6.4.8. Scutiri
Înapoi
6.4.8.1.

Cine este scutit de plata taxei de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

        Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de taxa pentru plasare a publicității sunt scutite:

        - autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;

        - misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;

        - Banca Națională a Moldovei;

        - producătorii și difuzorii de publicitate socială și de publicitate plasată pe trimiterile poștale;

        - proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.295 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

Arhiva

        De plata taxei de amplasare a publicităţii sunt scutite următoarele categorii de persoane: - autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile; - misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; - Banca Naţională a Moldovei; - producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale (art. 295 Codul fiscal).

6.4.8.2. Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei de amplasare a publicităţii?

Da, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, poate să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate, inclusiv să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv şi să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei (art. 296 Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ