6.4.5. Calcularea taxei
Înapoi
6.4.5.1. Cum se calculează taxa de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace?

Taxa de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace se calculează în mod individual de către contribuabil prin înmulţirea venitului din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare cu cota stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale.

6.4.5.2. .

.

Arhiva

        Cum se calculează taxa de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară?

        Taxa de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară se determină, prin înmulţirea suprafeţei publicitare a obiectivului de publicitate exterioară cu cota a taxei, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local).

6.4.5.3. .

.

Arhiva

        Cum se calculează taxa de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară în cazul în care obiectul impunerii este amplasat parţial în zona de protecţie a drumurilor?

        Taxa de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară în cazul în care obiectul impunerii este amplasat parţial în zona de protecţie a drumurilor se calculează de către contribuabil individual, proporţional suprafeţei aflate pe teritoriul administraţiei publice locale (art. 293 alin. (4) Codul Fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ