8.4.2. Subiecţii impunerii
Înapoi
8.4.2.1. Care persoane sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise ?

Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise sînt persoanele fizice: - cetăţeni ai Republicii Moldova; - cetăţeni străini; - apatrizi (persoane care nu au nici cetăţenia Republicii Moldova şi nici cetăţenia unui alt stat) Şi persoanele juridice ( rezidente şi nerezidente) posesoare de autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise (art. 349 al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ