5.7.2. Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare neevaluate
Înapoi
5.7.2.1.

Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, pentru clădirile și construcțiile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării?

        Impozitul pe bunurile imobiliare, pentru clădirile și construcțiile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării se achită de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000, după cum urmează:

        - pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobîndite pînă la 30 iunie a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită în două părţi egale – cel tîrziu pînă la 15 august şi 15 octombrie a anului fiscal în curs.

        - pentru bunurile imobiliare dobîndite după 30 iunie a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal în curs.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 4 alin. (9) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 71 din 12 aprilie 2015 (publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr.102-104/170, în vigoare 28.04.2015)]

Arhiva

        Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către persoanele juridice?         Impozitul pentru bunurile imobiliare neevaluate se achită de către persoanele juridice trimestrial, în părţi egale, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar al anului fiscal în curs. În asemenea caz contribuabilul nu beneficiează de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat (art. 4 alin. (9) lit. a) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000).

5.7.2.2.

Unde se achită impozitul pe bunurile imobiliare?

        Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi persoanele fizice care au bunuri imobiliare neevaluate, inclusiv terenuri, amplasate în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află reşedinţa de bază, transferă impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar, calculate pentru aceste bunuri şi terenuri, integral la bugetele satelor (comunelor), oraşelor sau municipiilor, la locul de amplasare a bunurilor imobiliare şi a terenurilor (art. 4 alin. (10) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000).

5.7.2.3.

Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?

        Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi, care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită impozitul pe bunurile imobiliare o dată în an, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art. 4 alin.( 9) lit. c) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ