6.7.3. Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Înapoi
6.7.3.1.

Ce constituie baza impozabilă a taxei de piață?

        Baza impozabilă la taxa de piață o constituie suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor (lit. f) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VII la lit. f) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192/401, în vigoare 01.07.2016)]

Arhiva

În conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, baza impozabilă a obiectului impunerii la taxa de piață îl constituie suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 291 alin.(1) lit. f) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192/401, în vigoare 01.07.2016)]

        (în vigoare pînă la data 01.07.2016)

        Care este baza impozabilă la taxa de piaţă?

        Baza impozabilă a taxei de piaţă o constituie venitul din vînzări ale serviciilor de piaţă prestate de administratorul pieţei la acordarea de locuri pentru comerţ (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

6.7.3.2.

Ce constituie obiect al impunerii la taxa de piața?

        În conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, obiect al impunerii la taxa de piață îl constituie suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor (lit. f) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 291 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192/401, în vigoare 01.07.2016)]

Arhiva

Obiectul impunerii la taxa de piaţa il constitue serviciile de piaţa prestate de administratorul pieţei la acordarea de locuri pentru comerţ. (art. 291 lit. f) Codul fiscal).

6.7.3.3.

Arhiva

        La determinarea bazei impozabile a taxei de piaţă urmează a fi incluse şi veniturile din vînzări obţinute de administratorul pieţei din prestarea serviciilor de depozitare, pentru folosirea viceelor, etc? 

        Nu, baza impozabilă a taxei de piaţă o constituie venitul din vînzări ale serviciilor de piaţă prestate de administratorul pieţei la acordarea de locuri pentru comerţ ((Anexa la Titlul VII Codul fiscal ).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ