29.1.7.7. Reținerea finală a impozitului din cîștigurile de la jocurile de noroc și din căștigurile de la companiile promoționale și/sau din lotarii (art. 901 alin. (33) CF)
Înapoi
29.1.7.7.1.

Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art.901 alin.(1) din Codul fiscal, prin Legea nr.166 din 11.10.2013, în vigoare 01.11.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.243-247/687 din 01.11.2013)

Arhiva

        Care este regimul fiscal al cadourilor oferite în cadrul campaniilor promotionale persoanelor fizice ce nu practica activitate de întreprinzator?  

        În conformitate cu art. 5 pct. 38) al Codului fiscal, campania promotionala este modalitatea de promovare a vânzarilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anuntate public si desfasurate pe o perioada de timp limitata, cu acordarea de cadouri, premii, câstiguri. 

        În cazul în care, acordarea cadourilor, premiilor si câstigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practica activitate de întreprinzator, reprezinta rezultatul desfasurarii unei campanii promotionale, acestea vor fi impozitate conform art.901 alin.(1) din Codul fiscal, adica din fiecare câstig, platitorul de câstig este obligat sa retina si sa verse la buget un impozit în marime de 10%. Nu se efectueaza retinerea mentionata, în cazul în care valoarea fiecarui câstig nu depaseste 10% din suma scutirii personale prevazute în art. 33 alin.(1) din Codul fiscal. 


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art.901 alin.(1) din Codul fiscal, prin Legea nr.166 din 11.10.2013, în vigoare 01.11.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.243-247/687 din 01.11.2013)]

29.1.7.7.2. .

.

Arhiva

        [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art.901 alin.(1) din Codul fiscal, prin Legea nr.166 din 11.10.2013, (în vigoare 01.11.2013)]

        Întru publicitarea producţiei nerezidentului, rezidentul Republicii Moldova în baza contractului încheiat cu nerezidentul, procură diverse obiecte de mică valoare (nerezidentul compensează rezidentului valoarea lor) şi în cadrul acţiunilor de publicitate sunt înmânate persoanelor fizice. În situaţia dată apare obligaţia de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată din valoarea obiectelor înmânate persoanelor fizice?

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (1) din Codul fiscal “Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit”, fiecare plătitor de câştiguri de la campaniile promoţionale este obligat să reţină din fiecare câştig şi să verse la buget un impozit în mărime de 10%. Totodată, menţionăm că potrivit prevederilor art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul menţionat scuteşte beneficiarul câştigurilor şi veniturilor specificate la alin.(1) de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. Potrivit prevederilor art.5 pct. 38) din Codul fiscal, campanie promoţională se consideră modalitate de promovare a vânzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, câştiguri. Astfel, ţinând cont de legislaţia în vigoare, rezidentul care desfăşoară acţiune de publicitate, nu se conformă prevederilor art.5 pct. 38 din Codul fiscal, adică nu este constatată ca companie promoţională la înmânarea obiectelor de mică valoare în cadrul acţiunilor de publicitate în folosul persoanelor fizice. Reţinerea impozitul pe venit la sursa de plată în situaţia dată nu se efectuează. De asemenea, relatăm că în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Totodată, conform prevederilor pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuieli caracteristice pentru gestionarea anumitor activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atât cu indici calitativi, cât şi cu indici cantitativi. Prin urmare, în cazul în care contribuabilul dispune de certitudini întemeiate vis-a-vis de necesitatea suportării cheltuielilor de publicitate, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător, acestea vor fi calificate ca cheltuieli ordinare şi necesare, care ulterior vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligaţiilor privind impozitul pe venit.

29.1.7.7.3.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.20 și art.901 din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

Arhiva

        Care este modul de reţinere a impozitului pe venit la achitarea cîştigurilor din campaniile promoţionale şi loterii?

        Înconformitate cu prevederile art. 5 pct. 38) din Codul fiscal, campaniepromoţională reprezintă modalitate de promovare a vînzărilor prin organizareade concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă detimp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri. 

         Potrivit art. 20 lit. p1) din Codul fiscal, cîştigurile obţinute de lacampaniile promoţionale şi/sau din loterii reprezintă sursă de venitneimpozabilă.

         Astfel, la achitarea cîştigurilor din campaniile promoţionale şi/sau dinloterii rețineri la sursa de plată nu se vor efectua.

În conformitate cu prevederile pct. 38) art. 5 al Codului fiscal, campanie promoţională reprezintă modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri. Modul de impozitare a cîştigurilor realizate din campaniile promoţionale este reglementat de prevederile art. 901 alin.(33) din Codul fiscal, conform cărui fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:- 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul Fiscal, dar nu depăşeşte 50 mii lei;- 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei. În cazul în care valoarea cîştigului reprezintă pînă la 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul Fiscal, atunci asupra acestui cîştig nu se aplică impozitul pe venit, ţinînd cont de prevederile art.20 lit.p1) din Codul fiscal. Ţinînd cont de faptul că reţinerile, prevăzute în art. 901 alin.(33) al Codului fiscal, se referă la impozitul pe venit, reţinerile respective se efectuează în modul identic ca şi în cazul aplicării prevederilor articolului 15 din Codul fiscal.
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 307 din 26.12.2012(publicată în Monitorul Oficial nr. 26/95 din 04.02.2013), în vigoare de la data publicării.]

Înconformitate cu prevederile art. 5 pct. 38) din Codul fiscal, campaniepromoţională reprezintă modalitate de promovare a vînzărilor prin organizareade concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă detimp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri.
 Potrivit art. 20 lit. p1) din Codul fiscal, cîştigurile obţinute de lacampaniile promoţionale şi/sau din loterii reprezintă sursă de venitneimpozabilă.
 Astfel, la achitarea cîştigurilor din campaniile promoţionale şi/sau dinloterii rețineri la sursa de plată nu se vor efectua.

În conformitate cu prevederile pct. 38) art. 5 al Codului fiscal, campanie promoţională reprezintă modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri.
Modul de impozitare a cîştigurilor realizate din campaniile promoţionale este reglementat de prevederile art. 901 alin.(33) din Codul fiscal, conform cărui fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:
- 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul Fiscal, dar nu depăşeşte 50 mii lei;
- 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.
În cazul în care valoarea cîştigului reprezintă pînă la 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul Fiscal, atunci asupra acestui cîştig nu se aplică impozitul pe venit, ţinînd cont de prevederile art.20 lit.p1) din Codul fiscal.
 Ţinînd cont de faptul că reţinerile, prevăzute în art. 901 alin..(33) al Codului fiscal,  se referă la impozitul pe venit, reţinerile  respective se efectuează în modul identic ca şi în cazul aplicării prevederilor articolului 15 din Codul fiscal.
 Totodată, cota de 10% prevăzută la art.901 alin.(1) din Codul fiscal nu este aplicabilă, dat fiind faptul că în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001, în cazul în care între două acte legislative cu aceeaşi putere juridică apare un conflict de norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării, se aplică prevederile actului posterior, adică a Legii nr.307 din 26.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Cum se efectuează reţinerea impozitului pe venit în cazul veniturilor sub formă de cîştiguri din loterii?
        Cu toate că jocurile de noroc, conform art.901 alin.(33) liniuţa întîi din Codul fiscal, se impozitează cu 18%, cîştigurile obţinute în urma loteriilor urmează a fi impozitate în mod diferit decît cîştigurile obţinute în urma celorlalte tipuri de jocuri de noroc.
  Astfel, cîştigurile din jocurile de loterii se impozitează în felul următor:
 - în cazul în care valoarea cîştigului reprezintă pînă la 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal inclusiv (pentru 2013, aceasta reprezintă 9120 lei, respectiv 912 lei), asupra venitului în cauză nu se aplică impozitul pe venit (art.20 lit.p1) din Codul fiscal);
 - în cazul în care valoarea fiecărui cîştig este mai mare de 912 lei (10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1)), dar mai mică de 50 mii lei, venitul în cauză se impozitează la cota de 18% (art.901 alin.(33) din Codul fiscal);
 - în cazul în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau mai mare de 50 mii lei, venitul în cauză se impozitează la cota de 25% (art.901 alin.(33) din Codul fiscal).

29.1.7.7.4.

Cum urmează a fi impozitate cîștigurile obţinute de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, și sau din pariurile sportive în anul 2017, ținînd cont de modificările operate la Codul fiscal prin Legea nr. 292 din 16 decembrie 2016?

        Prin Legea nr. 292 din 16.12.2016, au fost operate modificări la Codul fiscal privind calificarea drept sursă de venit neimpozabilă în mărime totală a cîştigurilor obţinute de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii (art. 20 lit.p1) din Codul fiscal), cu excluderea impozitării finale la sursa de plată a acestor cîştiguri şi a celor din pariurile sportive (art.901 alin.(33) din Codul fiscal).

        Legea în cauză nu prevede norme speciale privind intrarea în vigoare a prevederilor acesteia, urmînd ca Legea să între în vigoare începînd cu data publicării acesteia în Monitorul Oficial, adică 06.01.2017. Totodată, în partea ce ţine de prevederile Codului fiscal, atenţionăm asupra faptului că, modificările şi/sau completările Codului fiscal şi ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare şi/sau de completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (conform art.7 alin.(11) din Codul fiscal).

        În contextul celor expuse, modificările operate la art. 20 lit.p1) şi art.901 alin.(33) din Codul fiscal prin Legea nr. 292 din 16.12.2016, se vor pune în aplicare doar peste 180 de zile calendaristice de la data de 06.01.2017, adică începînd cu 5 iulie 2017.

        Astfel, pînă la data de 4 iulie 2017 inclusiv, cîştigurile obţinute de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii şi/sau din pariurile sportive se vor impozita în conformitate cu prevederile Codului fiscal, în redacţia Legii nr. 281 din 16.12.2016, şi anume:

        •cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), constituie surse de venit neimpozabile (art.20, lit.p1));

        •fiecare plătitor de cîştiguri, în conformitate cu art. 901 alin. (33), urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:

        - 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive;

        - 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), dar nu depăşeşte 50 mii lei;

        - 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.

        Suplimentar la cele menţionate, comunicăm că, începînd cu 01.01.2017, noţiunea de cîştiguri în scopul impozitării se defineşte după cum urmează:

        Cîştiguri – veniturile brute obţinute de la jocurile de noroc, loterii şi de la campaniile promoţionale atît în formă monetară, cît şi nemonetară. În scopul aplicării prezentei noţiuni, cîştigul de la jocurile de noroc realizat în cazinouri sau la automatele de joc reprezintă valoarea diferenţei pozitive dintre suma cîştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În celelalte cazuri, cîştigul reprezintă suma totală cîştigată (art. 12 pct. 14) din Codul fiscal).

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.20 și art.901 din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

Arhiva

        Întrebare: Cum urmează a fi impozitate cîștigurile din jocurile de noroc, ținînd cont de modificările operate la Codul fiscal prin Legea nr. 292 din 16 decembrie 2016?

        Prin Legea nr. 292 din 16.12.2016, au fost operate modificări la Codul fiscal privind calificarea drept sursă de venit neimpozabilă în mărime totală a cîştigurilor obţinute de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii (art. 20 lit.p1) din Codul fiscal), cu excluderea impozitării finale la sursa de plată a acestor cîştiguri şi a celor din pariurile sportive (art.901 alin.(33) din Codul fiscal).

        Legea în cauză nu prevede norme speciale privind intrarea în vigoare a prevederilor acesteia, urmînd ca Legea să între în vigoare începînd cu data publicării acesteia în Monitorul Oficial, adică 06.01.2017.

        Totodată, în partea ce ţine de prevederile Codului fiscal, atenţionăm asupra faptului că, modificările şi/sau completările Codului fiscal şi ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare şi/sau de completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (conform art.7 alin.(11) din Codul fiscal).

        În contextul celor expuse, modificările operate la art. 20 lit.p1) şi art.901 alin.(33) din Codul fiscal prin Legea nr. 292 din 16.12.2016, se vor pune în aplicare doar peste 180 de zile calendaristice de la data de 06.01.2017, adică începînd cu 5 iulie 2017.

        Astfel, pînă la data de 4 iulie 2017 inclusiv, cîştigurile obţinute de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii şi/sau din pariurile sportive se vor impozita în conformitate cu prevederile Codului fiscal, în redacţia Legii nr. 281 din 16.12.2016, şi anume:

        •cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), constituie surse de venit neimpozabile (art.20, lit.p1));

        •fiecare plătitor de cîştiguri, în conformitate cu art. 901 alin. (33), urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:

        - 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive;

        - 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), dar nu depăşeşte 50 mii lei;

        - 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.

        Suplimentar la cele menţionate, comunicăm că, începînd cu 01.01.2017, noţiunea de cîştiguri în scopul impozitării se defineşte după cum urmează:

        Cîştiguri – veniturile brute obţinute de la jocurile de noroc, loterii şi de la campaniile promoţionale atît în formă monetară, cît şi nemonetară. În scopul aplicării prezentei noţiuni, cîştigul de la jocurile de noroc realizat în cazinouri sau la automatele de joc reprezintă valoarea diferenţei pozitive dintre suma cîştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În celelalte cazuri, cîştigul reprezintă suma totală cîştigată (art. 12 pct. 14) din Codul fiscal).

29.1.7.7.5.

Care sunt criteriile după care o campanie promoțională este calificată ca fiind anunțată public?

        În conformitate cu art. 5 pct. 38) din Codul fiscal, campania promoțională este modalitatea de promovare a vânzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunțate public și desfășurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, câștiguri.

        Totodată, potrivit prevederilor cap. III din Legea cu privire la publicitate (nr.1227 din 27 iunie 1997), accesul la publicitate se realizează prin intermediul mijloacelor de informare precum: radioul, televiziunea, presa periodică, în serviciile cinematografice, video, informaționale, cu folosirea rețelelor telefonice, telegrafice, telex, publicității exterioare, amenajarea locurilor de comerț și de prestări de servicii, publicitatea pe mijloacele de transport și pe trimiterile poștale.

        Prin urmare, caracterul public al campaniei promoționale se va asigura prin una din sursele specificate în Legea menționată anterior.

29.1.7.7.6. Cum urmează a fi impozitate venitul persoanei fizice obținut sub formă de cadouri, premii, câștiguri în cadrul desfășurării de către întreprindere a acțiunilor de publicitate, care cad sub incidența noțiunii de campanie promoțională?

        Conform art. 12 pct. 14) din Codul fiscal, noţiunea de cîştiguri în scopul impozitării reprezintă veniturile brute obţinute de la jocurile de noroc, loterii şi de la campaniile promoţionale atît în formă monetară, cît şi nemonetară. 

        Totodată, potrivit art. 901 alin. (33) liniuța a doua din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12%, din cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal. 

        De asemenea, potrivit art. 20 lit. p2) din Codul fiscal, cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabilă. 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.40 alin. (7) din Codul fiscal, prin Legea nr.122 din 16.08.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 art. 401 din 06.09.2019)

Arhiva

        Potrivit art. 20 lit. p2) din Codul fiscal, cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

        Conform art. 12 pct. 14) din Codul fiscal, noţiunea de cîştiguri în scopul impozitării reprezintă veniturile brute obţinute de la jocurile de noroc, loterii şi de la campaniile promoţionale atît în formă monetară, cît şi nemonetară.

        Totodată, potrivit art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12%, din cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal.

        Iar în cazul în care valoarea câștigurilor acordate nu depășește mărimea scutirii personale stabilite la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, atunci acestea vor fi calificate drept surse de venit neimpozabile din care nu urmează a fi efectuată reținerea la sursa de plată.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 309-320 din 17.08.2018), în vigoare din 01.10.2018]

        Potrivit art. 20 lit. p2) din Codul fiscal, cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

        Totodată, potrivit art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal.

        Conform art. 12 pct. 14) din Codul fiscal, noţiunea de cîştiguri în scopul impozitării reprezintă veniturile brute obţinute de la jocurile de noroc, loterii şi de la campaniile promoţionale atît în formă monetară, cît şi nemonetară.

        Astfel, ținând cont de prevederile legislației menționate, plătitorul de câștiguri are obligația să reţină şi să achite la buget un impozit în mărime de 18% în partea în care valoarea fiecărui câștig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal.

        Iar în cazul în care valoarea câștigurilor acordate nu depășește mărimea scutirii personale stabilite la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, atunci acestea vor fi calificate drept surse de venit neimpozabile din care nu urmează a fi efectuată reținerea la sursa de plată.

29.1.7.7.7. Cum urmează a fi impozitat venitul persoanei fizice obținut sub formă de cîștiguri de la jocurile de noroc?

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (33) liniuța întîi din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12%, din cîştigurile de la jocurile de noroc cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1). 

        Totodată, conform art. 12 pct. 14) din Codul fiscal, în scopul impozitării, noţiunea de cîştiguri de la jocurile de noroc realizat în cazinouri sau la automatele de joc reprezintă valoarea diferenţei pozitive dintre suma cîştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În celelalte cazuri, cîştigul reprezintă suma totală cîştigată. 

        Astfel, ținând cont de prevederile legislației menționate, plătitorul de câștiguri are obligația să reţină şi să achite la buget un impozit în mărime de 12%, din valoarea diferenţei pozitive dintre suma cîştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În cazul lipsei documentelor confirmative, va fi impozitată suma totală cîştigată. 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.40 alin. (7) din Codul fiscal, prin Legea nr.122 din 16.08.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 art. 401 din 06.09.2019)

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12%, din cîştigurile de la jocurile de noroc cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive.

        Totodată, conform art. 12 pct. 14) din Codul fiscal, în scopul impozitării, noţiunea de cîştiguri de la jocurile de noroc realizat în cazinouri sau la automatele de joc reprezintă valoarea diferenţei pozitive dintre suma cîştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În celelalte cazuri, cîştigul reprezintă suma totală cîştigată.

        Astfel, ținând cont de prevederile legislației menționate, plătitorul de câștiguri are obligația să reţină şi să achite la buget un impozit în mărime de 12%, din valoarea diferenţei pozitive dintre suma cîştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În cazul lipsei documentelor confirmative, va fi impozitată suma totală cîştigată.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 309-320 din 17.08.2018), în vigoare din 01.10.2018]

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive.

        Totodată, conform art. 12 pct. 14) din Codul fiscal, în scopul impozitării, noţiunea de cîştiguri de la jocurile de noroc realizat în cazinouri sau la automatele de joc reprezintă valoarea diferenţei pozitive dintre suma cîştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În celelalte cazuri, cîştigul reprezintă suma totală cîştigată.

        Astfel, ținând cont de prevederile legislației menționate, plătitorul de câștiguri are obligația să reţină şi să achite la buget un impozit în mărime de 18% din valoarea diferenţei pozitive dintre suma cîştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În cazul lipsei documentelor confirmative, va fi impozitată suma totală cîştigată.

29.1.7.7.8. Cum urmează a fi impozitat venitul persoanei fizice obținut sub formă de cîștiguri loterii şi/sau pariuri sportive?

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (33) liniuța întîi din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12%, din cîştigurile de la jocurile de noroc cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1). 

        Totodată, conform art. 20 lit. p1) din Codul fiscal, cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) reprezintă sursă de venit neimpozabilă. 

        Astfel, ținând cont de prevederile legislației menționate, plătitorul de câștiguri are obligația să reţină şi să achite la buget un impozit în mărime de 12%, din valoarea fiecărui cîştig ce depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal. 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în Legii 115 din 15.08.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr.274-278 din 06.09.2019)

Arhiva

        Conform art. 20 lit. p1) din Codul fiscal, cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

29.1.7.7.9. Cum urmează a fi impozitat venitul persoanei fizice obținut sub formă de cadouri, premii, câștiguri în cadrul desfășurării de către întreprindere a acțiunilor de publicitate, care nu cad sub incidența noțiunii de campanie promoțională?

        În cazul în care acordarea cadourilor, premiilor și câștigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practică activitate de întreprinzător, nu reprezintă rezultatul desfășurării unei campanii promoționale, acestea se vor impozita în conformitate cu art. 90 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, care prevede că persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, rețin în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obținute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.90 alin. (1) din Codul fiscal, prin Legea nr.122 din 16.08.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 art. 401 din 06.09.2019)

Arhiva

        În cazul în care acordarea cadourilor, premiilor și câștigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practică activitate de întreprinzător, nu reprezintă rezultatul desfășurării unei campanii promoționale, acestea se vor impozita în conformitate cu art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, care prevede că persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, rețin, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.

29.1.7.7.10.

Care este suma neimpozabilă al cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive?

Potrivit modificărilor aprobate la art.20 lit. p1) din Codul fiscal, prin Legea nr. 115 din 15 august 2019 pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (Monitorul Oficial nr. 274-278 din 6 septembrie 2019), cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive în parte în care valoarea fiecărui cîștig nu depășește 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin. (1) din Codul fiscal se consideră surse de venit neimpozabilă.

29.1.7.7.11. Cine va efectua reținerea impozitului pe venit din cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive?

        Fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), potrivit art. 901 alin. (33) din Codul fiscal. 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.40 alin. (7) din Codul fiscal, prin Legea nr.122 din 16.08.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 art. 401 din 06.09.2019)

Arhiva

        Fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12% din cîştigurile de la jocurile de noroc, potrivit art. 901 alin. (33) din Codul fiscal.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ