6.5.6. Achitarea taxei
Înapoi
6.5.6.1.

Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de aplicare a simbolicii locale?

        Taxa de aplicare a simbolicii locale se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (art.292 alin.(1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).

        Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune.

        Subiecţii impunerii plătesc taxa de aplicare a simbolicii locale a licitaţiilor şi loteriilor la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal).

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 292 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 104-141 din 01.05.2014 )]

Arhiva

        Taxa de aplicare a simbolicii locale se achită de către contribuabili trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale. ( Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa o dată în an, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune. (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

6.5.6.2.

Urmează să se achite taxa de aplicare a simbolicii locale în condițiile în care denumirea orașului sau a unui alt tip de localitate se folosește doar în denumirea întreprinderii, indicată pe eticheta produsului, produsul în sine avînd altă denumire?

        În conformitate cu art. 288 pct. 13) din Codul fiscal, simbolica locală reprezintă stema unui oraș sau a unui alt tip de localitate, denumirea lui (în calitate de denumire a produsului fabricat) sau imaginea monumentelor de arhitectură, a monumentelor istorice.

        Astfel, în condițiile în care simbolica locală este folosită doar în denumirea întreprinderii indicată pe eticheta produsului, obligația de calculare și achitare a taxei respective nu apare.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.288 pct.13) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192/401, în vigoare 1.07.2016)]

Arhiva

        Da, reieşind din faptul că subiecţi ai impunerii cu taxa de aplicare a simbolicii locale sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care aplică simbolica locală pe produsele fabricate (art. 290 lit. d) Codul fiscal), iar simbolica locală în acest caz reprezintă denumirea unui oraş sau a unui alt tip de localitate folosită în denumirea întreprinderii, indicată pe produs, obligaţia de calculare şi achitare a taxei, precum şi de prezentare a dării de seamă respective va apărea chiar şi în condiţiile în care simbolica locală este folosită doar în denumirea întreprinderii, indicată pe produs.

6.5.6.3. Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa de aplicare a simbolicii locale?

Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa de aplicare a simbolicii locale revine contribuabililor - subiecţi ai impunerii cu taxa de aplicare a simbolicii locale (art. 298 alin. (1) Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ