7.2.1. Noţiuni generale
Înapoi
7.2.1.1.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării Codului apelor al RM nr.1532 din 22.06.1993 prin Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 (publicat în Monitorul Oficial nr. 81/264 din 26.04.2012)]

Arhiva

        Ce se înţelege prin "fondul apelor"? 

        Fondul apelor reprezintă o totalitate de obiective acvatice în graniţele teritoriului Republicii Moldova, incluse sau care urmează a fi incluse în Cadastrul apelor (art.1 Codului apelor, adoptat prin Legea nr. 1532 din 22.06.1993)

7.2.1.2.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării Codului apelor al RM nr.1532 din 22.06.1993 prin Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 (publicat în Monitorul Oficial nr. 81/264 din 26.04.2012)]

Arhiva

        Ce se înţelege prin "obiectiv acvatic"? 

        Obiectivul acvatic reprezintă o concentraţie de apă la suprafaţă în formele reliefului terenului sau în subsol, care are graniţe, volum şi caracteristici de regim al apelor (art.1 al Codului apelor, adoptat prin Legea nr. 1532 din 22.06.1993)

7.2.1.3. Ce se înţelege prin "apă extrasă"?

Apă extrasă este apa obţinută din obiectivele acvatice amplasate în graniţele Republicii Moldova (art.299 pct.8) al Codului fiscal).

7.2.1.4. Ce se înţelege prin "apă utilizată"?

Apă utilizată este apa folosită în scopul desfăşurării propriei activităţi de fabricare a producţiei, de executare a lucrărilor şi de prestare a serviciilor (art.299 pct.10) al Codului fiscal).

7.2.1.5. Ce se înţelege prin "ape de suprafaţă"?

Apele de suprafaţă sînt sursele (izvoarele) situate în obiectivele acvatice de la suprafaţa pămîntului (rîuri, lacuri naturale şi artificiale, iazuri, ape care se află temporar la suprafaţa obiectivelor acvatice) (art.299 pct.9) al Codului fiscal).

7.2.1.6.

Ce se înţelege prin "normă de extragere a apei"?

Normă de extragere a apei este volumul de apă extras în lipsa contorului, care se stabilește de către organul de stat împuternicit de Guvern (art.299 pct.6) al Codului fiscal).

Arhiva

        Ce se înţelege prin "normă de consum a apei"? 

        Norma de consum a apei este cantitatea de apă necesară pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător şi/sau utilizarea la hidrocentrale (art.299 pct.6) al Codului fiscal).

7.2.1.7.

Ce se înţelege prin "apă destinată înbutelierii în sticle şi în alte recipiente, folosită în scopuri curative şi în calitate de apă minerală, potabilă "?

        Apa destinată înbutelierii în sticle şi în alte recipiente, folosită în scopuri curative şi în calitate de apă minerală, potabilă este apa atribuită la una din aceste categorii în baza certificatului de producere şi îmbuteliere a apei, conform standardelor internaţionale (art.299 pct.7) al Codului fiscal).

Arhiva

        Ce se înţelege prin "apă destinată înbutelierii în sticle şi în alte recipiente, folosită în scopuri curative şi în calitate de apă minerală, potabilă şi de masă"? 

        Apa destinată înbutelierii în sticle şi în alte recipiente, folosită în scopuri curative şi în calitate de apă minerală, potabilă şi de de masă este apa atribuită la una din aceste categorii în baza certificatului de producere şi îmbuteliere a apei, conform standardelor internaţionale (art.299 pct.7) al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ