>  Fisc.md  >  Baza generalizată   >  Accizele  >  Cotele accizelor
4.5. Cotele accizelor
Înapoi
4.5.1. Ce cote ale accizelor sînt stabilite pentru mărfurile supuse accizelor ?

În conformitate cu art.122 din Codului fiscal pentru mărfurile accizate se stabilesc două categorii de cote ale accizelor: a) în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii; b) ad valorem în procente de la valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi TVA, sau de la valoarea în vamă a mărfurilor importate, luînd în considerare impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de accize şi TVA. Mărimea şi tipul cotelor ale accizelor, în dependenţă de tipul mărfurilor, sînt specificate în anexa la Titlul IV al Codului fiscal.

4.5.2.

În ce moment mărfurile sunt supuse accizelor?

        În conformitate cu prevederile art.122 alin.(3) din Codul fiscal, mărfurile sînt supuse accizelor la momentul: 

        a) expedierii (transportării) acestora din antrepozitul fiscal; 

        b) importului acestora în Republica Moldova. 

    [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ