6.6.1. Noţiuni generale
Înapoi
6.6.1.1. .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 288 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

        (în vigoare pînă la data 01.01.2017)

        Ce se include în categoria unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii?

        În categoria unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii se includ unităţile de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii (art. 288 pct. 4) Codul fiscal).

        Ce se include în categoria unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială? 

        În categoria unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se includ unităţile de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii de deservire socială (art. 288 pct. 4) Codul fiscal).

6.6.1.2. .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 288 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

        (în vigoare pînă la data 01.01.2017)

        Ce reprezintă unitatea de comerţ cu amănuntul?

        Comerţ cu amănuntul este activitate desfăşurată de comercianţii care vînd produse direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora (consumul final) (art. 3 al Legii nr. 231 din 23.09.2010 "Cu privire la comerţul interior").

6.6.1.3. .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 288 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

        (în vigoare pînă la data 01.01.2017)

        Care sunt tipurile de unităţi de comerţ cu amănuntul?

        La categoria unităţilor de comerţ cu amănuntul se includ: magazinele universale, supermagazinele, magazinele specializate, magazinele-depozit, pavilioane, etc. Lista completă a unităţilor de comerţ este prezentată în Nomenclatorul unităţilor comerciale care desfăşoară comerţ cu amănuntul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011.

6.6.1.4. .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 288 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

        (în vigoare pînă la data 01.01.2017)

        Ce reprezintă unitatea de comerţ cu ridicata?

        Comerţ cu ridicată este activitate desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în scopul acestora către alţi comercianţi sau utilizatori profesionali ori colectivi (art. 3 al Legii nr. 231 din 23.09.2010 "Cu privire la comerţul interior").

6.6.1.5.

Este necesară depunerea de către agenții economici a notificării privind inițierea activității de comerț a unităților de comerț/de prestare a serviciilor de la autoritățile administrației publice locale?

        Potrivit art. 6 din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010, activitatea de comerț desfășurată în teritoriu se administrează și se coordonează de către autoritatea administrației publice locale.

        Totodată, conform art. 14 din Lege, notificarea privind inițierea activității de comerț urmează a fi depusă la autoritatea publică locală, în a cărei rază teritorială se preconizează desfășurarea activității de către comerciantul respectiv, în mod obligatoriu și în mod separat pentru fiecare unitate comercială și/sau loc de vînzare.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.6 și 14 din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010]

Arhiva

        Obținerea de către agenţii economici a autorizaţiilor de funcționare/amplasare a unităţilor de comerţ/de prestare serviciilor de la autoritățile administraţiei publice locale, în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv, este obligatorie (art. 14 alin. (1) al Legii nr. 231 din 23.09.2010 "Cu privire la comerţul interior").

        Este necesară primirea de către agenţii economici a autorizaţiilor de amplasare a unităţilor de comerţ de la organele publice locale? 

        Primirea de către agenţii economici a autorizaţiilor de amplasare a unităţilor de comerţ de la organele publice locale este obligatorie, în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv. (art. 14 alin. (1) al Legii nr. 231 din 23.09.2010 "Cu privire la comerţul interior").

6.6.1.6. .

.

Arhiva

        Este necesară primirea de către agenţii economici a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor de comerţ ambulant de la organele administraţiei publice locale?

        Agenţii activităţii comerciale desfăşoară comerţ ambulant în baza autorizaţiei pentru amplasarea obiectelor comerţului ambulant într-un anumit loc, eliberată de către organele administraţiei publice locale (Anexa nr. 1, pct. 7 a Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996).

        Este necesară primirea de către agenţii economici a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor de comerţ ambulant de la organele publice locale? 

        Agenţii activităţii comerciale desfăşoară comerţ ambulant în baza autorizaţiei pentru amplasarea obiectelor comerţului ambulant într-un anumit loc, eliberată de către organele administraţiei publice locale (pct. 7 al Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996).

6.6.1.7.

Sunt obligați agenții economici, care dispun de unități comerciale/de prestări servicii amplasate pe teritoriul piețelor, de a depune notificare privind inițierea activității de comerț?

        Da. Agenții economici care desfășoară pe teritoriul pieței activitatea de comerț sunt obligați să depună notificarea privind inițierea activității de comerț.

Arhiva

        Agenţii activităţii comerciale care desfăşoară pe teritoriul pieţei comerţ cu amănuntul şi activităţi în sfera alimentaţiei publice la întreprinderile de comerţ staţionare sau cu arendarea locului de comerţ, sau în locuri speciale prin reţeaua de comerţ ambulant sunt obligaţi să se înregistreze în prealabil, în modul stabilit, şi să primească autorizaţia de funcționare/amplasare a unităţii comerciale (Anexa nr. 2, pct. 6 a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996).

        Sunt obligaţi agenţii economici care dispun de unităţi comerciale amplasate pe teritoriul pieţelor de a dispune de autorizaţie de amplasare a unităţilor comerciale?

        Agenţii activităţii comerciale care desfăşoară pe teritoriul pieţei comerţ cu amănuntul şi activităţi în sfera alimentaţiei publice la întreprinderile de comerţ staţionare sau cu arendarea locului de comerţ, sau în locuri speciale prin reţeaua de comerţ ambulant sunt obligaţi să se înregistreze în prealabil, în modul stabilit, şi să primească autorizaţia de amplasare a unităţii comerciale (pct. 6 al Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996).

6.6.1.8. .

.

Arhiva

        Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 288 pct. 5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 99-102/251 din 25.04.2014 )

        Ce înseamnă servicii de deservire socială? 

        Prin servicii de deservire socială se subînţeleg serviciile sociale particulare indicate în secţiunea G grupa 50.2 şi secţiunea O clasa 92.71 şi diviziunea 93 ale Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) (art. 288 pct.. 5) Codul fiscal)

6.6.1.9. .

.

Arhiva

        Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 288 pct. 5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 99-102 din 25.04.2014 )

        Ce servicii sociale se includ în secţiunea G al grupei 50.2 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM)? 

        În secţiunea G grupa 50.2 "Întreţinerea şi repararea autovehiculelor" din clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CAEM) se cuprinde: - repararea mecanică, repararea motoarelor; - repararea echipamentului electric; - întreţinerea curentă, repararea caroseriilor, a pieselor mijloacelor de transport; - spălarea, lustruirea, etc. - pulverizarea vopselei şi vopsitul; - repararea parbrizelor şi a ferestrelor; - repararea anvelorpelor, instalarea sau schimbarea lor; - protecţia împotriva coroziunii; - remorcarea, instalarea părţilor şi a accesoriilor; - asistenţa tehnică în drum; - întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor la comanda populaţiei. Această subclasă nu include restaurarea şi regenerarea anvelopelor.

6.6.1.10. .

.

Arhiva

        Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 288 pct. 5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 99-102 din 25.04.2014 )

        Ce servicii sociale se includ în secţiunea O al clasei 92.71 din clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CAEM)? 

        În secţiunea O al clasei 92.71 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) se includ activităţile legate de jocurile de noroc şi pariuri, inclusiv şi realizarea biletelor de loterie.

6.6.1.11. .

.

Arhiva

        Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 288 pct. 5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 99-102 din 25.04.2014 )

        Ce servicii sociale se includ în diviziunea 93 din clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CAEM)? 

        În diviziunea 93 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) "Activităţi de servicii particulare" se includ: 93.01 - Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor, care la rîndul său include: - spălarea, curăţarea, călcatul, etc. a tot felul de haine (inclusiv din blană) şi a confecţiilor textile, efectuate cu echipament mecanizat, manual sau în spălătorii automatizate, atît către populaţie, cît şi către întreprinderi; - servicii de ridicare şi aducere a lenjeriei de spălat; - curăţarea covoarelor, portierelor şi draperiilor; - închirierea de către spălătorii a lenjeriei, hainelor de lucru şi articolelor similare; - reparaţia şi modificarea îmbrăcămintei şi altor articole, dacă ele se produc în legătură cu curăţarea. Această subgrupă nu include: - reparaţia şi modificarea îmbrăcămintei, dacă ele se efectuează ca un gen independent de activitate; - închirierea îmbrăcămintei, cu excepţia hainelor de lucru, chiar dacă aceste servicii includ curăţarea acestor articole. 93.01.1 - Spălarea şi călcatul lenjeriei; 93.01.2 - Curăţarea chimică şi vopsirea. 93.02.0 - Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică, care include: - spălarea părului, îndreptarea şi frezarea, aranjarea, vopsirea, ondularea şi servicii similare efectuate pentru bărbaţi şi femei, de asemenea bărbieritul şi îndreptarea bărbilor; - masajul feţei, manichiura, pedichiura, machiajul, etc. Această subclasă nu include confecţionarea perucilor. 93.03 - Activităţi de pompe funebre şi servicii similare, care include: - servicii de înhumare şi incinerare a corpurilor umane sau animale şi activităţi conexe: pregătirea cadavrelor către înhumare sau incinerare, îmbălsămarea şi servicii oferite de întreprinderile de pompe funebre; închirierea încăperilor în saloanele pentru răposaţi; închirierea sau vînzarea locurilor de veci; întreţinerea mormintelor ş.a. Această subclasă nu include: - activităţi legate de serviciile religioase; - confecţionarea coroanelor, florilor false şi ghirlandelor; - confecţionarea sicrielor; - confecţionarea împrejmuirilor din metal pentru morminte; - confecţionarea monumentelor funerare. 93.04.0 - Activităţi de întreţinere corporală, care includ: - activităţi care se referă la starea fizică bună (plăcută), ca de exemplu: serviciile prestate de băile publice, saune, băi de aburi, staţiuni termale, instituţii de slăbire, instituţii de masaj, centre de cultură fizică, cabinete de depăşire a stresurilor şi camere de odihnă, etc.; - activităţi ale toaletelor publice. 93.05.0 - Alte activităţi de servicii individuale, care includ: - activităţi de astrologie şi spiritism; - servicii sociale, ca servicii de însoţire, servicii matrimoniale; - activităţi de studiere a genealogiei; - servicii ale lustragiilor, hamalâc, servicii de deservire a parcărilor auto.

6.6.1.12.

În cazul desfășurării activității de fabricare a produselor de morărit (codul CAEM Rev 2– 10.61) prin intermediul morii, apare obligația la agentul economic de a depune notificarea privind inițierea activității de comerț și de a calcula și achita taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

 În conformitate cu prevederile art. 290 lit. e) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sînt persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice, care dispun de obiecte ale impunerii.

 Potrivit art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal obiect al impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt unitățile care, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei, corespund activităților expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior.

 Drept urmare, avînd în vedere că moara, ca unitate de producere, nu face parte din categoria unităților comerciale pentru care autoritatea administrației publice locale (AAPL) este în drept să stabilească taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, aceasta nu apare ca obiect al impunerii cu taxa respectivă.

 Totodată, în condițiile în care agentul economic desfășoară activitate de comerț cu amănuntul al produselor fabricate, acesta urmează să dețină notificare de funcționare a unității de comerț cu amănuntul, avînd obligația de a calcula și achita taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.290 lit. e) și art.291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

Arhiva

        Are obligația agentul economic, în cazul în care desfășoară activitate de fabricare a produselor de morărit (codul CAEM Rev 2– 10.61) prin intermediul morii, de a deține autorizație de funcționare și de a calcula și achita taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

        În conformitate cu prevederile art. 290 lit. e) al Codului fiscal (în continuare – CF), subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sînt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială. Potrivit prevederilor art. 291 alin. (1) lit. e) al CF, obiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii îl constituie unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

        Conform art. 288 alin. (4) al CF, în scopul impozitării, prin unitate comercială și/sau de prestări servicii se subînţelege unitatea de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii.

        Totodată, ţinem să menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 297 al CF, în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale (în continuare – AAPL) intră aplicarea tuturor sau numai a unor taxe locale, prevăzute de Titlul VII al CF, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale. Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale nu au dreptul să aplice alte taxe locale decît cele prevăzute de CF.

        Drept urmare, reieşind din faptul că moara, ca unitate de producere, nu face parte din categoria unităţilor pentru care AAPL sunt în drept să stabilească taxa pentru unităţile comerciale şi/sau unităţilor de prestări servicii, acesta nu apare ca obiect al impunerii cu taxa respectivă.

        Totodată, în condiţiile în care agentul economic desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul a produselor fabricate, acesta urmează să deţină autorizaţie de funcţionare a unităţii de comerţ cu amănuntul, inclusiv are obligaţia de a calcula şi achita trimestrial, pînă la finele lunii următoare trimestrului gestionar, taxa pentru unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii.

Are obligația agentul economic, în cazul în care desfășoară activitate de fabricare a produselor de morărit (codul CAEM – 15.61) prin intermediul morii de a deține autorizație de funcționare și de a calcula și achita taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?  

        În conformitate cu prevederile art. 290 lit. e) al Codului fiscal (în continuare – CF), subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sînt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială. Potrivit prevederilor art. 291 alin. (1) lit. e) al CF, obiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii îl constituie unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

 Conform art. 288 alin. (4) al CF, în scopul impozitării, prin unitate comercială și/sau de prestări servicii se subînţelege unitatea de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii.

 Totodată, ţinem să menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 297 al CF, în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale (în continuare – AAPL) intră aplicarea tuturor sau numai a unor taxe locale, prevăzute de Titlul VII al CF, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale. Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale nu au dreptul să aplice alte taxe locale decît cele prevăzute de CF.

 Drept urmare, reieşind din faptul că moara, ca unitate de producere, nu face parte din categoria unităţilor pentru care AAPL sunt în drept să stabilească taxa pentru unităţile comerciale şi/sau unităţilor de prestări servicii, acesta nu apare ca obiect al impunerii cu taxa respectivă.

 Totodată, în condiţiile în care agentul economic desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul a produselor fabricate, acesta urmează să deţină autorizaţie de funcţionare a unităţii de comerţ cu amănuntul, inclusiv are obligaţia de a calcula şi achita trimestrial, pînă la finele lunii următoare trimestrului gestionar, taxa pentru unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ