8.5.5. Calcularea taxei
Înapoi
8.5.5.1. Cine calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale (art. 356 alin. 1 al Codului fiscal).

8.5.5.2. Cum se calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj, în cazul în care personele fizice şi juridice solicită invitarea specialistului la obiect?

În cazul în care personele fizice şi juridice solicită invitarea specialistului la obiect, taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se va calcula de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, prin înmulţirea cotei taxei, stabilită în pct. 2 al Anexei nr. 5 la Titlul IX “Taxele rutiere” al Codului fiscal cu numărul de proiecte prezentate (art. 356 alin. 1 lit.a) al Codului fiscal).

8.5.5.3. Cum se calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj, în cazul în care personele fizice solicită eliberarea de autorizaţii pentru efectuarea lucrărilor subterane de montare a comunicaţiilor inginereşti prin metoda închisă (perforare, strapungere) pe sub drum, de-a lungul drumurilor sau sub trotuare?

În cazul în care personele fizice solicită eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea lucrărilor subterane de montare a comunicaţiilor inginereşti prin metoda închisă (perforare, strapungere) pe sub drum, de-a lungul drumurilor sau sub tratuare, taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se va calcula de către organului abilitat al administraţiei publice centrale, prin înmulţirea cotei taxei, stabilită în pct. 3 lit. b), c) sau d) al Anexei nr. 5 la Titlul IX “Taxele rutiere” al Codului fiscal cu fiecare metru liniar de suprafaţă folosită (art. 356 alin. 1 lit.c) al Codului fiscal).

8.5.5.4. Cum se calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj, în cazul în care personele fizice solicită eliberarea de autorizaţii pentru efectuarea lucrărilor supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti pe piloni de-a lungul drumurilor, de-a lungul podurilor sau suspendate de-asupra drumurilor?

În cazul în care personele fizice solicită de la organul de resort eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea lucrărilor supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti pe piloni de-a lungul drumurilor, de-a lungul podurilor sau suspendate de-asupra drumurilor, taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se va calcula de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, prin înmulţirea cotei taxei, stabilită în pct. 4 lit. a), b) sau c) al Anexei nr. 5 la Titlul IX “Taxele rutiere” al Codului fiscal cu fiecare metru liniar de suprafaţă folosită (art. 356 alin. 1 lit.c) al Codului fiscal).

8.5.5.5. Cum se calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj, în cazul în care personele fizice solicită eliberarea de autorizaţii pentru construcţia căilor de acces la drumuri, parcărilor şi benzilor suplimentare?

În cazul în care personele fizice solicită eliberarea de autorizaţii pentru pentru construcţia căilor de acces la drumuri, parcărilor şi benzilor suplimentare, taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se va calcula de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, prin înmulţirea cotei taxei, stabilită în pct. 5 al Anexei nr. 5 la Titlul IX “Taxele rutiere” al Codului fiscal cu fiecare metru pătrat de suprafaţă folosită (art. 356 alin. 1 lit.b) al Codului fiscal).

8.5.5.6. Cum se calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj, în cazul în care personele fizice solicită eliberarea de autorizaţii pentru construcţia de clădiri şi amenajări?

În cazul în care personele fizice solicită eliberarea de autorizaţii pentru construcţia de clădiri şi amenajări (cu excepţia obiectivelor pentru prestarea de servicii rutiere), taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se va calcula de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, prin înmulţirea cotei taxei, stabilită în pct. 6 al Anexei nr. 5 la Titlul IX “Taxele rutiere” al Codului fiscal cu fiecare metru pătrat de suprafaţă folosită (art. 356 alin. 1 lit.b) al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ