7.4.1. Noţiuni generale
Înapoi
7.4.1.1. .

.

Arhiva

        Ce se înţelege prin minerale utile?

        Minerale utile este zăcămintele minepale naturale care se conţin în subsol, precum şi cele sedimentate pe terenurile obiectivelor acvatice. (art.299 pct.2) al Codului fiscal)

7.4.1.2. Ce se înţelege prin "perimetru minier"?

Perimetrul minier este o porţiune de subsol atribuită unui beneficiar pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile sau în alte scopuri, care nu sunt legate de extracţia mineralelor utile (pct. 2.1 al Regulamentului general privind modul de atribuire a perimetrelor miniere pentru folosirea subsolului, care nu sunt legate de extracţia substanţelor minerale utile, aprobat prin Hotărîrea Serviciului de Standardizare şi Metrologie nr. 1822-RT din 26.10.2005, pct. 2.1 al Regulamentului privind modul de atribuire şi înregistrare a perimetrelor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile aprobat prin Hotărîrea Serviciului de Standardizare şi Metrologie nr. 1905-RT din 22.03.2006).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ