7.6.6. Achitarea taxe
Înapoi
7.6.6.1. Cînd şi unde se achită taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se achită integral la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pînă la începerea lucrărilor de construcţie (art. 323 al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ