6.13.6. Darea de seamă
Înapoi
6.13.6.1. .

.

Arhiva

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 267 din 23.12.2011, publicată în M.O. nr. 13-14/32 din 13.01.2012)

        Modificat în conformitate cu prevederile lit. l) la art. 290 din Codul fiscal, care a fost abrogat prin Legea nr. 267 din 23.12.2011(Monitorul Oficial nr.13-14/32 din 13.01.2012

        Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale? 

        Darea de seamă la taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale se prezintă de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

6.13.6.2. .

.

Arhiva

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 267 din 23.12.2011, publicată în M.O. nr. 13-14/32 din 13.01.2012)

        (în vigoare pînă la data 13.01.2012)

        În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale?

        Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de tracere a frontierei vamale se prezintă în baza formularului "Forma TAL 10", aprobate prin Ordinul IFPS nr. 79 din 23.02.2010 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale".

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ