8.6.6. Achitarea taxei
Înapoi
8.6.6.1.

Cînd se achită taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare?

        Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare se achită:

        - pînă la depunerea proiectelor şi, respectiv, invitarea specialistului la obiect - în cazul în care persoanele fizice solicită examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru amplasarea obiectivului de publicitate exterioară sau invită specialistul la obiect;

        - pînă la eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivelor de publicitate exterioară în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor - în cazul în care persoanele fizice solicită eliberarea autorizaţiilor pentru amplasarea obiectivelor de publicitate exterioară (art. 361 alin. (4) din Codul fiscal);

        - pînă la 25 martie a perioadei fiscale curente – pentru perioadele fiscale următoare perioadei în care a fost eliberată autorizaţia (art. 361 alin. (6) din Codul fiscal).

Arhiva

        Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare se achită: - pînă la depunerea proiectelor şi, respectiv, invitarea specialistului la obiect - în cazul în care personele fizice solicită examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru amplasarea obiectivului de publicitate exterioară sau invită specialistului la obiect; - pînă la eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivelor de publicitate exterioară în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor - în cazul în care persoanele fizice solicită eliberarea autorizaţiilor pentru amplasarea obiectivelor de publicitate exterioară (art. 361 alin. 4 al Codului fiscal); -pînă la 01 martie a perioadei fiscale curente – pentru perioadele fiscale următoare perioadei în care a fost eliberată autorizaţia (art. 361 alin. 6 al Codului fiscal).

8.6.6.2. Se restituie persoanelor fizice suma taxei pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare, achitată pentru examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice sau pentru invitarea specialistului la obiect, dacă organul de resort refuză eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivului de publicitate exterioară ?

Nu, în condiţiile în care organul de resort refuză eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivului de publicitate exterioară, suma taxei pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare, achitată de către persoanele fizice pentru examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru amplasarea obiectivului de publicitate exterioară, precum şi invitarea specialistului la obiect nu se restituie (art. 361 alin. 3 al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ