29.1.6.7. Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice (juridice) și impozitul pe venit reținut din aceste venituri
Înapoi
29.1.6.7.1.

Care este modalitatea de informare a lucrătorilor (foști lucrători) despre venitul obținut în perioada fiscală? Care este termenul privind prezentarea informației respective?

 În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (4) din Codul fiscal, persoanele indicate la art. 92 alin. (3) sunt obligate, pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plățile, să prezinte beneficiarului acestor plăti (cu excepția celor ce au obținut venituri conform art. 901 și art. 91 alin. (1)) informații privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art. 33-35, suma deducerilor prevăzute la art. 36 alin. (6) și (7), precum și suma impozitului reținut, în cazul reținerii. 
 Totodată, informația respectivă urmează a fi prezentată utilizând formularul „Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice (juridice) și impozitul pe venit reținut din aceste venituri”, anexa nr. 5 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 140 din 20 noiembrie 2017.

Arhiva

        Care este modalitatea de informare a lucrătorilor (foști lucrători) despre venitul obținut în perioada fiscală? Care este termenul privind prezentarea informației respective?

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (4) din Codul fiscal, persoanele indicate la art. 92 alin. (3) sînt obligate, pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plățile, să prezinte beneficiarului acestor plăti (cu excepția celor ce au obținut venituri conform art. 901 și art. 91 alin. (1)) informații privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art. 33-35, suma deducerilor prevăzute la art. 36 alin. (6) și (7), precum și suma impozitului reținut, în cazul reținerii. 

        Totodată, informația respectivă urmează a fi prezentată utilizând formularul „Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice (juridice) și impozitul pe venit reținut din aceste venituri”, anexa nr. 5 la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ