6.6.8. Scutiri
Înapoi
6.6.8.1.

Cine este scutit de plata taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

        Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de plata taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt scutite:

        - autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;

        - misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;

        - Banca Națională a Moldovei;

        - persoanele care practică activități de pompe funebre și acordă servicii similare, inclusiv care confecționează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;

        - persoanele fizice care desfășoară activități independente în cadrul pieţelor create în condiţiile art.12 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior;

        - proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 295 lit. g1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018).

Arhiva

        Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de plata taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt scutite:

         - autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;

         - misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;

         -  Banca Națională a Moldovei;

         - persoanele care practică activități de pompe funebre și acordă servicii similare, inclusiv care confecționează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;

         - persoanele fizice care desfășoară activități independente;

         - proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației.

         [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 295 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

        (în vigoare pînă la data 01.01.2017)

        Cine sunt scutiţi de plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială ?

        De plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială sunt scutite următoarele categorii de persoane: - autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile; - misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; - Banca Naţională a Moldovei; - persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande, --proprietetării sau deţinătorii bunurilor rechiziţinate in interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei. (art. 295 Codul fiscal);

6.6.8.2.

Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?

        Da, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, poate să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate, inclusiv să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv şi să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei (art. 296 din Codul fiscal).

6.6.8.3.

Din ce dată este aplicată scutirea de plată a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii pentru persoanele care practică activităţi declarate prin lege ca activităţi ce constituie monopol de stat?

        Urmare a completări art. 295 din Codul fiscal, cu litera g2), prin Legea pentru modificarea unor acte legislative nr. 26 din 11.03.2019, de plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sunt scutite persoanele care practică activităţi declarate prin lege ca activităţi ce constituie monopol de stat. Legea menționată a intrat în vigoare la data de 22.03.2019.

        Respectiv, persoanele care practică activități declarate prin lege ca activităţi ce constituie monopol de stat sunt scutite de plata taxei pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii din 22.03.2019.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ