6.16.3. Obiectul impunerii și baza impozabilă
Înapoi
6.16.3.1.

Care este obiectul impunerii la taxa pentru dispozitivele publicitare?

        În conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. q) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare este suprafața feței (fețelor) dispozitivului publicitar pe care se amplasează publicitatea exterioară.

6.16.3.2.

Care este baza impozabilă a taxei pentru dispozitivele publicitare?

        Baza impozabilă a taxei pentru dispozitivele publicitare o constituie suprafața feței (fețelor) dispozitivului publicitar stabilită în anexa la titlul VII din Codul fiscal.

6.16.3.3.

Apare obligația de calculare și achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare, în cazul în care dispozitivul publicitar conține emblema firmei și/sau marca comercială?

        Conform art. 17 din Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27.06.1997, în locurile de comerţ şi de prestări de servicii, folosirea de către agenţii activităţii de întreprinzător în interior şi exterior a elementelor de design şi amenajat artistic şi arhitectural ce conţin emblema firmei, marca comercială ce corespunde profilului întreprinderii nu se consideră publicitate şi se efectuează fără autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale. 

        Respectiv, în cazul în care dispozitivul publicitar, amplasat în exteriorul unităților de comerţ şi/sau de prestări servicii, conține emblema firmei şi/sau marca comercială ce corespunde profilului întreprinderii, suprafața ocupată de acestea nu se va include în baza impozabilă.

6.16.3.4.

În cazul în care dispozitivul publicitar amplasat în exteriorul locurilor de comerţ şi/sau de prestări servicii conține emblema firmei și/sau marca comercială, dar și altă informație aferentă desfășurării activității de întreprinzător, apare obligația de calculare și achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare?

        În cazul în care dispozitivul publicitar amplasat în exteriorul locurilor de comerţ şi/sau de prestări servicii este utilizat pentru amplasarea atît a emblemei firmei şi/sau mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii, cît şi publicităţii exterioare, contribuabilul va avea obligaţia de calculare și achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare proporţional suprafeţei publicitare utilizate pentru amplasarea publicităţii exterioare şi/sau oricărei altei informaţii aferente activităţii de întreprinzător.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ