6.8.4. Calcularea taxei
Înapoi
6.8.4.1. Cum se calculează taxa pentru cazare?

Taxa pentru cazare se calculează în mod individual de către contribuabil prin înmulţirea venitului din vînzări ale serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare cu cota taxei, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ