7.6.8. Scutiri
Înapoi
7.6.8.1. Cine poate beneficia de scutiri la plata taxei folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

De scutiri la plata taxei pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile pot beneficia: - întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar; - întreprinderile ce reprezintă o valoare ştiinţifică, culturală şi educaţională deosebită, a căror listă se aprobat de Hotărîrea Guvernului nr. 162 din 13.02.2006 (art.324 al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ