29.1.7.4. Reținerea finală a impozitului din veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare și imobiliare (art. 901 alin. (3) CF)
Înapoi
29.1.7.4.1. În cazul în care în favoarea persoanelor fizice sunt achitate plati în avans de la transmiterea în arenda a bunurilor imobiliare, urmeaza a fi retinut impozit la sursa de plata si care este modalitatea de completare a actului de achizitie a serviciilor de locatiune?

        În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arenda, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. În cazul în care în favoarea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător sunt achitate şi plăţi în avans, din veniturile nominalizate, de asemenea urmează a fi reţinut impozit pe venit în mărime de 10%. 

        În ceia ce priveşte modalitatea de completare a actului de achiziţie, ţinem să informăm, că la completarea acestuia, urmează de condus de instrucţiunea privind completarea formularului tipizat cu regim special “Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente”, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi Biroului Naţional de Statistică nr.88/106 din 06.10.2008. 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.90 din Codul fiscal, prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019)

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arenda, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. În cazul în care în favoarea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător sunt achitate şi plăţi în avans, din veniturile nominalizate, de asemenea urmează a fi reţinut impozit pe venit în mărime de 10%.

        În ceia ce priveşte modalitatea de completare a actului de achiziţie, ţinem să informăm, că la completarea acestuia, urmează de condus de instrucţiunea privind completarea formularului tipizat cu regim special “Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente”, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi Biroului Naţional de Statistică nr.88/106 din 06.10.2008.

În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin. (1), retin un impozit în marime de 10% din veniturile obtinute de catre persoanele fizice care nu desfasoara activitate de întreprinzator de la transmiterea în posesie si/sau folosinta (locatiune, arenda, uzufruct) a proprietatii mobiliare si imobiliare, cu exceptia arenei terenurilor agricole. În cazul în care în favoarea persoanelor fizice care nu desfasoara activitate de întreprinzator sunt achitate si plati în avans, din veniturile nominalizate, de asemenea urmeaza a fi retinut impozit pe venit în marime de 10%. În ceia ce priveste modalitatea de completare a actului de achizitie, tinem sa Va informam, ca la completarea acestuia, urmeaza sa va conduceti de instructiunea privind completarea formularului tipizat cu regim special “Actul de achizitie a serviciilor de locatiune si a cheltuielilor aferente”, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Finantelor al Republicii Moldova si Biroului National de Statistica nr.88/106 din 06.10.2008.

29.1.7.4.2. În cazul dacă întreprinderea ia în locațiune un transport de la persoană fizică, ce impozit urmează a fi reținut la sursa de plata?

        În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în marime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfaşoara activitate de întreprinzator, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

        Astfel, în cazul locaţiunii a unui mijloc de transport de la o persoana fizică cetaţean, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit în marime de 10 % din venitul achitat. 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.90 din Codul fiscal, prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019)

Arhiva

        În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în marime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfaşoara activitate de întreprinzator, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

        Astfel, în cazul locaţiunii a unui mijloc de transport de la o persoana fizică cetaţean, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit în marime de 10 % din venitul achitat.

În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, retin un impozit în marime de 10% din veniturile obtinute de catre persoanele fizice care nu desfasoara activitate de întreprinzator, de la transmiterea în posesie si/sau folosinta (locatiune, arenda, uzufruct) a proprietatii mobiliare si imobiliare, cu exceptia arendei terenurilor agricole. Astfel, în cazul locatiunii a unui mijloc de transport de la o persoana fizica cetatean, entitatea urmeaza sa retina impozitul pe venit în marime de 10 % din venitul achitat.

29.1.7.4.3. Persoana fizică - cetățean, transmite în arendă agentului economic, un bun imobil, apare oare obligația la persoana fizică să declare venitului obținut precum și de a înregistra contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat?

        În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie si/sau folosinţă (locaţiune, arenda, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare si imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

        Astfel, în cazul transmiterii în arendă a unui imobil de către o persoana fizică cetăţean unui agent economic, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 10 % din venitul achitat. 

        Totodată, conform alin. (4) art. 901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul câştigurilor şi veniturilor specificate la alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. 

        Respectiv, pentru persoana fizică - cetăţean, care transmite în arendă un bun imobil unui agent economic, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea impozitului pe venit, declararea, precum și înregistrarea contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat. 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.90 din Codul fiscal, prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019)

Arhiva

        În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie si/sau folosinţă (locaţiune, arenda, uzufruct) a proprietăţii mobiliare si imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

        Astfel, în cazul transmiterii în arendă a unui imobil de către o persoana fizică cetăţean unui agent economic, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 10 % din venitul achitat. 

        Totodată, conform alin. (4) art. 901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul câştigurilor şi veniturilor specificate la alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. 

        Respectiv, pentru persoana fizică - cetăţean, care transmite în arendă un bun imobil unui agent economic, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea impozitului pe venit, declararea, precum și înregistrarea contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat.

        Persoana fizica cetatean, transmite în arenda agentului economic, un bun imobil, la persoana fizica apare obligatia privind declararea venitului obtinut?  

        În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie si/sau folosinţă (locaţiune, arenda, uzufruct) a proprietăţii mobiliare si imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

        Astfel, în cazul transmiterii în arendă a unui imobil de către o persoana fizică cetăţean unui agent economic, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 10 % din venitul achitat.

        Totodată, conform alin. (4) art. 901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul câştigurilor şi veniturilor specificate la alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

        Respectiv, pentru persoana fizică cetăţean, care transmite în arendă un bun imobil unui agent economic, în situaţia expusă în adresare, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declararea impozitului pe venit.

        În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, retin un impozit în marime de 10% din veniturile obtinute de catre persoanele fizice care nu desfasoara activitate de întreprinzator, de la transmiterea în posesie si/sau folosinta (locatiune, arenda, uzufruct) a proprietatii mobiliare si imobiliare, cu exceptia arendei terenurilor agricole.

        Astfel, în cazul transmiterii în arenda a unui imobil de catre o persoana fizica cetatean unui agent economic, entitatea urmeaza sa retina impozitul pe venit la sursa de plata în marime de 10 % din venitul achitat. Totodata, conform alin. (4) art. 901 din Codul fiscal, retinerea finala a impozitului stabilit prin articolul dat scuteste beneficiarul cîstigurilor si veniturilor specificate la alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, de la includerea lor în componenta venitului brut, precum si de la declararea acestora.

        Respectiv, pentru persoana fizica cetatean, care transmite în arenda un bun imobil unui agent economic, în situatia expusa în adresare, nu apar careva obligatii fiscale privind achitarea si declararea impozitului pe venit.

29.1.7.4.4.

Apare obligația la persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, să rețină impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care acesta ia în locațiune un bun imobil de la o persoană fizică?

        Articolul 90 alin.(1) din Codul fiscal stabilește următoarele persoane responsabile de a reține impozitul pe venit la sursa de plată: orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.

        Dat fiind faptul că persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției se prezintă în raporturile juridice ca persoane fizice, prevederile art. 90 și 901 alin. (3) din Codul fiscal, nu se răsfrâng asupra acestora, astfel, nefiind obligați să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 10% din veniturile persoanei fizice, care transmite imobilul în locațiune.

        Totodată, conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art. 90 din Codul fiscal în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct al proprietăţii imobiliare şi neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din Cod.

        Concomitent, conform art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, beneficiarul veniturilor respective nu va include în componența venitului brut, precum şi în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile menționate.

        Cît privește, Biroul asociat de avocați (fondat de doi şi mai mulți avocați (fondatori ai biroului)), care se prezintă în raporturile juridice ca persoană juridică, acesta potrivit art.901 alin. (3) din Codul fiscal, este obligat să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 10% din veniturile persoanei fizice, care transmite imobilul în locațiune.

Arhiva

        Dat fiind faptul că persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică, prevederile art. 90 și 901 alin. (3) din Codul fiscal, nu se răsfrâng asupra acestora, astfel, nefiind obligați să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 10% din veniturile persoanei fizice, care transmite imobilul în locațiune.

        Totodată, conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art. 90 din Codul fiscal în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului.         Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct al proprietăţii imobiliare şi neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din Cod.

        Concomitent, conform art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, beneficiarul veniturilor respective nu va include în componenţa venitului brut, precum şi în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile menționate.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.901 din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

        Va fi obligat executorul judecatoresc sa retina impozitul pe venit la sursa de plata în cazul în care acesta ia în locatiune un bun imobil de la o persoana fizica (cetatean)?

        Conform art. 2 alin. (1) – (2) din Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17.06.2010 (Monitorul Oficial nr. 126-128/406 din 23.07.2010) executorul judecătoresc este persoana fizica învestita de stat cu competenta de a îndeplini activității de interes public prevăzute de prezenta lege si de alte legi. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, executorul judecătoresc este exponentul puterii de stat. Doar executorul judecătoresc licențiat si învestit în condițiile prezentei legi poate efectua executarea silita. Activitatea executorului judecătoresc nu este activitate de întreprinzător.

        Astfel, executorul judecătoresc nu se atribuie la persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal si respectiv, nu sînt obligați sa retina la sursa de plata impozitul pe venit în mărime de 10%, conform prevederilor art. 901 alin. (3) din Codul fiscal. Totodată, veniturile obținute de către persoana fizica de la transmiterea în locațiune executorului judecătoresc a unui bun imobil vor fi impozitate potrivit prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal conform cărora, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54 din codul menționat, precum şi altor persoane decît cele specificate la art.90 din Codul dat în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.

        La sfîrșitul perioadei fiscale persoana fizica care a achitat impozitul pe venit conform alin. (34) art. 901 din Codul fiscal, nu va avea obligația de a declara venitul menționat.

        Arhiva [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.281 din 16.12.2016, (în vigoare la 01.01.2017)]

        Potrivit art. 901 alin. (3) din Codul fiscal persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal retin un impozit în marime de 10% din veniturile obtinute de catre persoanele fizice, de la transmiterea în posesie si/sau folosinta (locatiune, arenda, uzufruct) a proprietatii mobiliare si imobiliare, cu exceptia arendei terenurilor agricole. În art. 90 alin. (1) din Codul fiscal sunt prevazute orice persoane care desfasoara activitate de întreprinzator, orice reprezentante, conform art.5 pct.20) din Codul fiscal, institutie, organizatie, inclusiv orice autoritate publica si institutie publica. Conform art. 2 alin. (1) – (2) din Legea privind executorii judecatoresti nr. 113 din 17.06.2010 (Monitorul Oficial nr. 126-128/406 din 23.07.2010) executorul judecatoresc este persoana fizica învestita de stat cu competenta de a îndeplini activitati de interes public prevazute de prezenta lege si de alte legi. În exercitarea atributiilor de serviciu, executorul judecatoresc este exponentul puterii de stat. Doar executorul judecatoresc licentiat si învestit în conditiile prezentei legi poate efectua executarea silita. Activitatea executorului judecatoresc nu este activitate de întreprinzator.

 Astfel, executorul judecatoresc nu se atribuie la persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal si respectiv, asupra acestuia nu se rasfrîng prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, nefiind obligat sa retina la sursa de plata impozitul pe venit în marime de 10% din veniturile persoanei fizice, care transmite imobilul în locatiune.

 Totodata, veniturile obtinute de catre persoana fizica de la transmiterea în locatiune executorului judecatoresc a unui bun imobil vor fi impozitate potrivit alin. (34) art. 901 din Codul fiscal. Conform alin. (34) art. 901 din Codul fiscal subiectii impunerii persoane fizice, care nu desfasoara activitate de întreprinzator si transmit altor persoane decît cele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal în posesie si/sau în folosinta (locatiune, arenda, uzufruct) proprietate imobiliara, achita impozit în marime de 5% din valoarea contractului. Persoanele mentionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, sa înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza caruia sînt deservite. Acest impozit se achita lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Daca proprietatea imobiliara a fost transmisa în posesie si/sau în folosinta (locatiune, arenda, uzufruct) duspa data de 2, termenul de plata în aceasta luna va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. Persoana fizica care achita impozitul pe venit conform alin. (34) art. 901 din Codul fiscal la sfîrsitul perioadei fiscale nu mai are obligatia de a mai declara venitul dat prin Declaratia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) si de a mai achita suplimentar impozitul pe venit.

29.1.7.4.5.

Unde va fi transferat impozitul pe venit, reţinut din veniturile achitate persoanei fizice, care nu practică activitate de întreprinzător, obţinute de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare/imobiliare?”

        Conform art.6 alin.(10) din Codul fiscal, impozitele şi taxele percepute în conformitate cu Codul fiscal şi cu alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta reprezintă surse de venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale. Impozitul pe venitul persoanelor fizice reprezintă sursa de reglementare a veniturilor sistemului bugetar.  

        Potrivit art.7 alin.(5) din Codul fiscal, pentru executarea prevederilor art.6 alin.(10), contribuabilii care au subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile calculează şi sting prin achitare obligaţiile fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier, a impozitului pe venit stabilit conform cap.71 titlul II şi a impozitului unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei). 

        Conform art.84 din Codul fiscal, se stabilește obligativitatea distribuirii și achitării impozitului pe venit pe subdiviziuni doar în cazul impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător. 

        Astfel, impozitul pe venit reținut potrivit art. 901 alin.(3)din Codul fiscal din veniturile achitate persoanei fizice, care nu practică activitate de întreprinzător, obţinute de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare/imobiliare se virează la bugetul unității administrativ-teritoriale unde este înregistrat sediul (adresa juridică) a contribuabilului. 

[Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 14/3-06/297 din 05.08.2016]

Arhiva

        Impozitul reţinut din veniturile achitate persoanei fizice, care nu practică activitate de întreprinzător, obţinute de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare, potrivit art.7 alin.(5) din Codul fiscal, se transferă la bugetul unităţii administrativ-teritoriale la locul amplasării subdiviziunilor/obiectelor impozabile.

        În conformitate cu art. 92 alin. (1) din Codul fiscal, sumele impozitului reţinut la sursa de plată conform art. 901 din Cod se achită la buget de către persoana care a efectuat reţinerea pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile.

Arhivă [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii 138 din 17.06.2016 (în vigoare la 01.07.2016), Legii nr.267 din 23.12.2011( în vigoare 13.01.2012)]

        La care buget se achită impozitul pe venit reţinut din veniturile achitate persoanei fizice, care nu practică activitate de întreprinzător, obţinut de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare?

        Potrivit prevederilor art. 901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul menţionat, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. În conformitate cu art. 92 alin. (1) din Codul fiscal şi a prevederilor pct. 23 din Regulamentul privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decît salariul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008, sumele impozitului reţinut la sursa de plată conform art. 901 din Cod se achită la buget de către persoana care a efectuat reţinerea în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile. Modul de achitare a sumei impozitului reţinut la sursa de plată este stabilit prin legislaţia în vigoare şi actele normative aferente. Impozitul pe venit, reţinut la sursa de plată, se varsă la bugetul unităţii administrativ-teritoriale la locul de reşedinţă al contribuabilului care efectuează aceste reţineri, dacă Legea bugetului de stat pe anul respectiv nu prevede altfel.

29.1.7.4.6. Urmează de a se reţine impozitul de 10% la sursa de plată conform art. 901 alin.(3) din Codul fiscal, în cazul cheltuielilor compensate aferente obiectului serviciilor de locaţiune acordate de persoana fizică?

        În conformitate cu art. 901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul menţionat, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

        Potrivit esenţei sale, compensarea cheltuielilor presupune recuperarea de către un subiect a cheltuielilor suportate de un alt subiect în legătură cu activitatea primului, fără a se încadra în noţiunea de venit impozabil stabilită de art. 14 din Codul fiscal. 

        Prin urmare, obligaţia de reţinere a impozitului pe venit la sursa de plată, în mărime de 10%, survine doar din plata pentru transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare. 

        În cazul în care, cheltuielile de compensare sunt incluse în plata de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie), acestea se impun în modul general stabilit, iar dacă ele sunt direct delimitate de plata pentru folosirea proprietăţii mobiliare şi imobiliare, acestea nu generează careva obligaţii aferente impozitului pe venit. 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.90 din Codul fiscal, prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019)

Arhiva

        În conformitate cu art. 901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul menţionat, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

        Potrivit esenţei sale, compensarea cheltuielilor presupune recuperarea de către un subiect a cheltuielilor suportate de un alt subiect în legătură cu activitatea primului, fără a se încadra în noţiunea de venit impozabil stabilită de art. 14 din Codul fiscal. 

        Prin urmare, obligaţia de reţinere a impozitului pe venit la sursa de plată, în mărime de 10%, survine doar din plata pentru transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare. ,

        În cazul în care, cheltuielile de compensare sunt incluse în plata de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), acestea se impun în modul general stabilit, iar dacă ele sunt direct delimitate de plata pentru folosirea proprietăţii mobiliare şi imobiliare, acestea nu generează careva obligaţii aferente impozitului pe venit.

29.1.7.4.7. Care este regimul de impozitare a veniturilor primite de către persoanele fizice-cetățeni în formă naturală pentru arenda terenurilor agricole?

        Conform art. 18 lit. d) din Codul fiscal, veniturile din chirie (arendă) sunt surse de venit impozabile și se includ în venitul brut, care ulterior urmează a fi impozitat conform cotei stabilite la art. 15 lit.a) din Codul fiscal. 

        Potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sunt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului. 

        De asemenea, suma venitului impozabil urmează a fi declarată nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune. 

        În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, nu se reţine impozitul pe venit în prealabil, ca parte a impozitului, din suma arendei terenurilor agricole. 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.90 din Codul fiscal, prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019)

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară.

        Astfel, din venitul obținut în urma dării în folosință (arendă) a terenurilor agricole nu se reține impozitul pe venit. Totodată, conform art. 18 lit. d) din Codul fiscal, veniturile din chirie (arendă) sunt surse de venit impozabile și se includ în venitul brut, care ulterior urmează a fi impozitat conform cotelor stabilite la art. 15 din Codul fiscal.

        Potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sunt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului.

        De asemenea, suma venitului impozabil urmează a fi declarat nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune și respectivul impozit calculat din acest venit se va achita la buget, în același termen.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 309-320 din 17.08.2018), în vigoare din 01.10.2018]

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, rețin un impozit în mărime de 10% din veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare și imobiliare, cu excepția arendei terenurilor agricole.

        Astfel, din venitul obținut în urma dării în folosință (arendă) a terenurilor agricole nu se reține impozitul pe venit.

        Totodată, conform art. 18 lit. d) din Codul fiscal, veniturile din chirie (arendă) sunt surse de venit impozabile și se includ în venitul brut, care ulterior urmează a fi impozitat conform cotelor stabilite la art. 15 din Codul fiscal.

        Potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, sunt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice rezidente (cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini și apatrizii, inclusiv membrii societăților și acționarii fondurilor de investiții) care nu au obligații privind achitarea impozitului, dar obțin venit impozabil din surse altele decît salariul, cu excepția cazurilor în care obțin venituri impozabile doar din plățile primite conform art. 90, care depășește suma scutirii personale pe an, acordate conform art. 33 alin. (1) din Codul fiscal.

        De asemenea, suma venitului impozabil urmează a fi declarat nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune și respectivul impozit calculat din acest venit se va achita la buget, în același termen.

        [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.281 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017])

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, rețin un impozit în mărime de 10% din veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare și imobiliare, cu excepția arendei terenurilor agricole. Astfel, din venitul obținut în urma dării în folosință (arendă) a terenurilor agricole nu se reține impozitul pe venit.

        Totodată, conform art. 18 lit. d) din Codul fiscal, veniturile din chirie (arendă) sunt surse de venit impozabile și se includ în venitul brut, care ulterior urmează a fi impozitat conform cotelor stabilite la art. 15 din Codul fiscal.

        Potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, sunt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice rezidente (cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini și apatrizii, inclusiv membrii societăților și acționarii fondurilor de investiții) care nu au obligații privind achitarea impozitului, dar obțin venit impozabil din surse altele decît salariul, cu excepția cazurilor în care obțin venituri impozabile doar din plățile primite conform art. 90, care depășește suma scutirii personale pe an, acordate conform art. 33 alin. (1).

        De asemenea, suma venitului impozabil urmează a fi declarată pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune și respectivul impozit calculat din acest venit se va achita la buget, în același termen.

        Care este regimul de impozitare a veniturilor primite de către persoanele fizice-cetăţeni în formă naturală pentru arenda terenurilor agricole?

        în conformitate cu prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. Astfel, din venitul obţinut în urma dării în folosinţă (arendă) a terenurilor agricole nu se reţine impozitul pe venit.

        Totodată, conform art. 18 lit. d) din Codul fiscal, veniturile din chirie (arendă) sunt surse de venit impozabile şi se includ în venitul brut, care ulterior urmează a fi impozitat conform cotelor stabilite la art. 15 din Codul fiscal.

        De asemenea, suma venitului impozabil urmează a fi declarată pînă la 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune şi respectivul impozit calculat din acest venit se va achita la buget, în acelaşi termen.

29.1.7.4.8. Cum urmează a fi efectuată reținerea impozitului la sursa de plată aferente veniturile obținute în baza contractului de superficie?

        În conformitate cu prevederile art. 654 alin. (1) din Codul civil, superficie este dreptul real imobiliar de a poseda şi folosi terenul altuia în vederea edificării şi exploatării unei construcţii a superficiarului, deasupra şi sub acest teren, sau a exploatării unei construcţii existente a superficiarului. Acest drept este alienabil, se transmite prin succesiune şi poate fi obiect al unui contract de locaţiune. 

        Potrivit art. art. 659 alin. (1) din Codul civil, dacă actul juridic nu prevede altfel, superficiarul datorează proprietarului terenului, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piaţă, ţinînd seama de natura terenului, de zona în care se află el, de destinaţia construcţiei, precum şi de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinţei. Redevenţa se determină la data constituirii superficiei. 

        În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie si/sau folosinţă (locaţiune, arenda, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare si imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

        Astfel, entitatea urmează să rețină un impozit în mărime de 10% din venitul achitat aferent contractului de superficie. 

        Totodată, conform alin. (4) art. 901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul câştigurilor şi veniturilor specificate la alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.90 din Codul fiscal, prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019)

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 654 alin. (1) din Codul civil, superficie este dreptul real imobiliar de a poseda şi folosi terenul altuia în vederea edificării şi exploatării unei construcţii a superficiarului, deasupra şi sub acest teren, sau a exploatării unei construcţii existente a superficiarului. Acest drept este alienabil, se transmite prin succesiune şi poate fi obiect al unui contract de locaţiune. 

        Potrivit art. art. 659 alin. (1) din Codul civil, dacă actul juridic nu prevede altfel, superficiarul datorează proprietarului terenului, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piaţă, ţinînd seama de natura terenului, de zona în care se află el, de destinaţia construcţiei, precum şi de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinţei. Redevenţa se determină la data constituirii superficiei. 

        Potrivit art. 18 lit. o) din Codul fiscal, reprezintă sursele de venit impozabile, alte venituri care nu au fost specificate la articolul menționat şi care nu sînt neimpozabile conform art.20 din Codul fiscal.

        Prin urmare, venitul obținut în baza contractului de superficie reprezintă sursă de venit impozabilă. 

        Potrivit art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101 şi 102, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. 

        Totodată, conform art.901 alin. (3) din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

        Astfel, dat fiind faptul că utilizarea unui teren în baza contractului de superficie, nu cade sub incidența excepțiilor menționate anterior, ce prevăd lipsa reținerii în prealabil a unui impozit, respectiv, entitatea urmează să rețină un impozit în prealabil, în mărime de 7% aferente veniturile oținute în baza contractului de superficie.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ