8.2.7. Darea de seamă
Înapoi
8.2.7.1.

Sunt obligate persoanele fizice cetățeni să prezinte darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

        Potrivit prevederilor art. 342 alin. (1) din Codul fiscal, darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecții impunerii – persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitatea de întreprinzător.

        Astfel, pentru persoanele fizice cetățeni obligația de prezentare a dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova nu apare.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul ordinului IFPS nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere (Forma TFD 13) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestora publicată în Monitorul Oficial, 2013, nr. 56-59/331, în vigoare 15.03.2013]

Arhiva

        Nu, darea de seamă privind pe taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 10) se prezintă de către posesorii de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova: - persoane juridice; - persoane fizice care practică activitate de întreprinzător (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA) (art.342 alin. 1 şi 2 ale Codului fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, o dare de seamă unificată (Forma UNIF 07), care cuprinde şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (art. 342 alin. 2 al Codului fiscal).

8.2.7.2. Cine prezentă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova în cazul în care, autovehiculul se află în posesia unei alte persoane decît proprietarul?

Dacă autovehiculul, reieşind din prevederile legii sau a unui act juridic (uzufruct, uz, locaţiune, leasing, procură, gaj, etc.), se află în posesia unei alte persoane decît proprietarul, darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către posesor (art. 341 alin. 7 al Codului fiscal). Dacă la înstrăinarea autovehiculului taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova a fost achitată pe anul calendaristic curent de către proprietar (fostul posesor), obligaţia de prezentare a dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova va reveni, de asemenea, acestuia. Noul posesor de autovehicul va prezenta darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova pentru perioadele fiscale următoare. (art. 341 alin. 6, art. 342 alin. 1 ale Codului fiscal).

8.2.7.3. Cine prezIntă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova în cazul în care, la data înstrăinării autovehiculului, taxa este deja achitată de către fostul posesor?

Dacă la înstrăinarea autovehiculului taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova a fost achitată pe anul calendaristic curent de către fostul posesor, obligaţia de prezentare a dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova va reveni, de asemenea, acestuia. Noul posesor de autovehicul va prezenta darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova pentru perioadele fiscale următoare. (art. 341 alin. 6, art. 342 alin. 1 ale Codului fiscal).

8.2.7.4. .

.

Arhiva

        Sunt obligaţi să prezinte darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova producătorii agricoli-posesori de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, utilizate în procesul tehnologic, care sunt scutiţi de plata taxei?

        Da, agenţii economici producători agricoli-posesori de vehicule înmatriculate în Republica Moldova, utilizate în proces tehnologic (care, reieşind din prevederile art. 2 alin. 2 al Legii pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal nr. 317-XVI din 02.11.2006, sunt scutiţi de plata taxei), sunt obligaţi să prezinte darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, deoarece beneficierea de scutiri acordate de legislaţia fiscală sau de alte legi, nu scuteşte contribuabilii de obligaţiunea calculării taxei şi prezentării dării de seamă respective. Dacă producătorii agricoli-posesori de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, utilizate în procesul tehnologic, sunt înregistraţi sub formă de întreprinzători individuali, gospodării ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, aceştia sunt obligaţi să prezinte o dare de seamă fiscală unificată, care cuprinde şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

8.2.7.5.

Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

      Potrivit art.342 alin. (2) din Codul fiscal, darea de seamă privind achitarea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecţii impunerii, anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune. 

      Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă în baza formularului „Forma TFD19”, aprobat prin Ordin SFS nr.406 din 08.08.2018 „Privind aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova”. 

     Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată (art.342 alin. (2) din Codul fiscal). 

     Darea de seamă fiscală unificată (Declarație) se prezintă în baza formularului „Forma UNIF18”, aprobat prin Ordinul SFS nr.456 din 08.09.2018 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) și a modului de completare a acesteia”). 

     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr.406 din 08.08.2018 și Ordinului SFS nr.456 din 08.09.2018].

Arhiva

    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecții impunerii anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune. 

    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă în baza formularului „Forma TFD13”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 274 din 07.03.2013 „Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere și a instrucțiunilor privind modul de completare a acestora”. 

   Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (art. 342 alin. (2) al Codului fiscal). 

    Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art. 342 alin. (2) al Codului fiscal).

        Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova? 

        Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA) anual, pînă la data de 31 decembrie a perioadei fiscale de gestiune. Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (art. 342 alin. 1 al Codului fiscal).

8.2.7.6. Comasarea cu întrebarea 8.2.7.9.

Arhiva

       În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

      Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecții impunerii – persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitatea de întreprinzător în baza formularului tipizat (Forma TFD 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 274 din 7 martie 2013.

 Întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, prezintă o dare de seamă fiscală unificată în baza formularului (Forma UNIF14), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1804 din 30 decembrie 2014.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul ordinului IFPS nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere (Forma TFD 13) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestora publicată în Monitorul Oficial, 2013, nr. 56-59/331, în vigoare 15.03.2013 și ordinul IFPS nr. 1804 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF14) publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr. 11-21/115, în vigoare 23.01.2015]

        Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecţii impunerii persoane fizice care practică activitate de întreprinzător (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA) în baza formularului “Forma TFD-10”, aprobat prin Ordinul IFPS nr.80 din 23.02.10 “Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere”. Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF-07”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007 „Privind aprobarea Declaraţiei (darea de seamă fiscală unificată)”.

8.2.7.7. Comasarea cu întrebarea 8.2.7.11.

Arhiva

        Cum se completează formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

         Formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de completare a acesteia, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 274 din 7 martie 2013.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere (Forma TFD 13) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestora, publicată în Monitorul Oficial, 2013, nr. 56-59/331, în vigoare 15.03.2013]

        Formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD-10) se completează conform Anexa nr.1 aprobată prin ordinul IFPS nr. 80 din 23.02.10. “

8.2.7.8. Comasarea cu întrebarea 8.2.7.5.

Arhiva

       Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

       Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecții impunerii anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

8.2.7.9.

În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2018?

        Începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2018, persoanele juridice și persoanele fizice, care practică activitate de întreprinzător – posesori de autovehicule prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD19), aprobată prin Anexa nr.1 la Ordinul SFS nr. 406 din 8 august 2018 privind aprobarea formularului tipizate al Dări de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19). 

        Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, vor declara obligaţiile fiscale aferente taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova pentru perioada fiscală 2018 în Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18), aprobat prin Ordinul SFS nr.456 din 08 septembrie 2018 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) și a modului de completare a acesteia, cu completarea anexei nr.5, tabelul nr.7.

Arhiva

         Începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2018 persoanele juridice și persoanele fizice, care practică activitate de întreprinzător – posesori de autovehicule prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD19), aprobată prin Ordinul SFS nr. 406 din 8 august 2018 privind aprobarea formularului tipizate al Dări de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19).

8.2.7.10.

În baza cărui formular, declară obligațiile fiscale la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018?

        Pentru perioada fiscală aferentă anului 2018, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, care au obligații fiscale la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, prezintă Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18), cu completarea tabelelor nr. 6 și 7 la anexa nr. 1, aprobată prin Ordinul SFS nr. 456 din 08.09.2018.

8.2.7.11.

Care este modul de completare a formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19)?

        Formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19), aprobate prin Ordinul SFS nr. 406 din 8 august 2018.

8.2.7.12.

Are compania de leasing, în calitate de locator, obligația de a prezenta Darea de seamă pe taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19) pentru autovehicule, care au fost transmise, în baza contractului de leasing financiar, locatarilor și nu sunt folosite în activitatea companiei?

Conform art. 341 alin. (7) din Codul fiscal, pentru autovehiculele care, în baza legii sau a unui act juridic, se află în posesia unei alte persoane decît proprietarul (uzufruct, uz, locaţiune, leasing, procură, gaj etc.), taxa se calculează şi se achită de către posesor, în condiţiile în care pentru perioada fiscală curentă nu a fost calculată şi achitată de către proprietar sau posesorul anterior.

Conform prevederilor art. 342 din Codului fiscal, subiecții impunerii - persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, prezintă darea de seamă privind achitarea taxei.

Astfel, obligația de prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19), revine acelei din părți participante la contractul de leasing financiar care a achitat pe parcursul perioadei fiscale taxa.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ