>  Fisc.md  >  Baza generalizată   >  Accizele  >  Evidenta accizului
4.11. Evidenta accizului
Înapoi
4.11.1.

        Cum se ţine evidența mărfurilor supuse accizelor la expedierea (transportarea) lor din încăperea de acciz ?

        Potrivit art.127 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impunerii este obligat să ţină registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) pentru fiecare încăpere de acciz. 

         În cazul, în care încăperea de acciz constă din mai multe locuri, conform p.21 din Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.843 din 18.12.2009 (Monitorul Oficial 193-196/952, 29.12.2009), fiecare loc al încăperii de acciz trebuie să aibă un Registru. 

           Forma registrului şi informaţia ce trebuie reflectată în acesta sînt stabilite în Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate transportate din încăperea de acciz, sunt aprobate prin Hotărîrea Guvernului susmenţionată. 

          [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr.102-104 din 12.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015, HG nr.843 din 18.12.2009, (publicată în Monitorul Oficial nr.193-196/952 din 29.12.2009)].

Arhiva

        Ce evidenta urmeaza sa tina subiectul impunerii în scopul evidentei marfurilor ce se expediaza(transporta) din încaperea de acciz ?

      Potrivit, art.127(1) din Codul fiscal, subiectul impunerii este obligat sa tina registrul de evidenta a marfurilor ce se expediaza (se transporta) pentru fiecare încapere de acciz.

4.11.2. Cînd se face înscrierea în registrul de evidenta a marfurilor ce se expediaza (se transporta) din încaperea de acciz ?

Potrivit prevederilor art.127(1) din Codul fiscal, înscrierea în registru se face pîna la expedierea (transportarea) marfurilor supuse accizelor din încaperea de acciz.

4.11.3. La miscarea interna a marfurilor este necesara efectuarea înscrierilor în registrul de evidenta a marfurilor accizate expediate (transportate)?

Potrivit pct.23 din Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaratiei privind accizele si modul de evidenta a marfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încaperea de acciz, aprobat prin Hotarîrea Guvernului 843 din 18.12.2009,în cazul în care se efectueaza manipularea în interior a marfurilor supuse accizelor, de asemenea, se fac înscrierile de rigoare în Registru, însa fara completarea coloanelor 8-10.

4.11.4.

        Unde se păstrează registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din încăperea de acciz?

       Potrivit art.127 alin.(1) al Codului fiscal, subiectul impunerii este obligat să ţină registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) pentru fiecare încăpere de acciz. 

         În cazul în care încăperea de acciz constă din mai multe locuri, conform p.21 din Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.843 din 18.12.2009 (Monitorul Oficial 193-196/952, 29.12.2009), fiecare loc al încăperii de acciz trebuie să aibă un Registru. 

       Totodată, potrivit prevederilor art.127 alin.(2) din Codul fiscal, registrul de evidenţă a mărfurilor expediate (transportate) trebuie să se afle într-un loc determinat, accesibil verificării de către persoanele cu funcţii de răspundere autorizate ale Serviciului Fiscal de Stat a înscrierilor, şi să fie prezentat acestor persoane la prima solicitare. 

       [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii de Guvern nr.843 din 18.12.2009, (publicată în Monitorul Oficial nr. 193-196/952 din 18.12.2009).]

Arhiva

      În ce loc urmeaza sa se afle registrul de evidenta a marfurilor expediate (transportate) din încaperea de acciz ? 

        Potrivit art.127(2) din Codul fiscal, registrul de evidenta a marfurilor expediate (transportate) trebuie sa se afle într-un loc determinat, accesibil verificarii de catre persoanele cu functii de raspundere autorizate ale Serviciului Fiscal de Stat a înscrierilor.

4.11.5.

         Este necesara înzestrarea fiecarui loc al încaperii de acciz cu registrul de evidenta a marfurilor expediate (transportate) ?

       Potrivit pct.21 din Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse asccizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, aprobat prin HG nr.843 din 18.12.2009, fiecare loc al încăperii de acciz trebuie să aibă un Registru.                [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii de Guvern nr.843 din 18.12.2009, (publicată în Monitorul Oficial nr. 193-196/952 din 18.12.2009).]

Arhiva

        În conformitate cu pct.3.4 din Instructiunea privind administrarea accizelor nr.188 din 21.10.2004, fiecare loc al încaperii de acciz trebuie sa fie înzestrat cu cite un registrul de evidenta a marfurilor expediate (transportate).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ