6.14.6. Achitarea taxei
Înapoi
6.14.6.1. .

.

Arhiva

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 47 din 27.03.2014, publicată în M.O. nr. 99-102/251 din 25.04.2014)

        (în vigoare pînă la data 25.04.2014)

        Pînă la data de 14.09.2012, în Anexa la Titlul VII al Codului fiscal era prevăzut că achitarea taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor urmează să se realizeze de către contribuabili trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar. Ulterior, prin modificările şi completările realizate prin Legea nr. 178 din 11 iulie 2012, această prevedere a fost exclusă. În aceste condiţii, care este termenul de achitare de către contribuabili a acestei taxe?         Reieşind din prevederile specificate la lit. o) col. 4 din Anexa la Titlul VII din Codul fiscal, termenul de plată a taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor urmează a fi considerat cel stabilit de către autoritatea administraţiei publice locale prin deciziile de aplicare a taxelor locale în teritoriul administrat.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ