5.5.1. Cotele impozitului pentru bunurile imobiliare evaluate
Înapoi
5.5.1.1.

Care sunt cotele maxime și minime a impozitului pe bunurile imobiliare evaluate?

        Cotele impozitului pe bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, sunt specificate în art. 280 din Codul fiscal după cum urmează:

        a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:

        – cota maximă – 0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

        – cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

        a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:

        - cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

        - cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

        b) pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

        Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă și deliberativă a administraţiei publice locale.

        Totodată, menționăm că cotele specificate la lit. b) din articolul menționat, sunt fixe și nu se modifică de către autoritățile reprezentative și deliberative a administraţiei publice locale.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 280 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

Arhiva

        Cotele impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, întreprinderilor individuale și gospodăriilor țărănești (de fermier), care au fost evaluate, sunt specificate în art. 280 din Codul fiscal după cum urmează:

        a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi; pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:

        – cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

        – cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

        Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale;

        a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:

        - cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

        - cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

        Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale.

5.5.1.2. .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 280 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

        (în vigoare pînă la data 01.01.2017)

        Care este cota maximă și minimă a impozitului pe bunurile imobiliare în cazul bunurilor imobiliare cu destinație locativă?

        Cotele maxime și minime a impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice-cetățeni, evaluate de către organele cadastrale teritoriale, conform valorii estimate, sunt prevăzute în art. 280 al Codului fiscal. Potrivit lit. a) din acest articol, cotele maxime și minime a impozitului pe bunurile imobiliare a persoanelor fizice-cetățeni cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din munucipii și orașe, inclusiv din localitățile aflate în componența acestora, cu excepția satelor (comunelor) ce nu se află în componența municipiilor Chișinău și Bălți sunt următoarele:

        -cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

        -cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

        Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ