4.14. Anularea înregistrării ca contribuabil al accize
Înapoi
4.14.1.

 Poate oare agentul economic la inițiativa proprie să-și anuleze înregistrarea în calitate de plătitor a acciz?

        Potrivit art.1261 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul încheierii activităţii de prelucrare şi/sau de fabricare a mărfurilor supuse accizelor (cu excepţia cazurilor dispunerii de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc), persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate ca antrepozitari autorizaţi sînt obligate să informeze despre aceasta Serviciul Fiscal de Stat. Anularea înregistrării ca contribuabil al accizelor se efectuează în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza art.1261 alin.(1) din Codul fiscal].

Arhiva

 O astfel de posibilitate este prevăzută la art. 1261(1) din CF, în cazul încheierii activității de prelucrare și/sau de fabricare a mărfurilor supuse accizelor (cu excepția cazurilor dispunerii de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc), persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate ca subiecți ai impunerii cu accize sânt obligate să informeze despre aceasta Serviciul Fiscal de Stat. Anularea înregistrării ca contribuabil al accizelor se efectuează în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

4.14.2.

 În ce cazuri anularea înregistrării contribuabilului acciz se efectuează la inițiativa organului fiscal?

 În conformitate cu art. 1261 (11) din CF, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să inițieze de sine stătător procedura de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize în cazul în care subiectul impunerii nu a prezentat în termenul stabilit declarația privind accizele pentru perioadele fiscale a două luni consecutive.

4.14.3.

        Care data se califică data anulării înregistrării ca subiect al impunerii cu accize?

        Conform prevederilor art. 1261 alin.(2) din Codul fiscal, data anulării înregistrării ca subiect al impunerii cu accize se consideră data întocmirii actului de control în a cărui bază este emisă decizia conducerii Serviciului Fiscal de Stat privind anularea înregistrării.

4.14.4.

        Poate oare agentul economic la inițiativa proprie să-și anuleze înregistrarea ca subiect al impunerii cu accize, în cazul dispunerii de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc ?

        În conformitate cu art. 1261 (1) din CF, agentul economic în cazul încheierii activității de prelucrare și/sau de fabricare a mărfurilor supuse accizelor, poate la inițiativa proprie să-și anuleze înregistrarea acciz, doar în cazul în care nu dispune de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc.

4.14.5.

Care sunt opțiunile disponibile de depunere, de către subiectul impunerii cu accize, a cererii de anulare a înregistrării statutului de subiect al impunerii cu accize?

        Anularea înregistrării statutului de subiect al impunerii cu accize, pentru subiectul conectat la Serviciul Informațional Automatizat „e-Cerere”, se va efectua prin depunerea de către subiectul impunerii cu accize a înștiințării prin intermediul SIA „e-Cerere”.

         În cazul în care solicitantul care deține statut de plătitor de accize nu este conectat la serviciul electronic „e-Cerere”, acesta va depune cererea pe suport de hîrtie în adresa Direcției deservire fiscală în raza căreia se deservește, iar funcționarul fiscal din cadrul Direcției deservire fiscală care deține rol atribuit pentru accesarea SIA „e-Cerere”, va asigura înregistrarea cererii.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ