8.9.1. Dispoziţii generale
Înapoi
8.9.1.1.

Care sunt actele normative în baza cărora se reglementează obligaţia de achitare a taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale?

        Actele normative în baza cărora se reglementează obligaţia de achitare a taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale sunt:

        - Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996;

        - Hotărîrea Parlamentului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier nr. 893-XIII din 26 iunie 1996.

Arhiva

        Actele normative ce reglementează obligaţia de a achita taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto sunt: - Legea fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996; - Hotărîrea Guvernului nr. 893-XIII din 26.06.1996 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier”.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ