8.7.5. Calcularea taxei
Înapoi
8.7.5.1. Care este perioada fiscală pentru care se calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?

Perioada fiscală pentru care se calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din fara perimetrului localităţilor pentru pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere este anul calendaristic (art. 365 al Codului fiscal).

8.7.5.2. Cine calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se va calcula de către: - organul de resort - pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizaţia de amplasare a obiectivului de prestare a serviciilor rutiere (art. 366 alin. 3 al Codului fiscal); - subiecţii impunerii-deţinători ai autorizaţiilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere - pentru perioadele fiscale următoare după ce au fost obţinute autorizaţiile de amplasare a obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (art. 361 alin. 4 al Codului fiscal).

8.7.5.3. Cum se calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, în cazul în care personele fizice solicită examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?

În cazul în care personele fizice solicită examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, taxa pentru pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea de prestare a serviciilor rutiere se va calcula de către organul de resort, prin înmulţirea cotei taxei, stabilită în pct. 1 al Anexei nr. 6 la Titlul IX “Taxele rutiere” al Codului fiscal cu numărul de proiecte prezentate (art. 366 alin. 1 lit. a) al Codului fiscal).

8.7.5.4. Cum se calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, în cazul în care personele fizice solicită invitarea specialistului la obiect?

În cazul în care personele fizice solicită invitarea specialistului la obiect, taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se va calcula de către organului de resort, prin înmulţirea cotei taxei, stabilită în pct. 2 al Anexei nr. 6 la Titlul IX “Taxele rutiere” al Codului fiscal cu numărul de proiecte prezentate (art. 366 alin. 1 lit. a) al Codului fiscal).

8.7.5.5. Cum se calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, în cazul amplasării staţiilor de alimentare cu combustibil?

În cazul amplasării staţiilor de alimentare cu combustibil, taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se va calcula prin înmulţirea cotei taxei, stabilită în pct. 4 lit. a) al Anexei nr. 6 la Titlul IX “Taxele rutiere” al Codului fiscal cu numărul contoarelor de evidenţă a combustibilului livrat (art. 366 alin. 1 lit.b) al Codului fiscal).

8.7.5.6. Cum se calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, în cazul amplasării staţiilor de deservire tehnică?

În cazul amplasării staţiilor de deservire tehnică, taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se va calcula prin înmulţirea cotei taxei, stabilită în pct. 4 lit. b) al Anexei nr. 6 la Titlul IX “Taxele rutiere” al Codului fiscal cu numărul posturilor de prestare a serviciilor (art. 366 alin. 1 lit.b) al Codului fiscal). Numărul de posturise determină pornind de la numărul de autovehicule ce pot fi deservite simultan (Anexa nr. 6 la Titlul IX “Taxele rutiere” al Codului fiscal).

8.7.5.7. Cum se calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, în cazul amplasării punctelor de vulcanizare?

În cazul amplasării punctelor de vulcanizare, taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se va calcula prin înmulţirea cotei taxei, stabilită în pct. 4 lit.c) al Anexei nr. 6 la Titlul IX “Taxele rutiere” al Codului fiscal cu numărul punctelor de vulcanizare (art. 366 alin. 1 lit.b) al Codului fiscal).

8.7.5.8. Cum se calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, în cazul amplasării unităţilor de comerţ cu amănuntul, întreprinderilor de alimentaţie publică, structurilor de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei?

În cazul amplasării unităţilor de comerţ cu amănuntul, întreprinderilor de alimentaţie publică, structurilor de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei, taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se va calcula prin înmulţirea cotei taxei, stabilită în pct. 4 lit.d) al Anexei nr. 6 la Titlul IX “Taxele rutiere” al Codului fiscal cu numărul de unităţi de comerţ cu amănuntul, întreprinderi de alimentaţie publică, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei (art. 366 alin. 1 lit.c) al Codului fiscal).

8.7.5.9. Cum se calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, în cazul amplasării tarabelor (punctelor comerciale) amplasate în afara localităţilor?

În cazul amplasării tarabelor (punctelor comerciale)amplasate în afara localităţilor, taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se va calcula prin înmulţirea cotei taxei, stabilită în pct. 4 lit.d) al Anexei nr. 6 la Titlul IX “Taxele rutiere” al Codului fiscal cu numărul de tarabe (puncte comerciale) amplasate în afara localităţilor (art. 366 alin. 1 lit.c) al Codului fiscal).

8.7.5.10. Cum se va calcula taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, dacă terenul ocupat de obiectivele de prestare a serviciilor rutiere (inclusiv intrările şi ieşirile, căile de acces şi parcările) este situat parţial în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor?

În cazul în care terenul ocupat de obiectivele de prestare a serviciilor rutiere (inclusiv intrările şi ieşirile, căile de acces şi parcările) este situat parţial în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, taxa se calculează pornind de la raportul dintre suprafaţa de teren aflată în zona de protecţie a drumurilor şi suprafaţa totală a terenului ocupat de obiectiv, la care se aplică cota corespunzătoare a taxei (art.366 alin. 6 al Codului fiscal).

8.7.5.11.

Agentul economic a amplasat pe traseul național, din afara perimetrului localității, o stație de alimentare cu combustibil. O parte din suprafața de teren, pe care este amplasată stația de alimentare cu combustibil este amplasat în intravilanul localității, iar alta parte a terenului pe care este amplasată stația este proprietate publică de stat. Care taxă urmează a fi calculată în acest caz?

Pentru suprafața de teren pe care este amplasată stația de alimentație cu combustibil din intravilanul unității administrativ teritoriale, proprietarul stației calculează taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii și prezintă Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL-13), iar pentru suprafața de teren, care este proprietatea publică a statului, se calculează taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere și se prezintă Darea de seamă pe taxele pentru folosirea drumului public și/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD-15).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ