31.4. Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice.
Înapoi
31.4.1.

Ce acte normative reglementează verificările operative în cadrul controalelor fiscale din domeniul circulației alcoolului etilic?

        Potrivit art. 12 din Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice, la întreprinderile producătoare de alcool etilic și băuturi alcoolice tari se efectuează control fiscal prin verificarea operativă, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) având și atribuțiile de extragere lunară a datelor privind consumul de alcool etilic prin contoare de evidentă cu memorie fiscală.

        Întreprinderile producătoare de alcool etilic și băuturi alcoolice tari sunt obligate să utilizeze mijloace de măsurare și de control adecvate și legalizate, verificate metrologic (pentru fabricarea alcoolului etilic și /sau a producției alcoolice).

        Actele normative care servesc drept călăuză la efectuarea controlului fiscal, inclusiv la verificarea operativă a întreprinderilor producătoare de alcool etilic și băuturi alcoolice tari, sunt:

        - Regulamentul privind cerințele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică și metrologică a contoarelor de evidență cu memorie fiscală și efectuarea verificării operative la agenții economici producători de alcool etilic, distilate și băuturi alcoolice tari, aprobat prin Ordinul comun nr. 172/245/216 din 28 decembrie 2010 al Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Economiei;

        - Regulamentul cu privire la efectuarea controlului fiscal la fața locului prin metoda verificării operative, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1014 din 21 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare;

        - Ghidul privind trasabilitatea alcoolului etilic, distilatelor și băuturilor alcoolice tari, și metodologia exercitării controlului fiscal efectuat la agenții economici producători, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 519 din 22 iunie 2015.

31.4.2.

Cum se efectuează verificarea operativă în cadrul controalelor fiscale din domeniul circulației alcoolului etilic?

        La efectuarea controlului fiscal funcționarul fiscal se va conduce de prevederile cap. V-VII din Regulamentul privind cerințele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică și metrologică a contoarelor de evidență cu memorie fiscală și efectuarea verificării operative la agenții economici producători de alcool etilic, distilate și băuturi alcoolice tari, aprobat prin Ordinul comun nr. 172/245/216 din 28 decembrie 2010 al Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Economiei, având obligațiile:

        1) să verifice corectitudinea calculării și achitării accizelor în procesul circulației alcoolului etilic, distilatului și a băuturilor alcoolice tari;

        2) să verifice ținerea Registrelor de către producător potrivit unei forme stabilite, a materiei prime prelucrate și rămase în stoc, a cantităților de alcool etilic, distilat și băuturi alcoolice tari fabricate, procurate și puse în circulație, și, respectiv, rămase în stoc pe fiecare denumire și categorie;

        3) să efectueze controlul corectitudinii utilizării timbrelor de acciz aplicabile băuturilor alcoolice tari;

        4) să verifice integritatea sigiliilor, aplicate la utilajul tehnologic principal.

        Verificarea operativă a veridicității datelor registrelor de producere și circulație a alcoolului etilic și a băuturilor alcoolice tari se efectuează în temeiul DICF pentru prevenirea și depistarea încălcării legislației fiscale, precum și cu scopul sigilării/desigilării utilajului tehnologic principal pentru producerea alcoolului etilic, distilatelor și a băuturilor alcoolice tari.

        Dacă se constată vreo încălcare a legislației în vigoare, iar verificarea circumstanțelor necesită mai mult timp, materialele se transmit subdiviziunilor respective ale SFS pentru efectuarea unui control fiscal prin alte metode tehnice, ori, la argumentarea corespunzătoare, SFS va decide asupra instituirii postului fiscal la întreprindere.

        Verificarea operativă la agenții economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari se finalizează cu întocmirea actului de control.

        Cât privește obligația 4) verificarea integrității sigiliilor, aplicate la utilajul tehnologic principal, menționăm că dacă în cadrul verificării operative la careva segment în linia tehnologică pentru fabricarea alcoolului etilic, a distilatelor sau la îmbutelierea băuturilor alcoolice tari s-a depistat deteriorarea unui sigiliu aplicat, se constată încălcarea prevederilor art. 2631 din Codul fiscal (toate sigiliile aplicate la o linie tehnologică se consideră un sigiliu), și, concomitent, a prevederilor art. 284 alin. (3) din Codul contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.

        Înlocuirea sigiliului deteriorat se va efectua în modul descris în pct. 3.10-3.13 din Regulament.

        Serviciul Fiscal de Stat, ca agent constatator, va remite materialele privind încălcarea art. 284 alin. (3) instanței de judecată, care are competență de privare de dreptul de a desfășura o anumită activitate.

        Concomitent, despre luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea sigiliilor se vor sesiza organele de drept, în baza prevederilor art. 360 din Codul penal.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ