28.6.2. Operatiuni financiare
Înapoi
28.6.2.1.

Reprezintă obiect al impunerii cu TVA operaţiunile legate de circulaţia valutei (inclusiv a monedei naţionale şi internaţionale), bancnotelor şi monedelor Bancii Naţionale a Moldovei, cu excepţia celor folosite in scopuri numismatice?

        În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 12) lit.c) din Codul fiscal, importul de bancnote de la poziţia tarifară 490700300 şi monede metalice de la poziţia tarifară 7118 (inclusiv de bancnote şi monede jubiliare şi comemorative) în monedă naţională, de banknote la poziţia tarifară 490700300 şi monede de la poziţia tarifară 7118 metalice în valută străină (inclusiv în scopuri numismatice) şi alte operaţiuni legate de circulaţia monedei naţionale şi valutei străine (inclusiv operaţiunile legate de folosirea acestora în scopuri numismatice), precum şi importul de mărfuri de la poziţia tarifară 7108 de către Banca Naţională a Moldovei şi alte livrări către/de către Banca Naţională a Moldovei cu aceste mărfuri, reprezintă livrări scutite de TVA fără drept de deducere.

Arhiva

        Reprezintă obiect al impunerii cu TVA operaţiunile legate de circulaţia valutei (inclusiv a monedei naţionale şi internaţionale), bancnotelor şi monedelor Bancii Naţionale a Moldovei, cu excepţia celor folosite in scopuri numismatice?  

        În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 12) lit.c) din Codul fiscal, importul de bancnote şi monede metalice (inclusiv de bancnote şi monede jubiliare şi comemorative) în monedă naţională, de bancnote şi monede metalice în valută străină (inclusiv în scopuri numismatice) şi alte operaţiuni legate de circulaţia monedei naţionale şi valutei străine (inclusiv operaţiunile legate de folosirea acestora în scopuri numismatice), precum şi importul de mărfuri de la poziţia tarifară 7108 de către Banca Naţională a Moldovei şi alte livrări către/de către Banca Naţională a Moldovei cu aceste mărfuri, reprezintă livrări scutite de T.V.A..


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 14.09.2012)

În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 12) lit.c) din Codul fiscal, importul de bancnote şi monede metalice (inclusiv de bancnote şi monede jubiliare şi comemorative) în monedă naţională, de bancnote şi monede metalice în valută străină (cu excepţia celor folosite în scopuri numismatice) şi alte operaţiuni legate de circulaţia monedei naţionale şi valutei străine (cu excepţia operaţiunilor legate de folosirea acestora în scopuri numismatice), precum şi importul de mărfuri de la poziţia tarifară 7108 de către Banca Naţională a Moldovei şi alte livrări către/de către Banca Naţională a Moldovei cu aceste mărfuri, reprezintă livrări scutite de T.V.A..

(în vigoare pînă la 25.05.2012) Operaţiile legate de circulaţia valutei, mijloacelor băneşti, bancnotelor, care constituie un mijloc legal de plată (cu excepţia celor folosite in scopuri numismatice), potrivit prevederilor art103 alin. (1) pct. 12) lit.c)din Codul fiscal, reprezintă livrări scutite de TVA.

28.6.2.2. Reprezintă obiect al impunerii cu TVA schimbul drepturilor patrimoniale in locul valorilor mobiliare?

Obiectul impunerii cu T.V.А., potrivit prevederilor art. 95 din Codul fiscal, reprezintă livrarea mărfurilor, serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova, importul de mărfuri şi servicii. Schimbul (vînzarea) drepturilor patrimoniale nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA.

28.6.2.3.

Reprezintă obiect al impunerii cu TVA operaţiunile de cliring, serviciile de inregistrare şi de evidenţă a conturilor de depozit pe piaţa valorilor mobiliare?

        Serviciile enumerate potrivit pct. 12) din art. 103 alin. (1) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

Arhiva

        Reprezintă obiect al impunerii cu TVA operaţiunile de cliring, serviciile de inregistrare şi de evidenţă a conturilor de depozit pe piaţa valorilor mobiliare?         Serviciile enumerate potrivit pct. 12 din art. 103 alin. (1) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA.

28.6.2.4. Care este modalitatea de aplicare a TVA, pentru transmiterea în fondul statutar a intreprinderii nou create a drepturilor patrimoniale în schimbul drepturilor patrimoniale a ultimei?

Obiectul impunerii cu T.V.А., potrivit prevederilor art. 95 din Codul fiscal, reprezintă livrarea mărfurilor, serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova, importul de mărfuri şi servicii. Schimbul (vînzarea) drepturilor patrimoniale nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA.

28.6.2.5.

Reprezintă obiect al impunerii cu TVA operaţiunile de vînzare – cumparare pe piaţa secundară a valorilor mobiliare?

        Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 12) lit. d) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere operaţiile legate de emiterea actiunilor, obligaţiunilor, cambiilor şi altor valori mobiliare, inclusiv operaţiile comerciale şi de intermediere pe piaţa valorilor mobiliare, operaţiile registratorilor independenţi.

Arhiva

        Reprezintă obiect al impunerii cu TVA operaţiunile de vînzare – cumparare pe piaţa secundara a valorilor mobiliare? 

        Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 12 lit. d) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA operaţiile legate de emiterea actiunilor, obligaţiunilor, cambiilor şi altor valori mobiliare, inclusiv operaţiile comerciale şi de intermediere pe piaţa valorilor mobiliare, operaţiile registratorilor independenţi.

28.6.2.6. Care este modalitatea de aplicare a TVA la transmiterea cu titlu gratuit a drepturilor patrimoniale din capitalul social al unei persoane juridice, de către o persoană juridică inregistrată in calitate de plătitor al TVA?

Obiectul impunerii cu TVА, potrivit prevederilor art. 95 din Codul fiscal, reprezintă livrarea mărfurilor, serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova, importul de mărfuri şi servicii. Schimbul (vînzarea) drepturilor patrimoniale nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA.

28.6.2.7.

Reprezintă obiect al impunerii cu TVA serviciile de primire la păstrare şi transferare a valorilor de preţ?

        Potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 12) lit. b) din Codul fiscal, serviciile de primire la păstrare şi transferare a valorilor de preţ sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

Arhiva

        Reprezintă obiect al impunerii cu TVA serviciile de primire la păstrare şi transferare a valorilor de preţ? 

        Potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 12 lit. b9 din Codul fiscal, serviciile de primire la păstrare şi transferare a valorilor de preţ sunt scutite de TVA.

28.6.2.8.

Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru instituţiile financiare la acordarea creditelor financiare, imprumuturilor, garanţiilor?

        Serviciile in cauză sunt scutite de TVA fără drept de deducere potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 12) din Codul fiscal.

Arhiva

        Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru instituţiile financiare la acordarea creditelor financiare, imprumuturilor, garanţiilor? 

        Serviciile in cauză sunt scutite de TVA potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 12 din CF.

28.6.2.9.

Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru acordarea serviciilor de decontări de casă, în special pentru primirea plăţilor de la persoane fizice în baza contractului de agent încheiat cu instituţia bancară?

        Serviciile în cauză sunt scutite de TVA fără drept de deducere potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 12) din Codul fiscal.

Arhiva

        Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru acordarea serviciilor de decontări de casă, în special pentru primirea plăţilor de la persoane fizice în baza contractului de agent încheiat cu instituţia bancară? 

        Serviciile în cauză sunt scutite de TVA potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 12 din CF.

28.6.2.10.

Se aplică TVA pentru serviciile de atragere şi gestionare a imprumuturilor, depozitelor, hîrtiilor de valoare, de cesionare a creditelor?

        Serviciile in cauză sunt scutite de TVA fără drept de deducere în conformitate cu prevederile art. 103 din CF.

Arhiva

        Se aplică TVA pentru serviciile de atragere şi gestionare a imprumuturilor, depozitelor, hîrtiilor de valoare, de cesionare a creditelor? 

        Serviciile in cauză sunt scutite de TVA in conformitate cu prevederile art. 103 din CF.

28.6.2.11.

Care este modul de calculare și achitare a TVA la serviciile de factoring?

        Codul Civil stipulează că prin contract de factoring, o parte, care este furnizorul de bunuri şi servicii (aderent), se obligă să cedeze celeilalte părţi, care este o întreprindere de factoring (factor), creanţele apărute sau care vor apărea în viitor din contracte de vînzări de bunuri, prestări de servicii şi efectuare de lucrări către terţi, iar factorul îşi asumă cel puţin 2 condiții stipulate la alin. (1) art.1811 din actul menționat mai sus.         

         Activitatea de factoring conform secției K clasa 64.99 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM-2), aprobat prin Ordinul nr.28 din 07 mai 2019 a Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, pus în aplicare de la 07 mai 2019, reprezintă activitate din domeniul financiar. 

         Astfel, aceste servicii în conformitate cu art.103 alin. (1) pct.12) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

Arhiva

Codul Civil stipulează că prin contract de factoring, o parte, care este furnizorul de bunuri şi servicii (aderent), se obligă să cedeze celeilalte părţi, care este o întreprindere de factoring (factor), creanţele apărute sau care vor apărea în viitor din contracte de vînzări de bunuri, prestări de servicii şi efectuare de lucrări către terţi, iar factorul îşi asumă cel puţin 2 condiții stipulate la alin. 1 art.1811 din actul menționat mai sus.

Activitatea de factoring conform secției K clasa 64.99 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM Rev.2), aprobat prin Hotărârea Biroului Naţional de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009, reprezinta activitatea din domeniu financiar.

Astfel, aceste servicii în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.12) din Codul Fiscal sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

 Codul Civil stipulează că prin contract de factoring, o parte, care este furnizorul de bunuri și servicii (aderent), se obligă să cedeze celeilalte părți, care este o întreprindere de factoring (factor), creanțele apărute sau care vor apărea în viitor din contracte de vînzări de bunuri, prestări de servicii și efectuare de lucrări către terți, iar factorul își asumă cel puțin 2 condiții stipulate la alin. 1 art.1290 din actul menționat mai sus. 

 Activitatea de factoring conform secției K clasa 64.99 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM Rev.2), aprobat prin Hotărârea Biroului Naţional de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009, reprezinta activitatea din domeniu financiar. 

 Astfel, aceste servicii în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.12) din Codul Fiscal sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

        Care este modul de calculare și achitare a TVA la serviciile de factoring?  

        Codul Civil stipulează că prin contract de factoring, o parte, care este furnizorul de bunuri și servicii (aderent), se obligă să cedeze celeilalte părți, care este o întreprindere de factoring (factor), creanțele apărute sau care vor apărea în viitor din contracte de vînzări de bunuri, prestări de servicii și efectuare de lucrări către terți, iar factorul își asumă cel puțin 2 condiții stipulate la alin. 1 art.1290 din actul menționat mai sus.

        Totodată, la art.3 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 prin credit se înțelege orice angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiția rambursării lor, plății dobînzii și altor plăti aferente, iar art.26 alin.(1) lit. (b) definește factoringul drept o activitate de acordare a creditului.

        Astfel, activitatea de factoring urmează a se desfășura în conformitate cu Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 și cade sub incidența art.103 Cod Fiscal, care prevede scutirea de TVA.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ