6.2.7. Scutiri
Înapoi
6.2.7.1.

Cine sunt scutiţi de plata taxei pentru amenajarea teritoriului?

        Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de taxa pentru amenajarea teritoriului sunt scutite:

        - autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

        - misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

        - Banca Naţională a Moldovei;

        - fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vîrsta de pensionare;

        - persoanele fizice care desfășoară activități indepedente în cadrul pieţelor create în condiţiile art.12 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior;

        - proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 295 lit. g1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018).

Arhiva

        Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de taxa pentru amenajarea teritoriului sunt scutite:

         - autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

         - misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

         - Banca Naţională a Moldovei;

         - fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vîrsta de pensionare;

         - persoanele fizice care desfășoară activități indepedente;

         - proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.295 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

        (în vigoare pînă la data 1.01.2017)

        De taxa pentru amenajarea teritoriului sunt scutite următoarele categorii de persoane: - autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile; - misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; -Banca Naţională a Moldovei; - fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vîrsta de pensionare; - proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei; - proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei (art. 295 CODUL FISCAL).

6.2.7.2. Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru amenajarea teritoriului?

Da, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, poate să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate, inclusiv să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv şi să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei (art. 296 CODUL FISCAL).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ