7.7.3. Obiectul impunerii
Înapoi
7.7.3.1.

Care este obiectul impunerii la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

        În conformitate cu art. 326 din Codul fiscal, obiect al impunerii la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile este valoarea contabilă a construcțiilor subterane exploatate.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 326 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 71 din 12 aprilie 2015 (publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr.102-104/170, în vigoare 01.05.2015)]

Arhiva

        Obiectul impunerii cu taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile este valoarea de bilanţ a construcţiilor subterane exploatate (art.326 al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ