8.4.6. Achitarea taxei
Înapoi
8.4.6.1. Cînd se achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie, gabarite depăşesc limitele admise?

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie, gabarite depăşesc limitele admise, se achită, în mărime deplină, pînă la obţinerea actelor ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise (art. 352 alin. 3 al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ