite.

Arhiva

30.2.3.

Cine sunt subiecții plății pentru deversările de poluanți?

        În conformitate cu art.11 alin.(1) și art.9 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), subiecții plății pentru deversările de poluanți sunt subiecții ce admit:

        a) deversări de poluanți în limitele normativelor stabilite;

        b) deversări de poluanți cu depășirea normativelor stabilite.

Arhiva

         În conformitate cu art.11 alin.(1) și art. alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), subiecții plății pentru deversările de poluanți sunt subiecții ce admit:

 a) deversări de poluanți în limitele normativelor stabilite;

 b) deversări de poluanți cu depășirea normativelor stabilite.

30.2.4.

Cine sunt subiecții plății pentru depozitarea deșeurilor de producție?

        În conformitate cu art.11 alin.(1) și art.10 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, în redacția Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016), subiecții plății pentru depozitarea deșeurilor de producție sunt subiecții care:

          a) depozitează deșeuri pe teritoriul întreprinderii;

       b) depozitează deșeuri în amplasamente autorizate în limitele normativelor stabilite;

        c) depozitează deșeuri în amplasamente autorizate în cantități ce depășesc normativele stabilite.

30.2.5.

Cine este subiect al plății pentru emisiile de poluanți ale surselor staționare, plății pentru deversările de poluanți, plății pentru depozitarea deșeurilor de producție, dacă în cadrul contractului de locațiune a bunului imobil, locatarul desfășoară activitatea sa economică?

        În conformitate cu art.6 alin.(1), art.9 alin.(1) și art.10 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25 februarie 1998, subiecți ai plății pentru emisiile de poluanți ale surselor staționare, plății pentru deversările de poluanți, plății pentru depozitarea deșeurilor de producție, sunt subiecții ce admit: 

         - emisii de poluanți în limitele normativelor stabilite; 

        - emisii de poluanți cu depășirea normativelor stabilite; 

        - deversări de poluanți în limitele normativelor stabilite;

       - deversări de poluanți cu depășirea normativelor stabilite; 

        -depozitează deșeuri pe teritoriul întreprinderii; 

    -depozitează deșeuri în amplasamente autorizate în limitele normativelor stabilite;

    -depozitează deșeuri în amplasamente autorizate în cantități ce depășesc normativele stabilite.

         Totodată, potrivit art.2 alin.(1) şi alin. (2) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25 februarie 1998, subiecţii legii menţionate sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, a căror activitate economică este generatoare de poluanţi. Obiectul legii îl constituie relaţiile care apar în legătură cu punerea în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de producţie. 

         Astfel, reieșind din prevederile menționate, în cadrul contractului de locațiune, subiect al plății pentru emisiile de poluanți ale surselor staționare, plății pentru deversările de poluanți și plății pentru depozitarea deșeurilor de producție, este acea persoană, a cărei activitate este generatoare de emisii (deversări) de poluanţi în mediu şi legată de depozitarea deşeurilor de producţie.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ