36.1.1. Baza de calcul a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală
Înapoi
36.1.1.1.

Care este baza de calcul a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală?

        În conformitate cu art. 6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare), primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru angajatori, angajați şi persoane fizice care primesc alte recompense se calculează în funcție de contribuția procentuală la salariu şi la alte recompense, până la deducerea (reținerea) impozitelor şi altor plăți obligatorii stabilite de legislație.  

        Potrivit art. 3 din Legea menţionată, prin noțiunea de alte recompense se subînțelege orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Arhiva

        Care este baza de calcul a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală?

        În conformitate cu art.6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare) primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru angajatori, angajați şi persoane fizice care primesc alte recompense se calculează în funcție de contribuția procentuală la salariu şi la alte recompense, până la deducerea (reținerea) impozitelor şi altor plăți obligatorii stabilite de legislație. 

        Potrivit art.3 din Legea menţionată, prin noțiunea de alte recompense se subînțelege orice altă sumă decât salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la anexa nr.3, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală.

36.1.1.2.

Ce se subînțelege prin noțiunea de alte recompense în sensul calculării mărimii primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală?

        Articolul 3 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare) stabileşte că prin noțiunea de alte recompense se subînțelege orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. 

        Prin urmare, alte recompense, în vederea calculării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, vor constitui sumele plătite de către angajator nemijlocit angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal.

Arhiva

        Ce se subînțelege prin noțiunea de alte recompense în sensul calculării mărimii primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală?  

        Art.3 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare) stabileşte că prin noțiunea de alte recompense se subînțelege orice altă sumă decât salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor prevăzute la anexa nr.3, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală.  

        Prin urmare, alte recompense, în vederea calculării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, vor constitui sumele plătite de către angajator nemijlocit angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor prevăzute la anexa nr.3 din Legea menționată.

36.1.1.3.

Care sunt primele de asigurare obligatorie de asistentă medicală achitate de către fondatorii întreprinderilor individuale?

        Conform pct. 1. lit. b) din anexa nr. 2 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistentă medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, persoanele fizice neangajate - fondatori ai întreprinderilor individuale, se atribuie la categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual pentru anul corespunzător. 

         Concomitent, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea menționată, persoanele fizice neangajate - fondatori ai întreprinderilor individuale, care se regăsesc în una din categoriile specificate la art. 4 alin. (4) lit. i) și j) din Legea cu privire la aigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998, și anume pensionari sau persoane cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii, nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, și nici prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală din alte drepturi şi venituri obţinute pentru perioada respectivă. 

         Totodată, în cazul în care întreprinzătorul individual se regăseşte şi în categoria de angajator, acesta calculează din salariile achitate angajaților, altor persoane fizice primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cuantum procentual la salariul şi alte recompense în modul general stabilit.

Arhiva

        Care sunt primele de asigurare obligatorie de asistentă medicală achitate de către fondatorii întreprinderilor individuale?  

        Conform pct 1. lit. b) din anexa nr.2 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistentă medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, persoanele fizice neangajate - fondatori ai întreprinderilor individuale, cu excepţia pensionarilor sau persoanelor cu dizabilităţi, se atribuie la categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care se asigură în mod individual, achitând prima stabilită în sumă fixă, pentru anul corespunzător. 

        Totodată, în cazul în care întreprinzătorul individual se regăseşte şi în categoria de angajator, acesta calculează din salariile achitate şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cuantum procentual la salariul şi alte recompense în modul general stabilit.

36.1.1.4.

Urmează a fi calculate primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din salariu persoanei angajate pe parcursul anului dacă aceasta prezintă documentele confirmative de achitare a primei stabilite în sumă fixă pentru anul de gestiune?

        Conform art.23 alin.(2) din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistentă medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ce urmează a fi achitate de categoria de plătitori care este prevăzută la pct.2 din anexa nr.l şi anume angajaţii, care confirmă achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru anul respectiv. 

        De asemenea, în cazul menţionat nu se calculează nici primele ce urmează a fi achitate de către angajator pentru asigurarea persoanelor nominalizate.

36.1.1.5.

Urmează a fi calculate primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din sumele indemnizațiilor în cazul eliberării (inclusiv eliberării forțate) din serviciul public?

        În conformitate cu art.6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 la legea respectivă se calculează în funcție de contribuția procentuală la salariu și la alte recompense, pînă la deducerea (reținerea) impozitelor și altor plăti obligatorii stabilite de legislație.

        Potrivit prevederilor art. 3 din Legea menționată, alte recompense reprezintă orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum și alte drepturi și venituri plătite persoanelor fizice, cu excepția drepturilor și veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală. 

        Astfel, sumele primite de către persoane fizice sub forma de indemnizație în baza art. 42 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcția publica și statutul funcționarului public”, reprezintă bază de calcul privind primele de asigurare obligatorie de asistenta medicala. 

        Totodată, suma îndemnizației de eliberare din serviciu pentru a doua și a treia lună, potrivit prevederilor art. 186 alin. (1) lit. b) și c) din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003, fiind catalogate drept plăți stabilite la art. 90 din Codul fiscal, acestea nu reprezintă bază de calcul pentru primele de asigurare obligatorie de asistenta medicala.

36.1.1.6. Urmează oare de a fi calculate prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în cazul acordării premiilor în formă monetară, sau în formă nemonetară în folosul persoanelor angajate în legătură cu ziua profesională a entității?

        În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medical nr. 1593-XV din 26.12.2002, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie.

        De asemenea, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nominalizată, noțiunea de alte recompense, constituie orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la art.20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

        Prin urmare, ținând cont de prevederile legislației în vigoare din premiile acordate în formă monetară sau în formă nemonetară, în folosul persoanelor angajate la principalul loc de muncă în legătură cu ziua profesională a entității, se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.

36.1.1.7. Urmează oare de a fi calculate prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în cazul achitării remunerațiilor în folosul persoanelor angajate, persoanelor terțe pentru jurizare în cadrul concursurilor?

        În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie.

        De asemenea, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nominalizată, noțiunea de alte recompense, constituie orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la art.20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

        Astfel, plățile aferente remunerațiilor în folosul persoanelor angajate, persoanelor terțe pentru jurizare în cadrul concursurilor raionale, constituie bază de calcul a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală

36.1.1.8. Urmează oare de a fi calculate prime de asigurare obligatorie de asistență medicală din premiile în formă monetară, sau în formă nemonetară acordate persoanelor angajate, persoanelor terțe, oferite în cadrul olimpiadelor şi concursurilor raionale, orăşeneşti, municipale, zonale, republicane, regionale şi internaţionale?

        Conform art. 20 lit. u) din Codul fiscal, premiile elevilor şi profesorilor animatori acordate, în mărimi stabilite în actele normative în vigoare, pentru performanțele obținute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor raionale, orășenești, municipale, zonale, republicane, regionale şi internaționale, se consideră ca surse de venit neimpozabile, care nu se includ în venitul brut.

        În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medical nr. 1593-XV din 26.12.2002, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie.

        De asemenea, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nominalizată, noțiunea de alte recompense, constituie orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la art.20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

        Prin urmare, ținând cont de prevederile legislației în vigoare din premiile acordate în formă monetară și în formă nemonetară în cadrul olimpiadelor şi concursurilor raionale, orăşeneşti, municipale, zonale, republicane, regionale şi internaţionale, nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.

36.1.1.9.

Are obligația, persoana fizică care desfășoară activitate în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal să achite primele de asigurare obligatorie de asistență medicală?

        Potrivit pct.1 lit. f) din anexa nr.2 la Legea 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitate a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, persoanele fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal sunt incluse în categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medical în sumă fixă, care se asigură în mod individual. Mărimea primei în sumă fixă se stabiește anual prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

36.1.1.10. Urmează oare să se calculeze prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din salariul calculat pentru luna decembrie, dar achitat în luna ianuarie a anului următor, dacă acesta la angajare pe parcursul anului de gestiune a prezentat un document eliberat de CNAM care confirmă pentru anul de gestiune achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă?

        În conformitate cu art.6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593 din 26.12.2002, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie. 

        Totodată, în temeiul art.23 alin.(2) din Legea nominalizată, persoanele fizice incluse la începutul anului în una din categoriile de plătitori de prime stabilite în sumă fixă, care pe parcursul anului se includ în categoriile plătitorilor de prime stabilite în cuantumul procentual la salariu și alte recompense nu vor achita primele din salariu și alte recompense până la finele anului de gestiune dacă vor confirma documentar achitarea primei stabilite în suma fixă pentru anul de gestiune. 

        Principiile, stabilite în legile adoptate anual privind fondurile de asigurării obligatorii de asistență medicală, determină că, persoanele fizice, care achită prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, obţin statutul de persoană asigurată de la data achitării primei de asigurare pînă la data de 31 decembrie a aceluiași an. 

        Totodată, conform art.20 alin.(1) din Legea nr.1593/2012, categoriile de plătitori cărora, în temeiul prezentei legi, prima li se calculează în calitate de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense achită primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune în care au fost efectuate plăţile. 

        Prin urmare, pentru situația dată, din sumele achitate în luna ianuarie, indiferent pentru care perioadă sunt calculate aceste plăți, urmează să se calculeze prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cuantumul procentual, fiind declarate și achitate până la 25 februarie a anului de gestiune.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ